Domorodci človeka

Rozprávka sedem zhavranených bratov nás priúča a naponíma každého a všetko o stíšenie, lebo každý a všetko je totožné s planétou Zem, aby sme pochopili úlohu pre stálosť strážcov domorodých kmeňov, potrebujeme ísť od konca – dokonalosti, dostať sa na štart pohybu a to sú základy poznania bodov od 1 po 20 /od -7 do 12/. V skratke si naznačíme hviezdy: šesť, päť, štvor – cípe, ako ležia rozložené kontinenty v človeku:

Harmónia domorodých kmeňov v človeku pracuje so šesť – cípou hviezdou, sú to kontinenty planéty Zem: /pre pohyb prijímania a trávenia rotácie: Noe – Svarog, pre plodnosť rozumu života: Eliáš – Weles/

 1. Ázia – pľúca, hrubé črevo – čuch /Lót – Perún/
 2. Amerika – obličky, močový mechúr – sluch /Abrahám – Rod/
 3. Austrália – žalúdok, pankreas, slezina – chuť /Noe – Svarog/
 4. Európa – pečeň, žlčník – zrak /Mojžiš – Mokoš/
 5. Severný pol – rozum – um /Eliáš – Weles/
 6. Afrika – srdce, tenké črevo – hmat /Sara – Lada/
 7. Južný pól – pohlavné orgány /plodnosť riadiaceho systému/

Živá, alebo spiaca harmónia človeka domorodých kmeňov v človeku, pracuje s päť – cípou hviezdou, sú to kontinenty planéty Zem: použitý globus a znalosť tabuliek o päť – cípej hviezde

 1. Ázia – pľúca, hrubé črevo – čuch /Lót – Perún/ – kov
 2. Amerika – obličky, močový mechúr – sluch /Abrahám – Rod/ – voda
 3. Európa – pečeň, žlčník – zrak /Mojžiš – Mokoš/ – strom – drevo
 4. Afrika – srdce, tenké črevo – hmat / Sara – Lada/ – oheň
 5. Austrália – žalúdok, pankreas, slezina – chuť /Noe – Svarog/ – zem
 6. O čo ide? Ide o os života: Severný pol – rozum – um /Eliáš – Weles/ – žiara severného pólu
 7. Ide o plodnosť života: Južný pól – pohlavné orgány /plodnosť riadiaceho systému/ – žiara južného pólu

Naštartovať si základné Božie dary – hlas tlaku hormonálneho systému, poznáme pod názvom: kríž, kompas života

 1. Myseľ: Ázia – pľúca, hrubé črevo – čuch /Lót – Perún/
 2. Slovo: Amerika – obličky, močový mechúr – sluch /Abrahám – Rod/
 3. Skutok: Európa – pečeň, žlčník – zrak /Mojžiš – Mokoš/
 4. odbornosť: Austrália – žalúdok, pankreas, slezina – chuť /Noe – Svarog/
 5. čo získame, čo máme naštartovať: Afrika – srdce, tenké črevo – hmat /Sara – Lada/
 6. O čo ide? Ide o os života: Severný pol – rozum – um /Eliáš – Weles/
 7. Ide o plodnosť života: Južný pól – pohlavné orgány /plodnosť riadiaceho systému/

Dnešný dátum 06.10.2023 nás posilňujú domorodé informačné polia:

 1. 3 x 0. = pevný základ darov: štvor – cípa hviezda, štartu: päť – cípa hviezda, pre cieľ života: šesť – cípa hviezda, v plodnej komunikácii slobodnej psychiky a fyziky pre rozhovory s Bohom Univerzum – blížni /2 x 7 = 14/
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, všetko je pripravené pre štart a cieľ, stačí si dovoliť – tlak pôrodu a žiť – byť plodnou zelenou planétou Zem
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pre vyššie ciele Boha Univerzum /blížni/: stať sa živým Božím chrámom – poznávať frekvencie: štvor – cípe, päť – cípe, šesť – cípe a následne sústavu krížovej cesty /2 x 7 = 14/
 4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, zvládam/š/ frekvencie pre dary/od -7 do -1: štvor – cípa hviezda, postaviť sa na štartovaciu dráhu poznávania od 0 do 3: päť – cípa hviezda/, dostať sa do cieľa poznania, od 4 do 7: šesť – cípa hniezda, v cieli sa realizovať: od 8 – 12 žiť v kvete plodnosti života
 5. 1 x 6. pre prijatie nového pokrokového slova pre prax života, sám sa rozhodnem/š/ pre postup do diamantovej doby – zdravej bunky, čo je to učivo v šesť – cípej hviezde, Božie dary sa pod tlakom emócií rodia, ukazujú kvet plodností – cestu brúsiaceho ega mantinelov života: pros a ďakuj

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Brne: 06.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť