Disciplína Ducha svätého

Dennodenne trénujeme disciplínu Ducha svätého – slová pre skutok, ktoré sú spárované a spojené s jadrom. Vždy nám ide o krk – krčnú piatu čakru, roztočiť jadro – jadrový mlyn, takzvanej svätej omše.

Vedomosť presýpacích hodín, troch krížov na kalvárií, ako funguje jadrová energia – prebúdzajúca disciplína Ducha svätého, takzvanej svätej omše:

 1. prvé čítanie: kov, čuch – pľúca, hrubé črevo, zákazka života – prebudiť psychiku – myseľ – disciplínu Ducha svätého
 2. druhé čítanie: voda, sluch – obličky, močový mechúr, múdrosť života – prebudiť v sebe slovo psychiky – disciplínu Ducha svätého
 3. evanjelium: svetlo, rozum – um, vyššie Ja – prebudená psychika slovom – disciplína Ducha svätého
 4. kázeň: oheň, hmat – srdce, tenké črevo, kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou: vedomé, podvedomé, karmické, dedičné – prebudená fyzika – disciplína Ducha svätého
 5. obeta chleba: zem, chuť – žalúdok, pankreas, slezina, vytrvalosť života – prebudená fyzika disciplína slov pre skutok Ducha svätého
 6. obeta vína: strom – drevo, zrak – pečeň, žlčník, zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života – prebudená zrealizovaná disciplína skutku Ducha svätého
 7. koniec svätej omše: znak dvojramenného kríža, funkčný jadrový mlyn v človeku pre otca Ducha svätého: ,,psychika – duša“ prvé, druhé čítanie, evanjelium, pre syna Ducha svätého: ,,fyzika – telo“ kázeň, obeta chleba a vína

Dnešný dátum 15.06.2024 nám pripomína prebúdzajúcu disciplínu slov pre skutok:

 1. 2 x 0. = pevný základ dvojíc v jadrovom mlyne, ktorá pripomína takzvanú kalváriu s pointou: ukrižovaného Ježiša v strede a dvoch lotrov na kríži po okrajoch presýpacích hodín
 2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, v sebe prebúdzam otca, pre výkon syna ,,Ježiša“ s Duchom svätým
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pre výkon psychiky – duše a fyziky – tela
 4. 1 x 4. = pre plodnosť života, mám/š/ argumenty: A – plodnosti – prebudený otec a syn s Duchom svätým, B – neplodnosti – spiaci otec a syn
 5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, blížni sú zápalným ohňom pre prebudenie otca a syna s Duchom svätým
 6. 1 x 6. = pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, vidieť a počuť slovo pre skutok, na každom mieste prebudeného otca so synom s Duchom svätým

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 15.06.2024

Vytlačiť Vytlačiť