Duch svätý pre ľudský život

Proroci a maliari vymaľovali ducha svätého ako holubicu s ohnivými jazykmi. Poďme sa pozrieť na učivo, ako človek zhmotňuje ducha svätého? Použije rozum, pre zodpovedný, zdravý, reálny, pokrokový život. Laik vidí aktívnu holubicu: matka a dieťa, jedno či v ľudskej, alebo zvieracej podobe – zodpovednosť za zvládanie informačného krku dychu života dvadsaťštyri hodín denne. Rozpoznávať predátorov, tí idú po informačnom krku koristi, udusia hlas, odpoja rozum od kyslíka. Vždy hľadajme srdcovú čakru otca – pozitívne slovo, tak sme aktívnymi, plodnými pre matku skutok, dovolíme si použiť piatu čakru, ktorá umožňuje počuť slovo, posunie nás do šiestej čakry, slovo vidieť v priamej akcii, následne energia zaznamená vrchol rastu, rozum pochopil, uchopil dianie v situácii, prichádza odmena trikrát, lebo človek pochopil, uchopil podstatu: 1. je blanou kvetu života, 2. je škrupinou plodu života, 3. je čerstvou zrelou žiarou života.

  1. Mínus piata lekcia, je o poznaní ducha svätého, pre laika porozumieť návodu na použitie: ,,postaviť pomôcky a vedieť ich používať so zdravým rozumom, vieme, že aj hlúposť je Boží dar – bloky života, tie bytosti majú zablokovaný duchovný satelit, nie sú uzemnení, preto sa vyskytol problém medzi človekom a stvorením sveta. Chyba odpojenia je v siedmych bodoch, čo je satelitom človeka: 1 – so štvrtou čakrou, ktorá je planétou Zem a plní funkciu, s otcom – s tvorivým slovom a matkou slovo ktoré sa overuje skutkom. 2 – s piatou čakrou, ktorá je planétou Mars a plní funkciu automatického načúvania pravdy: návodu na použitie ,,nezabiješ“. 3 – so šiestou čakrou, ktorá je planétou Jupiter a plní funkciu videnia dokonalého pohybu tvorby ,,nezosmilníš“. 4 – so siedmou čakrou, ktorá je planétou Saturn a plní funkciu zdravého rozumu ,,nepokradneš“. 5 – s aurou blany kvetu života, ktorá je planétou Urán a plní funkciu vedieť nacítiť udalosť – situáciu ,,nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svoju. 6 – aurou škrupiny ovocia života, ktorá je planétou Neptún a plní funkciu vedieť dokonale reagovať pri udalosti – situácii ,,nepožiadaš manželku blížneho svojho. 7 – aurou čerstvosti zrelosti žiary života, ktorá je planétou Pluto a plní funkciu zdravého ducha a bunky človeka ,,ani nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je“, Boh odovzdal človeku slobodnú vôľu pre reálny život a takto si Boh urobil voľno pracovného pokoja.
  2. Mínus štvrtá lekcia, je o poznávaní predátorov nocí a dní. Predátorom nocí je psychika – nebo, predátorom dní je fyzika – zem pre stvorenie siedmych automatických horeuvedených zákonov, ktoré potrebujú čas pri odovzdávaní informácií pre: 1. zákon – ,,Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal, prvá čakra Slnko života: ,,dokonalosť života“. 2. zákon – Nevezmeš mena Božieho nadarmo, druhá čakra Merkúr života: ,,tvorivosť života“. 3. zákon – Spomeň, aby si deň sviatočný svätil, tretia čakra Venuša života: ,,možnosti života“. V lekcii mínus štyri sa dozvedáme o kameni života. Všetko, čo je mierové má štart aj cieľ, lebo má prepojenie od štvrtej do desiatej lekcie. Čo všetko hovorí biblia, rozprávky, mýty o kameni života? ,,posvätný stavebný kameň“, rozprávka o čiernych a bielych chleboch, ktoré sa zmenili na kameň a kráľ musel zozbierať všetok kameň, aby oslobodil ľud“, ,,…Praha nezostane kameň na kamení“, ,,…ľud bude obrábať kamenistú pôdu, aby sa aspoň niečo zrodilo“… . Pochopiť hĺbku o kameni je jednoduchá vec: ,,Nič nekritizuj“, lebo sa stávaš kameňom uhoľným, strácaš šesť – cípu hviezdu, čo je to znakom diamantu spojenia s Bohom Univerzum, si odpojený od satelitu lekcií: 4,5,6,7,8,9,10. Poučenie: 1. Slovák nájde v slove ,,Ukrajina – raju kina“ – aký máš úmysel: Vystrašiť? Hráš vo svojom ,,raju kino“ horor. Hľadáš vinníka? Hráš vo svojom ,,raju kino“ kriminálku. Vysmievaš sa? Hráš vo svojom ,,raju kino“ komédiu. Posťažuješ sa? Hráš vo svojom ,,raju kino“ dokument. Riešiš? Hráš vo svojom ,,raju kino“ rozprávku. Máš zodpovednosť? Hráš vo svojom ,,raju kino“ krížovú cestu v novom podaní v deviatich možnostiach. Poučenie 2. znak Ukrajina: Starý znak plodnosti sa vymenil za znak stály – neobmedzený prítomný čas, kyvadlo hodín zastalo v čase pre uvedomenie: medveď – psychika v zime spí, treba sa prebudiť, upratať a byť úrodný a bohatý ako Ukrajina. Pouč sa s biblického príbehu: nekonečné možností nocí otvárajú príbeh Kaina. Chvíľkové charizmatické chvíle ponúka Ábel, vždy budeme hľadať Kaina – začiatok kameňa cesty života, aby sme si otvorili nový príbeh s charizmatickým koncom, kde sa na chvíľu objaví Ábel – koniec šťavnatej cesty života.
  3. Mínus tretia lekcia hovorí o kolobehu života, a tretia lekcia hovorí o možnostiach života, v Biblii nájdeme príbeh o potope sveta, vody upadli ,,Noemovi sa holubica nevrátila“ – skutok situácie slúži tvorivému mieru – večne živý slovanský boh Svarog pokoril znak štartu: ,,päť – cípu hviezdu učiva pre sedem dní v týždni – sedem plodných mečov zákona„.
  4. Mínus druhá lekcia hovorí o štrnástich krokoch života, a druhá lekcia o tvorivosti života, v Biblii nájdeme príbeh o potope sveta, vody upadli ,,Noemovi sa holubica vrátila“ – slovo života slúži mieru – večne živý slovanský boh Svarog kontroluje štart znaku: ,,päť – cípu hviezdu učiva troch krokov, rozlišuje: slzy – argumenty a perly – výsledky výkonu“.
  5. Mínus prvá lekcia hovorí o štrnástich krokoch života v lanovkovom výstupe a zostupe sily predátorov nocí a dní, vždy nájdeme znak rovnosti súčtu štrnásť a prvá lekcia štartuje dokonalosť života, v Biblii nájdeme príbeh o potope sveta, vody upadli ,,Noemovi sa krkavec vrátil“ – myseľ života slúži slovu pre štart tvorivému mieru – večne živý slovanský boh Svarog štartuje znak: ,,päť – cípu hviezdu učiva troch krokov, rozlišuje: kosy života – argumenty a šípy života – výsledky výkonu“.
  6. Nultá lekcia je päsťou základu života, ktorá hovorí o kráľovskom kríži – statike človeka, hľadá harmóniu pre zdravé orgány tela podľa kontinentov zeme: 1. zákazka života – Ázia ,,pľúca, hrubé črevo“, 2. múdrosť života -Amerika ,,obličky, močový mechúr“, 3. vytrvalosť života – Európa ,,pečeň, žlčník“, 4. zvládnuté pokrokové učivo v praxi života – Afrika ,,srdce, tenké črevo“, 5. vyššie Ja v rutine života – Austrália ,,žalúdok, pankreas, slezina“. Byť správne ukotvený a mať v poriadku satelit, v tabuľkách nájdeme možnosti: ,,desať božích prikázaní“, ,,slnečnú sústavu“, ,,učivo kohút a vajce“, ,,učivo strom poznania“ ako učivom dosiahnuť – obhájiť svoje ego zdravého, plodného rozumu úsečky osi života – severného pólu – rozumu a južného pólu – plodnosti.

