Doba svetla

Doba chleba odovzdáva žezlo dobe svetla lúča lásky spokojnosti – spojitosti s Bohom Univerzum. Je to doba o používaní duše – dokonalom internete – psychiky, každý každému, všetko všetkému, čokoľvek ku čokoľveku je vzájomným liečivým procesom, Božsky prepojené Wi-Fi svetla. Pravidlo používania je vzájomná úcta v nachádzaní lásky ku komukoľvek, ku čomukoľvek, kdekoľvek, kedykoľvek … .

Žijem/š/ v dobe chleba, vypchať nespokojnosťou /strachom, zlosťou, krivdou … pýchou/ žalúdok, tým porušovať – zanedbávať dobu svetla – používania detskej zvedavosti pre Božiu spravodlivosť, ktorá prúdi telepatiou viac ako 60% esenciou – afrodiziakum vône myšlienky, ktorá pôsobí ako blesk – robí bloky v informačnom poli až usmrtí informačné pole – telo človeka – chrám Boží stratí silu svetla – dušu

Pripomeňme si svetlá oblohy v človeku:

  1. slnko – duša – psychika
  2. mesiac – Archa zmluvy pre prijatie nového svetla
  3. hviezdy – poznávam/š/ každý u každého, všetko u všetkého, čokoľvek, kdekoľvek je vzájomným liečivým procesom s dokonalosťou Boha Univerzum

Dnešný dátum 12.02.2024 /12. februára 2024/ nás posilňuje so svetlami na oblohe, vždy tu boli, sú, aj budú svetlá oblohy – dokonalý Boží systém v človeku

  1. 2 x 0. = pevný základ v človeku so stálou predlohou oblohy
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom: duša s dušou sa rozžiari pri detskej zvedavosti, čítania z informačného poľa – použitá Wi-Fi
  3. 4 x 2. = stíšim/š/ sa, zapínam/š/ v sebe Wi-Fi, tak čítam/š/ informácie z dokonalej ponuky Boha Univerzum, ktorá prechádza štyrmi fázami mesiaca, aktivovať v sebe celistvosť svetla
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života: sila plodnosti života je v stálej plnej dispozícii, vyžaduje úctu vytrvalosti pre rozžiarenie svetla v prítomnej chvíli ,,tu a teraz“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 12.02.2024 /12. február 2024/

Vytlačiť Vytlačiť