Chvíľa sýtená láskou

Čítame z obrázku podľa čísel tretí Boží príkaz: ,,Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil. Boh svet stvoril za sedem … ponúkam sedem navigačných obrazov:

 1. prítomný čas – had spí – noc života, hlad hada dňa – svetlo života
 2. budúcnosť – odbornosť – vo všetkom hľadaj – snívaj po kvalite naslovovzatého odborníka: jadro poznania otvára okruh v 7. čakre – slovu rozumieš. Otvára 6. čakru – slovo vidíš + prvá časť aury – blanu kvetu života. Otvára 5. čakru – slovo počuješ + druhú časť aury – škrupinu plodu života. Otvára 4. čakru – počuješ slovo otca a matku skutky + tretiu časť aury – čerstvosť, zrelosť bunky.
 3. budúcnosť – stíš svoju myseľ: jadro poznania otvára okruh v nultej čakre – pevný základ života. Otvára mínus prvú čakru – cirkuláciu života + 1. čakru – dokonalosť. Otvára mínus druhu čakru – kompas kolobehu života + tvorivosť života. Otvára mínus tretiu čakru – rovnocennosť medzi dušou – psychikou a telom – fyzikou, blížny je svetlom života – pohon koňa, blížni sú svetlá života – pohon koní svetla života. Otvára mínus štvrtú čakru – deň a noc + 4. čakru otec slovo a matka skutok. Otvára mínus piatu čakru – plaziaceho hada – 1-24=deň + piatu čakru slovo Boha Univerzum počuť.
 4. prítomnosť – sýtime hada. Jadro semena z plaziaceho sa hada – vnútorný okruh: 5. – prijímaš blížneho je tvojim svetlom pre otváranie nových informácií + 8. zákazka života + 17-14=3 tretia čakra: možnosti + 20-14=6 šiesta čakra: vidíš dielo Boha Univerzum. Druhý okruh z vnútra 4. plodnosť života + 6. nápady života + 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni + 9. múdrosť života + 16-14=2 druhá čakra: tvorivosť. Tretí okruh – prvá časť aury dňa: 3. daj všetkému čas – nastavenie ďalekohľadu pre budúcnosť + 10. vytrvalosť + 15-14=1 – dokonalosť – svetlo života + 22-14=8-7=1 – prvá časť aury – blana kvetu života. Štvrtý okruh – druhá časť aury: 2. stíš sa + 11. prax života + 14. zdravá psychika a fyzika + 23-14=9-7=2 – druhá časť aury – škrupina plodu života. Piaty okruh – tretia časť aury: 1. som, si Božím dieťaťom + 12. vyššie Ja v rutine života – všetko na psychickej a fyzickej úrovní zhmotnené pod mikroskopom + 13. kraľuješ: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou + 24-14=10-7=3 – tretia časť aury – zdravej, čerstvej, zrelej bunke
 5. minulosť – had nasýtený slovom jazyka. Jadro poznania otvára okruh v nultej čakre, upevňuje každý schod do neba k zodpovednosti spájaš: 0. pevný základ + 1. čakra – dokonalosť, 0. pevný základ + 2. čakra – tvorivosť, 0. pevný základ +3. čakra – možnosti, 0. pevný základ + 4. čakra – otec slovo a matka skutok, 0. pevný základ + 5. čakra – slovo počuješ, 0. pevný základ + 6. čakra – slovo vidíš – máš víziu – predstavivosť, 0. pevný základ – 7. čakra – slovu rozumieš
 6. minulosť – had nasýtený skutkom. Jadro poznania otvára okruh v štvrtej čakre: otec slovo a matka skutok. Otvára 3. čakru – možnosti + 5. čakru – počuť slovo. Otvára 2. čakru – tvorivosť + 6. čakru – vidieť dielo. Otvára 1. čakru – dokonalosť + 7. čakru – rozumieť slovu. Otvára 0. čakru – pevný základ života + 1. časť aury – blanu kvetu života. Otvára mínus prvú čakru – cirkuláciu + 2. časť aury – škrupinu plodu života. Otvára mínus druhu čakru – kompas kolobehu života + 3. časť aury – zdravú, čerstvú, zrelú bunku.
 7. prítomnosť – had nasýtený slovom Boha Univerzum. Jadro poznania otvára okruh v piatej čakre: slovo počuješ. Otvára 4. čakru – otec slovo a matka skutok + 6. čakru – vidieť dielo. Otvára 3. čakru – možnosti + 7. čakru – rozumieť slovu. Otvára 2. čakru – tvorivosť + 1. časť aury – blanu kvetu života. Otvára 1. čakru – dokonalosť +2. časť aury – škrupinu plodu života. Otvára 0. čakru – pevný základ života + 3. časť aury – zdravú, čerstvú, zrelú bunku. Otvára mínus prvú čakru – cirkuláciu + sloboda psychiky a fyziky

Dnes nás posilňuje dátum 08.12.2022

 1. 2 x 0. = pevný základ života
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom /Bohatstvo osobnosti hľadaj/
 3. 4 x 2. = stíš sa
 4. 1 x 8. = zákazka života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 08.12.2022

Vytlačiť Vytlačiť