Duchovné dary

Staré príslovie hovorí: ,,Klin z klinom sa vybíja“, potvrdzuje vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“. Všetko má riešenie, je to existenčný zápas, boj o kameň mudrcov stavebného materiálu pre funkčnosť tela. Úcta k blížnemu určí presnú polohu pre aktiváciu vzácneho kameňa. Boh opatril každý kameň nepoškvrnenou čistotou pre rast a dokonalosť váh boja o vzácnosť porozumieť. Kto si mysli, že blížneho eliminuje /ovláda/ ubližuje sám sebe.

Dnešný dátum 20.02.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ maxi-vesmíru Univerzum je stálou pomôckou hybnej sily pre trojicu múdrosti: maxi-vesmír /Univerzum/- vesmír /človek/-miko-vesmír /bunky/
  2. 4 x 2. = stíšme svoje vnútro, detskou zvedavosťou aktivujeme si svoj a blížneho kameň mudrcov. Kameň mudrcov rastie úctou k blížnemu – sú váhy života, naberáme na sile – načítavame z informačného poľa, kritika, vina, strach, pýcha … ničí informačné pole, telo človeka chradne, stratilo Boží zámer
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas: A – kameň mudrcov sú váhami života, prináša ľuďom prosperitu mieru pužívania duchovných Božích darov, B – kritika stratená úcta k blížnemu blokuje človeku vzácne kamene Božích darov, telo človeka zaznamená blok mysle – psychiky, ktorá vyživuje fyziku, spôsobí diagnózu a následnú smrť

Plaziaci sa had nás posilňuje:

  1. 2 x 20. = /20-14=6/ – šiesty satelit pre človeka je planéta Jupiter, priamo pôsobí na tretie oko, čo je šiestou čakrou pre vízie – načítavanie s informačného poľa daru Božieho: šiesty Boží príkaz: ,,Nezosmilníš“ – slovo máme vysvetlené gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: Príslovky, kde každý s každým sa posilňuje – rastie duchovná sila informačného poľa, používania rýchleho duchovného internetu – vedieť sa zorientovať – inteligentne plodne reagovať, ale súperenie s blížnym vybije baterky, strata – nefunkčnosť – eliminuje vzácne kamene – likvidácia darov
  2. 02 – stíšme svoj úmysel, energia sa spojí a pracuje na troch úrovniach: ,,maxi-vesmír /Univerzum/ + vesmír /psychika + fyzika/ + mikro-vesmír /bunky/
  3. 23 – /23-14=9/ – deviaty satelit pre človeka je planéta Neptún, je druhou časťou aury pre plodnosť života, posilnená plodnosťou Božích darov deviateho Božieho príkazu: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho,“ vetu máme vysvetlenú gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: Častice, každý vo svojom remesle obohacuje inteligenciou svojho blížneho svojou originalitou

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 20.02.2023

Konzultant: Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť