Desať Božích prikázaní

Desať Božích prikázaní.                                                                                                                                                       1.-  Ja, som pán Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa klaňal 
Tvoje Ja má pocity: zlý- ako plynový pedál, dobrý ako brzdu. Cirkev uznáva sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Pošľapanie hada. Tieto pocity potrebujeme správne zašľapovať a sami sa rozhodovať, lebo riadime jadrovú energiu. Jadrovú energiu otvárame slovom viery: „chcem to riešiť“, alebo zatvárame jadrovú energiu slovom: „ďakujem“- je to náš dobrý pocit. Pocity riešime podľa vety: „Miluj blížneho svojho, ako seba samého a v pote tváre budeš jedávať svoj chlieb každodenný.“ Čo značí, s kým vznikol problém, s tým ho treba riešiť. Máme tri spôsoby riešenia: myšlienkami, slovami a skutkami. Náš úmysel má mať jediný cieľ: „riešiť.“ Načúvanie Jadrovej energie- Boha. 2.- nevezmeš meno Božie na darmo!Na kohokoľvek myslíš, alebo s kýmkoľvek rozprávaš, ver tomu, že jadrová energia sa stále spája. Načítava, sťahuje program. Mení tvoj genetický kód. Čas odhalí aký si mal úmysel (zmýšľanie). V tvojom tele sa odráža: tvoje šťastie                                                              tvoje zdravie                                                              tvoja psychická pohoda  3.- Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil.Tvoj deň, tvoja činnosť, je sviatočný deň, kde sa stretávaš s energiou šťastia, ale i nepodarku. Pri každej jednej činnosti slúžiš svätú omšuUžívaš tri kríže svojho Ja. Božiu knihu. Prvé drevo kríža sa volá: „ Tvoj zrak + tvoj čuch“. Druhé drevo kríža sa nazýva: „ Tvoj sluch + tvoja chuť.“ Tretie drevo kríža sa volá: „ tvoj hmat + tvoja predstavivosť, kde tvoja noha v prítomnej chvíli vkročí. BOŽIA KNIHA
 čítanie- starý zákon. Všetko je tak, ako si pred chvíľou, alebo v minulom čase zanechal.čítanie- nový zákon. Úvaha, ako si prítomnú chvíľu spríjemniť, aby som svoje tri kríže poctivo niesol.Evanjelium. Rozhodnutie. Tento program mi sedí. Táto technológia posunie moje Ja a rozvíjať bude pokrokovo energie: TY, ON, ONA, MY, VY, ONI, ONY.Kázeň. Svoju prácu robím čestne., podľa predpísanej technológie. Pokiaľ technológiu nepoznám , načúvam v tichosti svoje Ja. Čítam z Božej knihy, ktorá je vytvorená a zanechaná pre ľudské pokolenie. Na knihu bol použitý najkvalitnejší a najvzácnejší a nevyhnutný materiál pre existenciu človeka: „V O D A. Čítaš  v zrkadle. Preto energiu treba preveriť, ktorý spôsob ti ponúka (Fatamorgána).Prijímanie pod obojím spôsobom. Tvoja činnosť sa vydarila. Urobená práca je tvoj každodenný chlieb- pokrm duše. Tvoj dobrý pocit je znásobená JADROVÁ energia- tvoje nadšenie.Ukončenie svätej omše.      Poďakovať za problém, vzniklo remeslo.      Poďakovať za načúvanie svojho vnútra, načítaná múdrosť      – zmena genetického programu.      Poďakovať za svetlo- predstavivosť, ktorá ti už zostávaPoďakovať za činnosť, máš o skúsenosť viac.Všetko sa odráža od tvojej genetickej bunky.      Postúpil si, napreduješ.Tvoja košatá koruna ponúka nové možnosti.      Ty máš na zreteli slovo: „Amen- tak je“. 4.- Cti otca svojho i matku svoju.Otec je užitá múdrosť v prítomnej chvíli.Matka je odkaz všetkého čo si urobil- je to tvoje telo v zrkadle. 5.- Nezabiješ.Jadrová energia, ktorá sa spája z pozitívnym myslením, stále sa obnoví a nájde cestu domov.6.- Nezosmilníš Každý sval, každá kosť, každý orgán, každá jedna bunka má JADROVÚ energiu.Na fyzickej úrovni ju poznáme: „TLKOT SRDCA“. Najcennejší ľudský sex.7.- Nepokradneš.Nič neukradneš. Všetko sa deje len medzi tvojím telom a tvojou dušou. Programy preberáš v prítomnej chvíli, ktorá sa nazýva na duchovnej úrovni: „ Večný súd.“ Tvoje nápomocné tri kríže tvoria konštrukciu. Záťažou v prítomnej chvíli obhajujú svoje:Obstojíš?8.- Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.Tvoja pozitívna myseľ hľadá programy, ktorých je toľko, koľko je piesku v mori. Tíš svoje Ja, aby si správny program načítal.Pri negatívnym myslení- máš do činenia z pieskom v púšti, kde nenájdeš vodu, len páľavu slnka. Tak pomnožíš iné chemické reakcie v bunke. Dôsledky voláme choroba, starnutie a následná smrť.  9.- Nepožiadaš manželku blížneho svojho.Tvoje telo sa na duchovnej úrovní volá: „pramať Eva- tvoja manželka“, zaťažená genetickým kódom.Tvoje pravé Ja na duchovnej úrovní sa volá: „tvoj spiaci praotec Adam- tvoja duša“.Tvoje vlastné Ja počuješ, zobúdzaš, vo tichosti, svojho spiaceho Adama. Keď tvoja žena je naprogramovaná genetickým kódom, stále ťa odkláňa od tvojej pravej cesty(nefunkčný program). 10.- Ani nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho čo jeho je.Všetko bohatstvo máš rozdelené medzi spiacim Adamom- dušou a zvádzajúcou ženou- tvojim telom. Pri svojej tichosti a pracovitosti prebúdzaš a zveľaďuješ svoj majetok. Tvoj pocit je Nanebovzatá Panna Mária, ktorá vie správne a bezpečne pristúpiť hadovi hlavu. Má naporúdzi slovko prosím, aby otvárala  a načítavala programy. Rozvinutý kvet hviezdy.
Obrazne slovo prosím.     Ale aj bezpečne pristúpi hadovi chvost. Užije slovko: „Ďakujem“, a tak uloží program
pre budúce chvíle.   V Bardejove dňa: 17.8.2008                                                                                             
Vytlačiť Vytlačiť