Zvládaj záhubu predátorov dní aj nocí, aby si bol chránený vo vzduchu, mal zdravú myseľ, v ohni – mal zdravé reálne slovo, vo vode – vytrvalú prax života, na zemi – odbornosť života.

Poučenie: Vždy, keď máš pochybnosti o pravde čistého srdca, nestrkaj hlavu do piesku, ale stíš sa, nauč sa kráčať po vode, spomeň si na zvieratá ako plávajú – hlavu majú nad vodou, tak aj Ty čisto pomaly plávaj s hlavou nad vodou, posilňuješ si piatu čakru: počuješ ducha svätého, čistíš seba, rodinu, štát, kontinent, planétu Zem s posvätným ohňom čistoty pravdy. Maj svoje srdce v úcte: emócia NIE (pros) je neokysličenou krvou, ktorá od bunky ťahá krv do srdca, potrebuješ sa upokojiť, vytvoriť podtlak, aby bunka v srdci odovzdala správu pre všetky bunky a následný koordinovaný pohyb tela, emócia ÁNO (ďakuj) je horúcou krvou prúdu tlaku rozpáleného informačným ohňom pravdy, prijatá informácia ducha človeka vracia krv späť do bunky, potrebuješ sa upokojiť, znížiť tlak a oheň pre ukotvenie užívania satelitu: kotvy – 5 až 0, čakry 1 až 7 a aury 8 až 10.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 27.03.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková, Lucia Sobolčíková

Vytlačiť Vytlačiť