Duch svätý

Bezduchosť hľadá slaboduchého: ,,obšťastňuje ucho slepému, čo chce počuť slaboduchý.“ Príď k nám, príď k nám Duchu svätý … túžba po hmatateľných skutkoch ohňa lásky života.

Dnešný dátum 26.05.2024 nám pripomína vážnosť zodpovednosti za myšlienky, slová, skutky, odbornosť:

  1. 2 x 0. = pevný základ zodpovednosti za zoslanie Ducha svätého: v myšlienkach, v slovách, v skutkoch, v odbornosti
  2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa pre zodpovedné myšlienky, slová, skutky, odbornosť ohnivých jazykov Ducha svätého
  3. 1 x 4. = pre plodnosť života, vo všetkom hľadám/š/ úctu a následnú lásku ohnivých jazykov Ducha svätého, pre mňa /teba/ rodinu, obec, štát, národ, kontinent /funkčné orgány tela/, planétu Zem /celistvosť človeka/ s kontrolou slnečnej sústavy a Univerzum
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, blížni sú vodidko brúsenia sebazaprenia pre zodpovedné myšlienky, slová, skutky, odbornosť ohnivých jazykov Ducha svätého
  5. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad, všetko má hmatateľného Ducha svätého v načúvaní a videní ohnivých jazykov: živý cit v rukách a obratnosť v nohách

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 26.05.2024

Vytlačiť Vytlačiť