Detoxikácia prebúdzania

Hľadaním pravdy s pomalým tichým dychom a s detskou zvedavosťou prebúdzam/š/ telo, sprevádzam/š/ výkon: detoxikáciu organizmu.

  • kyslík – chcená poznaná múdrosť života
  • kyslík uhličitý – vytrvalo objavovaná múdrosť života
  • kysličník uhoľnatý – lož, aktualizované mátohy života

Človek sa väzní s vnútorným sudcom a s nasledovným trestom, alebo odmenou, kde zanedbávaná múdrosť zostáva výkalom, zanáša telo stolicou, prestane sa telo pravidelne vyprázdňovať.

Buďme zvedaví ako deti, hľadám/š/ premenu krásy pravdy pre výrobu čistého funkčného kyslíka, obohateného o minerály v lone šťastnej kocky troch ihlanov.

Dnešný dátum 27.01.2024 nám pripomína detoxikáciu prebúdzania sa:

  1. 2 x 0. = pevný základ šiestich ihlanov v šťastnej kocke pre detoxikáciu prebúdzania sa – vitality tela
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom pri prebúdzaní cirkulácie v šťastnej kocke, šiestich ihlanov pre výrobu kyslíka
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa pri výrobe kyslíka v lone šťastnej kocky troch ihlanov
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, pomalým tichým dýchaním s detskou zvedavosťou, zničím v sebe piráta sudcu pre trest, alebo odmenu, tak vo všetkom nájdem výrobu čerstvej vône kyslíka
  5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, výrobou voňavého kyslíka si darujem/š/ život

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 27.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť