Dôvera v statike

Blížni sú kľúčom k sebapoznaniu. Plná dôvera: ,,urob tak, aby si bol spokojný“, a Ja robím k svojej spokojnosti. Nikoho a nič nepodceňujme, lebo sebe, alebo im odoberáme kvalitu života. Každý má rovnaké povinnosti ku kvalite života až si niekto myslí, že sa dá budúcnosť zabezpečiť, odpovedám známou vetou: ,,Blázon, ešte dnes ho povolám.“- O každý deň je postarané kontrolou Univerzum pre vývoj kvality na planéte Zem a každý jedinec prispieva svojou originalitou. Zabezpečiť sa – byť viac, alebo menej pred blížnym, zničiť, alebo vypáliť si jadro – už sa nehýbať, byť mŕtvym, vonkajšok zhasne, človek sa celý nehýbe. Pozrime si dôkaz kríža statiky, štyroch čísel z vnútornej strany a štyroch čísel z vonkajšej strany označený zlatou žiarou:

Jadro semienka dňa človeka funguje z vnútra jadra buniek:

 1. 5 – pre prijatie blížneho, je tvojím vzácnym jednorožcom
 2. 8 – zákazka života
 3. /17-14=3/ – s možnosťami
 4. /20-14=6/ – s jasnou víziou tretieho oka

Jadro semienka dňa človeka funguje z vonku – aury človeka:

 1. 1 – som, si Božím dieťaťom /BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj/
 2. 12 – pre vyššie Ja v rutine života – dôvera obhájená pod mikroskopom
 3. 13 – pre kraľovanie s myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 4. /24 -14=10/ – pre zdravú čerstvú zrelú bunku v prítomnej chvíli, je čas ,,teraz„. Rob s citom tak, akoby ti to malo slúžiť tisíc rokov, skončíš, poďakuj za lúč lásky, ináč ťa spáli, alebo spáliš laserom lúča, toho o ktorého človeka sa staráš svojim živým Biodiamantom.

To, čo sa ti nepáči na blížnom je pikantným korením života, pros – požehnaj, je tvojou zemou, rozmrazuješ v sebe stíšením sa zamrznutú zem pre novú orbu nového obrodenia živých splodín. /Kritika je mŕtva – usmrtená splodina./ Blížni sú našimi bunkami v našom tele: ,,Ja som vo vás a vy ste vo mne, kto verí vo mňa, ten bude mať život večný.“ Blížni sú našou živou splodinou, ktorú vylučuje bunka, aby si razila cestu dutou žilou, až do srdca.

To, čo sa ti páči na blížnom je sladkosť života, ďakuj za požehnanie, tvoja zem ti zarodila. Blížni sú našimi bunkami v našom tele: ,,Ja som vo vás a vy ste vo mne, kto verí vo mňa, ten bude mať život večný.“ Blížni sú našou žatvou živej splodiny, ktorú vylučuje bunka, aby si splodina nasýtená v srdci razila cestu späť zo srdca aurou, tepnou, kapilárami tepny … až domov do bunky.

Pikantného bez tréningu veľa nezješ, ale so sladkosťami oslavujeme každé sviatky.

Tisícročný trest ľudstva. Ako sa odpykáva trest? Ako sa to počíta? Roky sa delia na týždne, tisíc týždňov sú 18 – 19 rokov človeka. Čo máme pod číslami 18, 19?

 1. /18-14=4/ – slovo otec a matka skutok
 2. /19-14=5/ – počuješ slovo Boha Univerzum

Uvedomením si veľkej zreničky oka statiky dňa v hornom obrázku označeným modrým kruhom. Odpykávame si trest, ako deti Zeme pod vplyvom takzvaných dospelých? Alebo takzvaní dospelí na celý život zablokujú deťom zeme ich pravú čistotu pravdy? Kde je pravda, poďme sa pozrieť na vyslobodenie národov – aby všetko jedno bolo:

 1. 4 – pre plodnosť živej splodiny života
 2. 6 – pre nové pokrokové slovo – nápad života
 3. 7 – slovo Božie žije sedem dní v týždni
 4. 9 – pre múdrosť života
 5. 16 – pre tvorivosť života
 6. 18 – pre slovo otca a skutok matky
 7. 19 – slovo počuješ
 8. 21 – slovom opeľuješ blanu kvetu života

Trest národov:

 • Slovensko právny štát uznáva dospelosť vo veku 18 rokov – počuje slovo otca a matku skutok.
 • Takzvaná Amerika, okupanti Európy uznáva dospelosť vo veku 21 rokov – rozum má byť v plnej funkčnosti pri osobnej zodpovednosti – rozum je prehrávačom duše
 • India deti od 7 – 12 rokov za misku ryže spia pri stroji na kartóne a podávajú výkon dospelého človeka /pre šikanu národa, nevedomosťou človeka sa preťaží fyzické telo v energetickom uhle odbornosti – pozri autosugescie, sýteho plaziaceho sa hada od 7 – 12, pozri mapu dňa/
 • Čo iné krajiny sveta, aký trest, bič má krajina okupovaného národa, to život národa podáva jasné svedectvo o jeho vyspelosti inteligencie
 • Aké poslanie mali okupanti ?Dostali príkaz od Univerza vyvetrať národ – národy od stuchliny – nič nové národ neprijímal, mal len jednu pravdu – zaspanie vo vývoji.

Pýtam sa, je to skutočné tak? Koľkí z prominentných a obyčajných rodín zanechajú za sebou zdravé potomstvo? Všetko sa riadi ďalekohľadom v prítomnej chvíli a všetko sa potvrdí pod mikroskopom, za a na istý čas, kde treba znovu orať, žať – mať sýte bunky so spokojným jednorožcom.

Dnes má meniny: ,,Lucia – lúč-ia /dlžen – máš vedomosti v hlave, mäkčeň -slovo overené rukami/ – lúč lásky chcem i Ja – kýveme hlavami ako somár – ia – ia“ Každá zrelá bytosť na planéte Zem chce žiť s lúčmi lásky jednorožca, na to Boh Univerzum vytvoril jasné pravidlá. Chceš počuť modrú oblohu rozprávať? Vidíš zeleň obrazu života v tmavomodrom odraze? … To je otváranie čakier v krku – svetlo modrá, v srdci – zelená, tretie oko – tmavomodrá. To telo spolupracuje s dušou, viď obrázok:

Dnešný deň 13.12.2022 nás posilňuje:

 1. 1 x 0. = pevný základ života
 2. 2 x 1. = som, si Božím dieťaťom/BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj, hľadáš svojho jednorožca v každom človeku, pestuješ svoje vnútro – svoje bunky – stádo jednorožcov, kde každá chvíľa narukuje s bunkami, aby následne vydala svoju zrelú žiaru v prítomnej chvíli rohu jednorožca
 3. 4 x 2. = stíš sa, prebúdzaj, alebo uspávaj vo funkčnej kvalite v sebe stádo jednorožcov
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas

Plaziaci sa had v dvojici čísel nás posilňuje:

 1. 12 – vyššie Ja v rutine života, energia ukotvená pod mikroskopom
 2. 13 – kraľuješ: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 3. /20-14=6/ – vidíš, vidieť dielo Boha Univerzum
 4. /22-14=8-7=1/ – blana kvetu života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 13.12.2022

Konzultant: Mária Mihaliková

Dnešné Svätoplukové prúty nás posilňujú:

 1. prvý prút, stíš svoje Ja – každé Nie je osivom semena /kukurice, obilia, fazule, hrachu…./, každé Áno je žatvou života /kukurice, obilia, fazule, hrachu …./
 2. druhý prút – našiel si stíšením sa vnútorný pokoj
 3. tretí prút – hudba života ťa pozýva do tanca, aby si sa prejavil tvorivým výkonom

Dnešný dátum 14.12.2022 nás posilňuje:

 1. 1 x 0. = stály pevný základ života
 2. 2 x 1. =som, si Božím dieťaťom /BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj/
 3. 4 x 2. = stíš sa, používaj aktuálne Svätoplukové prúty
 4. 1 x 4. = pre plodnosť živých splodín svojho života

Konzultanti: 14.12.2022 Iveta Pavelová, Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť