Dôkazový materiál

Človek vedome, podvedome, karmicky a dedične si spravuje chrám Boží s ,,Manuál života“ – kresadlom ohňa pre všetko a každého. Manuál života je dôkazovým materiálom pre osnovu funkcií a hĺbky ukotvenia sa v zdravej psychike a fyzike. S posvätným ohňom – signálom počujeme a vidíme všetko rozprávať, stačí chcieť porozumieť, ako živé prechádza kolobehom života. Poznávanie voláme život. Kritika je zanedbávanie detskej zvedavosti – signálu počutia a videnia, voláme to smrť – spánok v kompase života – Božie účtovanie, prechod cez: myšlienky, slovo – osivo, skutky, odbornosťou – žatvou života.

Dnešný dátum 13.07.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ kompasu pre kolobeh života
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom pre spracovanie signálu v kolobehu života, ktorý je dôkazovým materiálom: ,,mať slúžiaci posvätný oheň“ , ktorý varuje: ,,oheň je dobrý pomocník, zlý pán“
  3. 2 x 2. = stíš sa, krešeš posvätný oheň, pre dôkaz, že všetko má kolobeh života: ,,návod na použitie“
  4. 2 x 3. = daj všetkému čas, s každým a so všetkým spúšťaš kompas života pre kolobeh života – koleso šťastia – mať výsledky – žatvy pre nové osivo: ,,život“. Pozor na súperenie, je to ničivá sila všetkého a každého.
  5. 1 x 7. = Božie slovo žije sedem dní v týždni, ktoré čítaš z každého a zo všetkého pre kolobeh života, aby kompas života ti nespal, ale kontroloval kríž – účtovanie za: myšlienky, slová, skutky, odbornosť

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 13.07.2023

Vytlačiť Vytlačiť