Dokonalý strážca a pán, každého diela

Dokonalý strážca a pán, každého diela.
Človek sa každý deň presviedča, že všetko má svoje pravidlá. Dokonalosť je overená dvanásťkrát. Poďme sa pozrieť, ako to v živote chodí, pozrieme sa na pravidlá overovania od jednotky postupne po dvanástku.
Prvé pravidlo. Pomenovanie dokonalosti. Čo je to dokonalosť? Recept, projekt, návod na použitie. Čo potrebuje dokonalosť? Presnosť, pružnosť, estetiku, využitie pre pokrok každého jedinca. Každý náš sval je postavený na úmysle jedinca. Každý si tvorí svoje telo, funguje to ako očná sietnica. Všetko je overované cez vetu: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Prešiel si prvým pravidlom?
Druhé pravidlo, je postavené na dvoch. používame sietnicu alebo slepú škvrnu. To čo nám vytvára emóciu nie, veci máme zatienené slepou škvrnou. To čo nám vytvára emóciu áno, rozžiari nám sval ako očná sietnica. Aby sme tomu lepšie rozumeli, použijeme na to strom. To čo sa nám nepáči, robí človeku vrásky, hovoríme o kôre stromu. To čo sa nám páči, rozprávame o ohni svetla, rozprávame o miazge stromu.
Keď myšlienke, v slove a skutku prebieha to čo sa nám nepáči, kde sa nesmie kritizovať, súdiť, vtedy vytvárame ničivú silu a svoj strom poznania poškodíme. Emóciou nie, svoj strom poznania zbavujeme kôry, lebo za emóciou nie, kráča emócia áno, premiestnili sme miazgu, oheň svetla, na vonkajšiu stranu. Tak svoj strom poznania sme vedome poškodili. Kráčame ako vojaci, pravá, ľavá. Zlé, dobré. Nevedomí, vedomí. Negramotní, gramotní. Neinformovaní, informovaní.
Pravidlo: Každé nie je kôra. Pre človeka je to telo. Každé áno je miazga, pre človeka dokonalý internet duša. Keď svoje telo stíšime, použijeme silu zdravého stromu na jar, kde sa strom na jar prebúdza. Čistí prostriedok. Miazga je ako gejzír vody, živiny pre aktuálny sval tela, ktorý vytvára zlatú tehličku, pružný sval. Každé nie má svoje áno. Prešiel si druhým pravidlom?
Tretie pravidlo: Objímame priestor, objímame svoj strom poznania, vytvárame letokruhy stromu. To čo sa nám nepáči, svoj strom prebúdzame, urobí nám letokruh. Za čo ďakujeme, udržíme letokruh. Keď prítomnú chvíľu hodnotíme negatívne, letokruh hnije. Keď sme pyšní na istý krok nášho života, svoj strom prepaľujeme a  strom nám uschne. Pros a ďakuj za každý zodpovedný krok. Úmysel jedinca sa prezrádza zdravím, šťastím a psychickou pohodou. Pros za seba, aj za svojich blížnych. Ďakuj za seba, aj za svojich blížnych. Tak sa stávaš pánom situácie. Zvládol si letokruh, lebo máš rešpekt pred božou dokonalosťou, ktorú nazývame recept, projekt, návod na použitie. To sa zaznamenáva ako letokruh. Zvládol si tretie pravidlo?
Štvrté pravidlo je zložené zo štyroch častí. Použijeme nanovo strom v štyroch ročných obdobiach. Začneme emóciou nie, ktorú zaradíme k zime. Prekonať zimu, znamená prekonať v sebe všetky strachy, zlosti, napätia. Všetko čo vytvára emóciu nie. Hovoríme o vinne páchanej na človeku. O ľuďoch, o človeku, ktorý melie svoje do kola, drží strom poznania v tuhej zime. To drží prvok zimu zajatí, hovoríme o prvku vzduch.
Boh nemá vinníkov, ale božích poslov. To čo sa ti nepáči, stíš sa, voláme to meditácia, rozmýšľanie, tak príde nápad duchovno. Zvládol si zimu, na slobodu si pustil prvok vzduch.
Energiu jari zvládame komunikáciou. Kde sa radíme s človekom, ktorý má zimu za sebou, vie načúvať novým veciam. Prichádzame na nové nápady, dielo naberá na sile, ako jarný strom, ktorý každú vetvičku rozzelenal. Zvládol si prvok jari. Dostal si posvätný oheň.
Energiu leta spoznávame hrubo hmotnú, stávaš sa púčikom kvetu učíš sa. Energiu jemno hmotnú, vieš sa obracať jemne ako rozkvitnutý kvet, rozkvitáš. Zvládol si prvok vody.
Energiu jesene, precitli sme, sme citliví. Vyzreli sme. Stáli sme sa svetlami života. Si učiteľom všetkých čias. Kohokoľvek posilníš svojimi vedomosťami, odkladáš svoje plody do sýpky, aby po nás zostal čistý stôl. Je tu slovo božie, ktoré sa skutkom stáva. Je tu veta: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého!“ Je to príkaz. Máš svoje skúsenosti rozdávať myšlienkami, slovami, skutkami. Tak odložíš všetky svoje semená. Máš semienko pre každého človeka? – ktorý žil, žije a bude žiť? Zvládol si štvrtý prvok zeme, ktorý naši predkovia hľadali, nazvali ho: „zasnúbená zem.“ Piate pravidlo sa skladá z piatich častí.
Predstavme si celok, ako inak ako kruh. V kruhu je päť cíp. Kto sa stretol s piatimi prvkami, vie o čom hovorím. Ale pre tých čo to čítajú po prvýkrát, zoznámim vás s piatimi kamarátmi. Voláme ich kov na starosti majú pľúca hrubé črevo. Vnímame ho čuchom. Druhý kamarát je voda. Na starosti má naše obličky. Užívame ju sluchom. To čo chceme počuť, pracujú. To čo nechceme počuť, majú voľno, meškajú s činnosťou. Trpíme hluchotou. Tretí kamarát sa volá drevo. Na starosti má našu pečeň a žlč. Pohľad na vec, hovoríme o našom zraku. O žlči a pečeni, ako vieme stres spracovať. Štvrtý kamarát je oheň. Na starosti má srdce, tenké črevo. Ovláda našu pohyblivosť, presný výraz hmat. Emócia nie zatvára srdce, napne sval. Emócia áno otvára srdce, uvoľní sval. Úmysel, pre každého a pre všetkých. Piaty v poradí je kamarát, zem. Na starosti má žalúdok, pankreas, slezinu. Vyžaduje radosť zo života, ktorú voláme chuť.
Týchto piatich kamarátov voláme prvky. Keď máme do činenia s prvkom kov, je to hlava, ktorá má ľavú ruku na vode a pravú na dreve. Tok energie. Pozitívnym dychom posilníš svojich troch kamarátov. Ideš ako hodina v pred. Ale, keď sa otočíš, tvoja pravá ruka drží zem a ľavá oheň. Tvoja negatívna emócia poškodí zem ohňom.
Keď prichádza prvok voda, ľavá ruka drží drevo a pravá oheň. Tok energie. Dobrým slovom posilňuješ svojich kamarátov. Keď sa stávaš zradcom, pravá ruka drží kov a pravá zem. Tvoja zem tuhne, minerály sa menia na kovy.
Keď na stráži stoji prvok drevo, opiera sa ľavou rukou o oheň a pravou rukou o zem. Berie si teplú výživu zo zeme. Keď človek stráca rozum, zdravý úsudok ,otočí prvky naopak. Pravou rukou drží vodu a ľavou kov. Drevo úplne stráca podmienky na život. Zhnije od koreňa.
Keď kráľuje prvok oheň. Ľavou rukou drží pri živote zem a pravou rukou kov. Rozpustí každý kameň, aby zúrodnil zem. Keď sa zvrhne z trónu prvok oheň, to pravou rukou zasiahol drevo ako blesk, valí sa ako tisícročná voda.
Keď vládne panna zem, ľavou rukou drží kov a pravou rukou drží vodu. Ovlažuje si svoje smädné vysušené ústa. Keď pannu znásilnime, to pravou rukou sa drží ohňa, urobíme zo zeme púšť, ľavou rukou vytrhneme každý strom, ker , bylinu.
Pozri na svojich piatich kamarátov, ako používajú svoje žezla. Zvládaš piate pravidlo?
Pokračovanie na budúce.
S pozdravom a úctou Matejová
V Bardejove 20.09.2016

Vytlačiť Vytlačiť