Deň je liekom života

Na všetko načo pozrieš, zacítiš svojimi zmyslami je liekom človeka. Emóciou Nie cítiš hlad – stíš sa, detskou zvedavosťou začínaš sa kojiť mannou. Emóciou Áno cítiš, že si kojený mannou života.

Pri každom strese a nadmernej radosti stíš sa, sú to mantinely života, kde chrániš svoju psychiku a fyziku svoju – mannu života.

Všetko je ako plynový pedál – stíš sa, buď detsky zvedavý napájaš sa mannou života. Kritikou sa plynmi otráviš, získaš pre psychiku stres a pre fyziku diagnózu.

Všetko je ako brzdový pedál – stíš sa, ďakuj za detskú zvedavosť – napojil si sa mannou života. Povyšovaním manna života padá na zem a rozleptáva ti zdravie – vyhoríš psychicky alebo fyzicky.

Zopakujme si siedmu čakru: uzol života

 1. úroda skúsenosti sú strávené situácie zdravým žalúdkom, pankreasom, slezinou, dosiahnutá sladká chuť zrelosti života: A – vytrvalosť
 2. čistota mysle sú výsledkom zdarných situácií zdravou pečeňou, žlčníkom, pár prešiel kvasením – kyslou chuťou vyzretia života: B – zvládnuté pokrokové učivo v praxi života
 3. rytmus životného štýlu ukázal pravé hodnoty situácie zdravého srdca, tenkého čreva, pár prešiel horkou chuťou zrelosti života: C – kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 4. hudba múdrosti, pokoja znie v prítomnej chvíli hľadiac na prítomnú chvíľu pre situáciu zdravých obličiek, močového mechúra, slaná chuť je potom tela života: D – múdrosť života
 5. v tichu a pokore sústredíme svoj rozumom, um pri každej jednej situácií, rozpoznávať chuť i nechuť a hľadať nové a nové možnosti života: E – vyššie Ja v rutine života
 6. raz hore, raz dole ťaháme svoj dych pri každej situácií svojimi zdravými pľúcami, hrubým črevom, pár rozpoznáva kyslík /diamant života/ od kysličníka uhličitého /ropa života/ výrazne pikantná chuť nám dáva zabrať, lapáme po dychu života: F – zákazka života
 7. čistota svietiaceho jadra je pripravený obetný stôl, ozdobený žiariacim kvetom života, aby sa ponorila do svojho vnútra: G – zdravá psychika a fyzika

Do posledného dychu používajme svoj dych rozumom, aby sme zo seba vytlačili ropu – kysličník uhličitý a získali diamant – kyslík.

Dnešný dátum 21.10.2022 nás posilňuje s autosugesciami plaziaceho sa hada, čo je 24. hodín – ,,deň“ v dvojici čísel:

 1. 1 x 10. = vytrvalosť života
 2. 1 x 21. = planéta Saturn, svojou mysľou rozumieť Bohu Univerzum
 3. 1 x 20. = vidieť dielo Boha Univerzum života
 4. 1 x 22. = blana kvetu života

Október, desiaty mesiac v roku nám drží palce v desiatich Božích prikázaniach, prijať v sebe proroka Mojžiša, aby sme mali jasno v počutí slova a v jasnom prevedenom videní skutku slova, svojou desiatou autosugesciou inteligencie: ,,VYTRVALOSŤ“, pri odovzdávaní a prijímaní skúseností, zvládnuť svoju myseľ, slová, skutky v troch fázach pre vetu: miluj seba, a tak sa následne stávaš odborníkom v budovaní chrámu Božieho – svojho tela.

V Bardejove: 21.10.2022 www.immanuel.eu

Konzultant: Mária Mihaliková

Zopakujme si prvú časť aury: kvet života:

Zopakujme si druhú časť aury: plod života:

Zopakujme si tretiu časť aury: zdravá bunka

V Bardejove: 30.10.2022 – stará doba, 03.13.2022 – nová doba

Vytlačiť Vytlačiť