Dar dychu života

Dar dychu života je v rozpoznávaní a spracovávaní emócií:

  • nádych – kyslík: minulosť, prítomnosť, budúcnosť, pros o riešenie, otváram/š/ kyslík: sebe a blížnemu pre radosti života
  • výdych – kysličník uhličitý – síra Sodomy – Gomory: minulosť, prítomnosť, budúcnosť, ďakuj za riešenie pre užívanie a udržiavanie krás radosti života, zatváram/š/ kyslík v sebe a ku blížnemu – chránim/š/ sa pred ohňom síry

Dnešný dátum 01.12.2023 napomína mňa/teba/, môj, tvoj dar dychu života:

  1. 2 x 0. = pevný základ rovnocennosti pre dych života
  2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, rozpoznávam/š/ a pracujem/š/ s emóciami – udržujem/š/ si dych života
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ svoju psychiku a fyziku pre udržanie Božieho daru dychu života
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas: A – kým sa brána kyslíka prebudí a otvorí sa žiadosť žiadaného a nájde svoj vrchol – hlboký nádych, B – kým brána kyslíka zacíti spánok a tak zatvorí sírový oheň, dá bodku za nájdenou hĺbkou vznešenosti Božích krás“ – hlboký výdych

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 01.12.2023

Vytlačiť Vytlačiť