Dôsledok

 • dôsledok – kód sled ô

Upriamená pozornosť otvára kód, sleduje kolobeh uchopenia rozumu, kde ide vždy o protinožcoch ,,Afrika, Austrália“, pripomína nám učivo – prechod cez päť – cípu hviezdu, k živej inteligencii – mať uchopenie v šesť – cípej hviezde, tým sa vytvára aktivita pre rozpínanie a sťahovanie srdca – Afrika a vyprázdňovanie žalúdka – Austrália, aktívny laserový lúč lásky ,,os“ pre ,,ô“ – vôkaň je čiapkou živej inteligencie rozumu v kolobehu života, vyživovaná psychikou, fyzikou

Traja králi:

 1. čistota vytrvalého úmyslu /žlčník, pečeň – Európa/ – zlato
 2. vydá múdrosť /obličky, močový mechúr – Amerika/ – myrha
 3. pre dych života /pľúca, hrubé črevo – Ázia/ – kadidlo
 4. pracuje s vyšším Ja – prvý protinožec /žalúdok, pankreas, slezina – Austrália/ – poklona malému Ježiškovi
 5. pre krok vpred – druhý protinožec /srdce, tenké črevo – Afrika/ – útek do Egypta
 6. kontroluje ,,os“ ukotveného aktívneho laserového lúča lásky /česť rozumu – Severný pól/ – učenie Ježiša Krista
 7. pre otvorené zdravé jadro – plodnosť pretrváva – prekonáva časy /psychika a fyzika – Južný pól/

Kruh plodnosti /od novu po spln učím/š/ sa – 14 krokov – 14 dní a nocí, od splnu po nov odovzdávam/š/ skúsenosti – 14 krokov – 14 dní a nocí/, ,,Mesiac“ kontroluje každú chvíľu úmyslu k blížnemu, kde tabuľka pre 14 krokov nám pripomína číslo 5 a 13:

 • 5 – pre prijatie blížneho – Jednorožec – Šimon Cyrenejský pánu Ježišovi pomáha niesť kríž
 • 13 – kraľovanie s myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou – Hadonos – Pána Ježiša skladajú z kríža

Hlúposť pretrváva dovtedy, kým strach vládne pred a po akejkoľvek situácii – demontuje laserový lúč lásky – os, m sa poškodzuje energia jadra. Detská zvedavosť v prítomnej chvíli otvára a zatvára jadro, tým potvrdzuje spojenie s pohybom Univerzum a zhmotňuje sa živá inteligencia v prítomnej chvíli ,,tu a teraz“ naberaním skúseností.

Dnešný dátum 06.01.2024 nám pripomína dôsledok čistého úmyslu pre prítomnosť ,,Jednorožca“ – zhmotňovaná receptúra s aktívnym dôkazom v prítomnej chvíli zaznamená, zanechá zhmotnenú stopu – poriadna robota pretrváva veky v živej živočíšnej inteligencii ,,Hadonosa“

 1. 3 x 0. = pevný základ stavby človeka prepojený s matkou planétou Zem a Univerzum
 2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, v jadre mám/š/ ukotvenú pevnú os rozumu
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, psychikou a fyzikou aktivujem/š/ si laserový lúč lásky pre ukotvenie sa v pevných Božích základoch
 4. 1 x 4. = pre plodnosť života, každý zmysel je vybavený laserovým lúčom váh lásky pre výživu orgánov tela – chrámu Božieho
 5. 1 x 6. = pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, laserový lúč lásky je Jednorožec – bod číslo päť, kde sa načítava receptúra ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, tak sa zhmotňuje nápad – bod číslo 13 – Hadonos posilní krok vpred – protinožci zaznamenávajú výkon pohybu /čisté trávenie a pravidelný rytmus srdca/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 06.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť