Dary podsvetia

Dary podsvetia aktivujeme si detskou zvedavosťou, prekonať dôvod neplodnosti: strach, krivdu, zlosť – mať vinníka, lebo nemáme pokorenú v sebe pýchu – plodnosť života. Podsvetie je kohút – korene života, keď chceš žiť učíš sa novému, to je žĺtok – kmeň života, tým svojou vytrvalosťou dosahuješ výsledky svojho výkonu: bielok – korunu života, som, si na ceste poznávania na ktorej detskou poctivou zvedavosťou tvoríš: blanu – rozkvitne kvet života, ktorý prináša: škrupinu plodu života. Rozprávame o zdravej bunke, ktorá slobodne používa psychiku a fyziku pre rozhovory s Univerzum. Slovo Univerzum rozdeľ a čítaj: ,,Ver muž inú … možnosť slova komunikácie“. Slovo poznáme mierové – plodné a vojenské – ničivé – neplodné. Poďme sa pozrieť na dary podsvetia, najprv potrebujeme byť informovaní, čo je podsvetie, preto si pripomenieme obrázok stvorenia sveta, desať Božích prikázaní a dvanástich apoštolov:

Všetko vyčítame z obrázka: podsvetie je kohútom – koreňmi života, tvorí ho: /-5/ dvadsaťštyri hodín dennodenne, /-4/ v rovnodennosti života ,,informačné slovo spí a informačné slovo vstáva“, /-3/ v rovnocennosti života. ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“ – kresadlo života. /-2/ Kompas – kríž – statika – hormonálny systém sú kľúčové slová pre /-1/kolobeh štafety života, ktorý tvorí /0/ pevný plodný základ života.

V podsvetí stojíme prvýkrát, dvojicu apoštolov tvorí – červené koliesko: nachádzame Boha Univerzum, stráži siedmy deň s významom: ,,základ života v rovnocennosti“, miluj svojho blížneho, ako seba samého, je kresadlom posvätného ohňa života, plodnosti matky /sliepky/ zeme. Emóciou sa sliepka stáva kvočkou, aby vysedela nové mladé kurčatá. Slovo kurčatá rozdeľ a čítaj: ,,rúk čata“ – dajte mi ľudí, Ja to urobím!

Tabuľka čísla sedem nám definuje postoj k životu: ,,Siedmy deň Boh odpočíva“ – ako? – prezrádza tabuľka!

nadrotmajsterblíženciVII.živý rast pre druh plodustály živý pohyb k remeslupešiakrozpráva to istéslovo Božie žije sedem dní v týždni
 1. vojenská hodnosť – nadrotmajster /slovo rozdelíme k emočnému pochopeniu: n – da – rot – maj – ster = emócia Nie, dá rotuje, maj – získaj ster – informáciu z informačného poľa/, sú to váhy života rovnocennosti pre kresadlo – oheň života
 2. hviezdne znamenia oblohy – blíženci, sú váhy života rovnocennosti
 3. siedmu autosugesciu – Božie slovo žije sedem dní v týždni, sú váhy života rovnocennosti
 4. siedmy deň – nedeľa, sú váhy života rovnocennosti
 5. príroda – živý rast pre druh plodu, sú váhy života rovnocennosti
 6. remeslo – stály živý pohyb k remeslu, sú váhy života rovnocennosti
 7. šachovnica – pešiak, sú váhy života rovnocennosti
 8. detská inteligencia – pán/i/ učiteľ/ka/ rozpráva to isté, sú váhy života rovnocennosti
 9. slovo Božie žije sedem dní v týždni, sú váhy života rovnocennosti

V podsvetí stojíme druhýkrát, dvojicu apoštolov tvorí – zlaté koliesko: nachádzame prvý príchod Ježiša Krista s významom: kolobeh života a rovnodennosti – a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami: ,,Aká myseľ, také slovo, vidíš a počuješ svoje – jeho skutky odbornosti“

V podsvetí stojíme tretíkrát, dvojicu apoštolov tvorí – zlaté koliesko: nachádzame druhý príchod Ježiša Krista s významom: kompas – kríž – statika – hormonálny systém pre výživu tela dvadsaťštyri hodín dennodenne

V podsvetí stojíme štvrtýkrát, dvojicu apoštolov tvorí: malé modré koliesko – myšlienkami ,,rovnocennosť je kompasom života“

V podsvetí stojíme piatykrát, dvojicu apoštolov tvoria: červené a zlaté kolieska sú zhodné s prvým príchodom Ježiša Krista – slovom ,,rovnodennosť sú krokmi pre kolobeh života“

V podsvetí stojíme šiestykrát: veľké tmavomodré koliesko – skutkami ,,dvadsaťštyri hodín dennodenne stojíš na Božích základoch života pre svoje životné realizovanie sa – stavbu chrámu Božieho – fyzického tela“

Dnešný dátum 15.04.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ života v spojení Boha Univerzum pre skutok – pre stavbu Božieho chrámu – fyzického tela
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom v kolobehu života. Komu vieš lepšie radiť? Sebe – zástrčka pre príjem energie /elektrický pojem/, blížnemu – zásuvka pre odber energie /elektrický pojem/, dokonalé váhy pre prosperujúcu energiu života – pre stavbu Božieho chrámu – fyzického tela
 3. 2 x 2. = stíš sa, tak ti podsvetie vydá kráľovskú pečať pre realizáciu koordinovaného pohybu v každej oblasti života – pre stavbu Božieho chrámu – fyzického tela
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, všetko sa raz objaví v plnom svetle – pre stavbu Božieho chrámu – fyzického tela
 5. 1 x 4. = pre plodnosť života – inteligencia si razí cestu dotykom zmyslov – pre stavbu Božieho chrámu – fyzického tela
 6. 1 x 5. = pre prijatie blížneho – spolu s blížnym si tvoríme lúč lásky – výživnú chuť kráľovskej pečate – pre stavbu Božieho chrámu – fyzického tela

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 15.04.2023

Vytlačiť Vytlačiť