Depo srdca

Depo srdca sa nachádza v pľúcach, ťahá dych života. Aká vízia sa ponúka v depe srdca, kde sa tento zážitok propaguje – prejavuje? U katolíkov sa nazýva birmovanie. Birmovaný katolík vedie birmovanca pred biskupa, aby mu dal facku na líce – otvoril nové tajomstvo, novú hru novej jari.

Toto sa deje v tele, keď nám život dáva facku, čokoľvek chceme riešiť, prebieha udalosť skúsenosti načítavania z informačných polí – bunka vylúči voľné radikály, ktoré potrebujú prejsť dutou žilou až do srdca. Depo v pľúcach – skúsený človek odovzdáva skúsenosti nádejnému učňovi, len tak sa otočí a druhou stranou srdca energia prúdi späť cez aortu, tepnu do bunky – obnoví bunku: ,,Učiteľ z učňa vychová génia“. Pre každého sme učiteľom – svojou autoritou, pre každého sme žiakom – svojou detskou zvedavosťou.

Kontrolne otázky:

 1. Aký si učiteľ, vidíš a počuješ v blížnych génia? Si autoritou
 2. Aký si žiak, vidíš a počuješ v blížnych génia? Nachádzaš autority pre svoj rozvoj

Čo vidíš a počuješ: máš depo – dych života, alebo buduješ si depo – dych života, upozorňuje ťa na to veta: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“.

Za nami je strach, pred nami je Boh, kráčaj v Božích šľapajach, časom pochopíš súvislosti.

Moje zážitky minulosti: Kdekoľvek som cestovala, bolo mi veľmi zle, až som sa stíšila a počula som: ,,daj nám Ježiša Krista“, moja odpoveď v mysli znela: pozrite sa do svojho srdca, tam nájdete Ježiša Krista. To sa rozvinulo v roku 2016, vtedy mi zomrel otec. Keď vystúpila dušička z tela nebohého môjho otca, pozrelasa na svoje nevládne telíčko, rozlúčila sa s prítomnými a okolím, otvorilo sa duchovno – zvítal sa s nebohými rodnými sestrami, s bratmi, s rodičmi, s manželkou, tak prišla svetelná bytosť, zobrala ho za ruku, kde sa môj otec zmenšil, svetelnej bytosti bol po členok, otvorili sa dvere a prešli do svetelných dvier, ktoré sa za nimi zatvorili. Druhý deň pri modlení, som myšlienkou zašla ku pomysleným dverám s vnútorným pokojom svojho srdca a počujem ako môj otec kričí od bolesti. Moje vnútro začalo na všetkých kričať, či nikto z nich neurobil chybu. Zrazu som bola na eskalátore a všetko sa z výšky sypalo dolu spolu so mnou. Trocha som sa tam pohrabala, čosi som na seba obliekla, zobrala som otca za ruku a kráčali sme spolu cestičkou do kopca. Vyšli sme na kopec, zobliekla som to, čo som si predtým obliekla a dala som to nebohému otcovi so slovami: ,,otec, toto je vaše“, otec mi poďakoval: ďakujem ti, že si vyniesla moje srdce až hore. Teraz dodávam, že srdce už nemalo depo – dych života. Otec mal rád ľudí, ktorí sa rýchle učia, pripájajú svoje skúsenosti, ale neznášal kritiku, keď nebola náhrada pokroku. Bol tretie dieťa v poradí z deväť detí, mal osemnásť rokov, keď zomrel mu otec. Pomáhal svojej matke dať vyštudovať bratov, každému súrodencovi dal veno, jednému bratovi aj svoj dom a tak, začal stavať hniezdo – dom pre osem svojich detí. Rád čítal Bibliu, hovorili sme o jednom bode, že hriešnikovi stačí pred smrťou odpustiť svoje chyby a môže byť Bohom spasený, to sa mu zdalo, veľkou neprávosťou. Poučme sa z príbehu: Máme blížnych prebúdzať svojím požehnávaním – detskou zvedavosťou, aby sa nám otvorilo nové informačné pole – v tom spočíva dokonalé Božie učivo pre rozvoj človeka, aby si si certifikoval Božie dary.

Túto neprávosť dnes nazveme ako nový materiál pre napredovanie. Slovanské rozprávky majú plné uchopenie, ako vyslobodiť princeznú – fyzické telo, potrebovali vždy princa s čistým srdcom, aby sme v mieri prežili deň. V týchto slovách sa skrývajú naši vodcovia, čistého srdca, pre stavbu fyzického tela, poznávať možnosti duše: ,,ministrom“. Ministrom má štrnásť kľúčových slov, ktoré podliehajú, dnešnému výrazu: ,,premiér – pre mier ´, žijem pre mier a hlavou je: ,,prezident – prežiť deň“. Ináč povedané prezident je pre jedinca človeka rozum, ktorý velí orgánom tela, premiér je dušou človeka, kde prezident podlieha premiérovi.

Uchopíme svoju silu do svojich rúk, kde kresťanstvo a politika vsugerovala ľudu svoju moc a následne presadzovala svoje osobitné ciele? Nehľadajme vinníkov, stratíme sa vo fatamorgáne, kde skončíme pod eskalátorom na smetisku, z ktorého vedú štyri cesty kde sme zlyhali a potrebuje duša vojsť do sily svetla, ktorá sa nazýva: myseľ, slovo, skutok, odbornosť, duša vie, že stratila depo – pľúca – dych života.

Každý má v sebe základné dobro, preto požehnávajme každého, aby sme prešli birmovaním – štyroch rýchlostných ciest, že rešpektujeme jeho – každého rozhodnutie, tak si navzájom darujeme dych života, jeho – každého prebúdzame, aby sme získali novú hru v kvalite života, dokonalému Božiemu trónu.

Dnešný dátum 24.03.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ v depe s detskou zvedavosťou, stíšením tlaku v ušiach, vytvoriť tlak na hrudi, načúvať tlaku v srdci: srdce rozpráva, stačí sa naladiť na gong srdca pre kvalitu duše – motor rozhýbe prvky na živly a telo sa hýbe
 2. 3 x 2. = stíš sa, len v pokoji prechádzaš štvorprúdovými cestami, havaruješ vždy, keď máš vinníka/nevedomosť/, alebo modlu /vedomosť/, sú to energie určené pre rast
 3. 2 x 2. = dávaj všetkému čas, riešenie je nebom, každá vina je chybou, ktorá má očistec a každá modla je fatamorgánou, má svoje peklo – /oheň/ vyparí sa ti dych života
 4. 1 x 4. = pre plodnosť života – plodnosť je parádnica kvality života

Plaziaci sa had nás posilňuje: pomôžeme si tabuľkami

24.prezidentPluto3. časť aurydiamantová dúhová farbačerstvosť zrelosti bunky10.citoslovceNepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je

24. – prezident – Pluto – 3. časť aury – diamantová dúhová farba – čerstvosť zrelosti bunky – 10. – citoslovce – Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je

 1. 24 hodín dennodenne vládne si každý svojmu telu, dych života je depom, s jasnými pravidlami
 2. planéta Pluto je v človeku v každý moment prezidentom, ktorý prichádza na previerku raz cca za 250 rokov, žiada automatický desiatok z čísla 250 je 25 – premiér – čo sa urobilo pre mier, aké zmeny nastali na planéte Zem, vždy kontroluje štvorprúdové diaľničné cesty, zanechané stopy histórie veľkých zmien
 3. tretia časť aury sú prípojkami z každej bunky ku blížnemu, použiť predvídavosť rozumu – 24, ktorá pracuje s 25 – celistvosťou dňa
 4. diamantová dúhová farba prezrádza bytosť o múdrosti, piť vody dúhy
 5. čerstvosť: je z programu ,,kohút a vajce“. Zrelosť: je z programu ,,strom poznania“ pre obnovenie zdravých buniek
 6. 10 – desať Božích zákonov, desať prstov na rukách mojej, tvojej tvorivosti, tam kde stojím/š/
 7. Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je. Duša je motorom pre fyzické telo

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 24.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť