Diamantový peniaz človeka

Dožitý starobný dôchodok je zvládnutý démon v človeku = penzia je peniazom človeka – obraz je tvoja kvalifikáciou v odbore, koľkokrát si trénoval, aby si prešiel cez most rieky pravdy. Pravdivé slovo je pevnou, zdravou psychikou, o ktorú sa človek opiera, to je známka čistej pravdy Boha v človeku, a tak následne človek pevne stojí na svojich nohách, je bohatým so zdravou, vitálnou silou fyziky: ,,cisár človeka“.

Dnes som sa prebudila po peknom sne, snívalo sa mi s prezidentom p. Putinom. Sen začínal tak, že som išla v istej spoločnosti pripraviť hostinu, a zrazu som chytala hodenú zásteru, aby som zakryla moje nahé telo. Do miestnosti vkročil prezident p. Putin, už tam nebola pec na varenie, ale krytý bazén. Ktosi mi hodil čierne šaty, rýchle som si ich obliekla, a išla som sa vykúpať do bazéna k p. prezidentovi Putinovi. Po kúpeli som bola svedkom klamstiev, kde som vždy naznačila pánu prezidentovi Putinovi, že je to lož – krivé svedectvo zániku, on to v mojich očiach stále poznal, luhárom nenaletel. Sen sa skončil tým, že sme sedeli oproti sebe na jednej lavici a z vďačnosti sme obhajovali, objavovali pravdu.

Pravda je palicou psychiky, ktorá poctivého človeka vedie ku konaniu, naplniť slovo odborným skutkom. Kto v dnešnom svete prezentuje Božiu pravdu? Koľkokrát sme preverovali pravdu? – na to nás upozorňujú čísla bankovky s naším originálnym duchovným portrétom, z jednej strany, aby sme si z druhej strany urobili obraz – pevný most k zdravej fyzike – kvalita našej odbornosti. V dnešných časoch už málo vidíme bankovky – zlaté mince, ktoré odhaľujú, aby sme videli čestného človeka, kto a aký most v sebe budoval, k úspechu remesla, je to prechod cez búrlivú rieku = z nevedomosti a bezprávia urobí významný čestný človek vedomosť a právo – príbeh Mojžiša. Dnes sa peniaze iba prelievajú z účtu na účet, koľkokrát sa človek pod tlakom stáva kanibalom – zrádza Božiu lásku koordinovane, slobodne sa pohybovať, zradí seba a tak následne rodinu, svoj národ, svoju domovinu? Koľko mostov je peniazmi v ľuďoch podmínovaných – psychicky narušených vzťahoch – nerešpektovanie originality poslania človeka, pre jasný cieľ démonov? – svetová elita vyzýva múdrych ľudí!spojených s Bohom Univerzum! – buďte silní, démon je vaším otrokom! – je to vami skrotená, slúžiaca zdravá sila psychiky! – je známkou prítomnosti Boha! Je tu pandémia – démon, logo ušatej loptičky pre vakcínu! – biologická zbraň! – ktorá následne ničí myseľ človeka – psychiku! – ukradne, ničí spojenie človeka s Bohom Univerzum pre zdravé uvažovanie, byť v obraze! – vážiť si vidinu panorámy! – cítiť silu posvätného ducha v tele! – tak cisár v človeku prosperuje, lebo cisár podlieha Bohu, takto ľudský organizmus mierovo, zdravo funguje.

Svetový mier je peniazmi hlboko narušený, pretože človek prestal poznávať hĺbku života, dôveruje a nepreveruje, kto po akom moste chodí, aký most preferuje, aby bol v očiach ľudu, slušným, váženým človekom, a tak následne žije povrchne, aby človek s rodinou mal si dať, čo do úst, mal strechu nad hlavou a tak následne živí v sebe démona – pandémiu. Človeka poznáme po reči, v dnešných časoch na všetko máme špecialistov pre čistotu, človek je v plnom rozkvete, aby zarodil, posúval sa do Diamantovej doby. U niektorých blížnych sa tvrdo drží démon – vládca nevedomosti, zlomeného ducha, človeka bez Boha, ktorý následne mrazí v človeku vedomý kvet, zmrazený kvet už nezarodí, je to život kanibalov – život besných zverov, kde vládu preberá démon – človek nevedomý – neovládateľné, nespracované živly v človeku. Napríklad: V detstve nás štvali proti iným vierovyznaniam, strašili nás čertami, diablami, satanom aj samotným luciferom. Náboženstvá sa spojili, tak démon túto bitku prehral, teraz démon ľuďom ukazuje moc peňazí, je ako dieťa, hovorí pravdu, peniaze človeku už nie sú na osoh, aby človek rástol, rozkvital v remesle, užíval v sebe cisára pokroku. Starý démon v ľuďoch vládne, ktorý sa za peniaze zapredali, predali zdravý úsudok, predali v sebe Boha, dali si ľudia ukradnúť psychiku, zničili v sebe vesmír (český odkaz vse mír – len spolu tvoríme mier) – Boha Univerzum, preto poniektorí podľahli klamstvu – peňažnému démonovi, ktorý potrebuje rozoštvanosť, vytvoriť strach – neistotu, aby mohol ľud odpútať aký je veľký, preto sa stíšme, nechajme v sebe nulu: stíšme sa, aby sme počuli svoje vnútro – čakajme, kým príde dobrá myšlienka – tak človek spoznáva kde je Boh Univerzum – zdravá čistá psychika, ktorá pokorila démona v sebe, tak sa démon stal skrotenou silou človeka, aby tvoril cisárske pokrokové hodnoty – ,,cisár je nahý“ – človek rodí, koná z čistej Božej lásky.

Človek si potrebuje uvedomiť, že v sebe nosí moc vesmíru, ktorý ktosi pomenoval UNIVERZUM – slovo čítaj naopak: muž ver v inú možnosť, tak ti vesmír podá nové svetlo, pre nové dni života. Človek v sebe skrýva mikrovesmír, kde každý mysliaci človek je hladným po pravde, v tichosti, v tichu, ukotvením sa na matičke zem, nasýti sa psychika mannou čistoty – slovom podľa prítomnej predlohy vesmíru, kde sa následne slovo overuje skutkom, aby slovo malo pevnú statiku, spoľahlivú receptúru – zdravého prosperujúceho cisára, ktorá pretrváva až do penzie – zrelosť, vyzretie človeka: ,,ohýbaj ma mamko, pokiaľ som Ja Janko, keď ja budem Jano, neohneš má mamo: staré návyky“, rozpoznávať Božskú múdrosť rozkvetu, od démonov – nespracovaných emócií zakrpateného ľudu – ľudožrútov.

V dnešných časoch, a v každom čase, môžeme si vyberať, ale mále vždy len krátky čas na rozhodovanie, ako pri veľkej rýchlosti riadenia vozidla, tak zachováme váhy života, a tak spevníme silné mosty – prepojenia s Bohom Univerzum. Počuť, vidieť, ktorí ľudia stratili Boha – nemajú mosty sú podmínovaní peniazmi, zapredanými ľuďmi – v rukách démonov. Démon je nevedomosť, strata cisára – koordinovaného pohybu, ktorý potrebuje otrokov, nato využíva a zneužíva svojich blížnych. Žije medzi nami veľa anjelov, ktorí chcú byť dobrými, chválenými, ale neuvedomujú si, že sú nahí cisári a Božia dobrota spočíva v tom, že vedia sa koordinovane pohybovať, podať umelecký výkon. Vidíme mnohokrát, že naši predkovia poznali pravdu, ktorú zachytili v skrytých odkazoch a tak pomenovali lož, ktorú démoni používajú. Pozri na slovo medicína a lekár, skrytý význam, rozložíme slovo na: med – i – cín – a, máš včelí med? – si pracovitou včielkou? – máš doma hodujúceho pokrokového cisára! Stratil si sladkosť života? – je tam cín, zatratil si Boha, si nevedomým IA = somárom. Medik ťa slovom obmäkčil, že ťa vylieči iba on, stratil si svoju identitu – svoju slobodnú vôľu, preto mu budeš slúžiť, si len mäkkým cínom. Slovo lekár – le – kár, rómsky význam slova ,,le“ – znamená: ,,pozeraj“, tu je príprava na kar, strácaš spojenie so svetlom života – chýba ti žiara života – dĺžka vytrvalého spojenia, načúvania a prebývania s Bohom Univerzum. Slovo je vždy indíciou, zloženou zo slov, alebo prehodených písmen, kde sa démon predvádza ako hluchý, ušatý zajačí znak pandémie, drží – zneužívanú pravdu a ukazuje človeku skrytú pravdu: pod lampou býva najväčšia tma – tam víťazí nevedomosť – temnota – sila démona, zneužité hluché uši človeka mysle, slov, skutku, odbornosti, to je znak neprítomnosti Boha, vtedy vládne démon, v rukách ťa drží ničota.

Verím, že inteligencia človeka dosiahla patričnú úroveň, udržať silu múdrosti a vytrvalosti podľa predlohy vesmíru, a tak všetci spolu môžeme objavovať nové ciele, pre novú Diamantovú dobu, pravé, zdravé, živé poslanie človeka na matičke zem! Neponižuj – dávaj pozor na temnotu, stíš sa, pros, aby si využil Božskú múdrosť, buď detsky zvedavým, tak ťa otec vesmíru sýti slovom, slovo overuj v praxi, odovzdávaj overené slovo a tak následne máš zdravú psychiku – Boha v sebe, aktívnu novú silu, podľa Boha Univerzum, nepovyšuj – povyšovanie je výbuchom jadrovej elektrárne v Černobyľu, aby si v sebe udržal Božskú múdrosť, “ staneš sa svojprávnou matkou života – slovu dôveruj, ale preveruj, len tak si udržíš zdravú fyziku, jediné platné platidlo pre cisára zdravého života.

Vyžeňme zo svojich myšlienok, slov, skutkov, odbornosti démona – otrokársku spoločnosť – vládcu démonov peňazí, staňme sa slobodnými Božími deťmi na planéte Zem, každý začína od nuly na pevných Božích koreňoch, kde sa všetko začína pre budúci koordinovaný pohyb – olympijské hry – práca od ruky – tanečný výkon majstra, a tak následne pripravíme a odovzdáme svojim deťom, vnukom, pravnukom šťastnú budúcnosť pre zdravú žatvu života Božieho programu pre Diamantovú dobu človeka.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 11.09.2021 na hrubo napísaný a 15.10.2021 zrekonštruovaný

Vytlačiť Vytlačiť