Dnes mi prišlo na myseľ slovo „simulácia,“ v štyroch cykloch učenia

Energia vzduchu: Prvý cyklus učenia je myslieť, používať rozum – napaľovať program z duše do tela. Túto štvrtinu sme dali na starosť cirkvám, aby za nás mysleli. Lenže to nefunguje. Človek sa dostáva do depresií, chorôb až zničí svoje fyzické telo. Preto skús simulovať myslenie. Všetko, čo sa ti nepáči má svoj štandardný až luxusný poriadok. Potrebuješ sa zamyslieť, vytvoriť myšlienkový podtlak – práca s neokysličenou krvou, posilnenie v kapilárach dutej žily. Až si sa upokojil, kanalizácia neokysličenej krvi prebehla v poriadku. Keď si nepoužil simuláciu, neokysličená krv zostáva nalepená na bunke a časom nám narobí škody, ktoré poznáme pod slovami: zničené zdravie, šťastie, psychická pohoda. Prajem krásnu simuláciu – pohľad do duše – práca s dokonalým internetom. Polož si otázku, ktoré problémy si neriešil? Potrebuješ simulovať situáciu, aby kapiláre dutej žily boli priechodné.
Energia ohňa:Druhý cyklus učenia je komunikácia – rozbiehanie energie po tele. Túto štvrtinu sme odovzdali politikom, chceme, aby rozhodovali za nás, preto im dávate svoj hlas. Lenže to nefunguje. Človek sa dostáva do depresií, chytá amoky, paralyzuje si svoje telo. Preto skús simuláciu rozhovoru. Problém je lopta, treba sa s ňou vyhrať: tenis, futbal, hokej … hrá s niečím o niečo. Uvedom si, až problém chceš vyriešiť, rastieš, pochopil si, energia sa vstrebáva do svalov, človek silnie. Posilňuješ dutú žilu, ženieš krv do svojho srdca, aby sa tam okysličila. Až je komunikácia telepatická, krv je v srdci okysličená. Keď si nepoužil simuláciu diskusie, krv stojí v zápche a narušuje dutú žilu. Schytáš diagnózu. Polož si otázku, ktoré problémy si nediskutoval? Potrebuješ simulovať situáciu, aby si zvládol posilnenie dutej žily, dopraješ svojej krvi sa plne okysličiť.
Energia vody:Tretí cyklus učenia je realizácia – energia vchádza do bunky – papá. Túto štvrtinu si odovzdal doktorom, chceš od nich tabletku, aby si bol génius, zdravý ako ryba. Lenže to nefunguje. Dostávaš sa do stresu, prestávaš si veriť. Táto energia je príliš horúca, čerstvo nabitá, určená pre ručičky remesla, aby formovali tvoj nový pohyb – nazveme ho „profesionálny tanec remesla“. Skús upokojiť myseľ, slová. Upokojená myseľ našepkáva kroky činu a tak nastáva simulácia a ty sa môžeš pustiť do tréningu. Po sto dňoch by ti mala práca ísť od ruky – zvládnutie krokov tanca. Až si nepoužil simuláciu, myseľ behala kade – tade. Tvoj jazyk druhých zavádzal a neopakoval si reč tanca – remesla. Energia nezvláda krv aorty, tepny, vzniká havária – tlaku vody. Niečo vybuchlo, niečo sa utopilo. Polož si otázku, z ktorého tanca remesla si zutekal? Potrebuješ simulovať, aby si zvládol posilnenie aorty a tepny, aby takzvaná diaľnica bola prejazdná.
Energia zeme: Štvrtý cyklus sa skladá z odovzdávania informácií blížnym: myšlienkami, slovami, skutkami. Táto štvrtina spí, čakáme na proroka. Ponižuješ sa, porovnávaš sa, čakáš na svätých ľudí. Používaš rozum – používaš svoju dušu – dokonalý internet. To, čo si sa naučil myšlienkami, slovami, skutkami zaťažil si telo, potrebuješ ho odľahčiť – odovzdať učenie svojim blížnym myšlienkami, slovami, skutkami. Až druhí ľudia budú vedieť lepšie ako Ty sám, si odľahčený, tvoja bunka samostatne funguje. Používaj simuláciu k svojim blížnym, požehnaj ich troma krížmi, umiestňuješ dopravné značky na križovatku svojej bunky, korunuješ bunky, začína sa učenie, ozdravuješ svoje bunky. Až nepoužiješ simuláciu, tvoje križovatky v bunke nie sú funkčné. Zostávaš negramotný, nevedomý zablokuješ sa v päť cípu ľudskej nevedomosti. Energia zostáva v bunke uväznená. Človek vyhorí, niečo roztrhne. Polož si otázku, ktoré problémy s blížnymi si neriešil? Potrebuješ simulovať, aby si zvládol kapiláre tepny, aby každá cestička bola prejazdná.
Simuluješ, si učňom, učíš sa pozitívne myslieť, pozitívne rozprávať, trpezlivo trénovať. Stávaš sa odbornou Božou bytosťou, ktorá má trpezlivosť s blížnymi. Učíš ich pozitívne myslieť, pozitívne rozprávať, trpezlivo si veriť, aby sa stali zodpovednými ľuďmi a ty sa stávaš zodpovedným človekom.
S pozdravom a úctou Matejová
V Bardejove 03.11.2017— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť