Dennodenné ,,pí“

Dennodenne sa nám do cesty života núkajú nové začiatky, pre úspešné ciele života – zažiť charizmatickú – spokojnú chvíľu.

Dnešný dátum 09.07.2024 nám pripomína dno ,,pí“ /3,14/ – semeno života na obežnej dráhe: sýpka – zima – myseľ, siať – jar – slovo, pestovať – leto – skutok, žatva – jeseň – odbornosť

  1. 3 x 0. = pevný základ pre každú situáciu, nájsť v sebe dennodenné nové semeno života pre kolobeh života ,,pí“
  2. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pre dennodenné ,,pí“ nových začiatkov života a následné úspešné chvíle života s čerešničkou na torte – charizmatických chvíľ života, zaznamenávať cieľ úspešnej cesty
  3. 1 x 4. = pre plodnosť života, každá plodnosť života má zvládnuté ,,pí“ – kolobeh života na pevných – zdravých základoch života
  4. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni pre nové začiatky a olympijské ciele charizmatických chvíľ
  5. 1 x 9. = pre múdrosť života, každá situácia má svoju múdrosť postavenú na pevných – zdravých základoch života, dosahovať olympijské ciele

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 09.07.2024

Vytlačiť Vytlačiť