Dôkazové ,,pí“ 3,14

Všetko má štartovaciu a brzdnú dráhu: mysle pre slovo a následný skutok, dosiahnutia a odovzdania odbornosti charizmatických – spokojných chvíľ.

Dnešný dátum 08.07.2024 nám pripomína zákazku života pre dôkazové ,,pí“ v každodennom živote presýpacích hodín psychiky a fyziky:

  1. 3 x 0. = každá situácia má štartovaciu a brzdnú dráhu nájdenia v sebe prezidenta: ,,prežiť deň“ pozitívnym myslením, udržať v sebe premiéra ,,pre mier“ psychiky a fyziky presýpacích hodín
  2. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pri každej situácií, pracujem/š/ s presýpavacími hodinami bunky a tela na psychickej a fyzickej úrovní
  3. 1 x 4. = pre plodnosť života, zažiť charizmatickú – spokojnú situáciu s chvíľou, s krátkou, alebo s dlhou štartovacou a brzdou dráhou psychiky a fyziky
  4. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni s prácou na sebe, hľadať a nachádzať ,,pí“ obvodu a obsahu presýpacích hodín psychiky a fyziky pre výkon bunky a tela
  5. 1 x 8. = pre zákazku života, v každej situácií si prezidentom ,,prežiť deň“ pre seba, rodinu, obec, štát, národ, kontinent – orgány tela, planétu Zem – svoju celistvosť, udržať v sebe mier, žijeme pre mier ,,premiér“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Brne 08.07.2024

Vytlačiť Vytlačiť