Dôslednosť

Oslava celebrít je na dennom poriadku – oslavovať pýchu, vrchnú časť EKG, následkom nadšenia pre obdiv /situácia ti spáli kyslík/ v ľudskom organizme sa vytvárajú cysty – popáleniny. Sústavne sa trápiť, alebo sa radovať z ľudského nešťastia ,,tak mu treba“, je spodnou hranicou EKG. Následkom trápenia je rakovina.

Milujme seba a blížnych, nebuďme chladní, ani horúci v riadení miešaných vôd v živočíšnej ríši tela – chrámu Božieho, z vlastných a blížnych chýb sa poučme, s úspechmi sa podeľme. ,,Plačme s plačúcimi, radujme sa s radujúcimi“, s detskou zvedavosťou otvárame nové pokrokové informačné polia pre rozkvet plodnosti života.

Dnešný dátum 03.01.2024 nás posilňuje dôslednosť: studených a horúcich informačných prúdov

  1. 3 x 0. = pevný základ EKG s rešpektom naštartovať nové informačné polia pre rozkvet informačných polí plodov v živočíšnej ríši – tela – chrámu človeka
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, A – pomalým dychom zvládam/š/ každú prekážku trápenia pre otvorenie informačného poľa, B – pomalým dychom zvládam každú radosť – obdiv, pre rozkvet kvetu v informačnom poli, kde nasleduje plodnosť rozkvetu v živočíšnej ríši – zdravého tela – chrámu Božieho
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, svojimi zmyslovými dotykmi rozširujem/š/ si obzory života
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, kým sa informačné pole otvorí, zakvitne a prinesie ovocie – prirodzenosť výsledku dôstojného dôsledného snaženia sa
  5. 1 x 4. = pre plodnosť života, prirodzenosť v živočíšnej ríši je párenie sa: A – otvoriť informačné pole, B – žiť v rozkvete plodnosti v informačnom poli

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 03.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť