Čo je duchovno

Čo je to duchovno.

Duchovno je energia: prítomná.

Prítomná: – rastu človeka, zohrievaná slnkom našej duše Dobro sa chváli samo.

Minula – kameň. Hada- KA- meň, všetko je nafúknutá prítomná bublina. Tu si pomôžme ľudovou piesňou: „ Cestá zarúbaná, ku frajerky mojej.“

Budúcnosť – oheň, nekontrolovaná energia: tlaku a ohňa.

Človek je dokonalá ľudská bytosť. Jej primárna funkcia je v prítomnom čase, aby budúci čas pre jedinca bol pripravený na duchovnej úrovni.

Za minulosť pekne poďakujme, aby prítomná chvíľa bola priechodná a dosiahla kvalitu napredovania: neba, zeme, šťastia.

Neba – pozitívnej mysle, rastu človeka.
Zeme- zdravia, poznávanie chuti, prítomného boha.
Podsvetia – šťastia tvoreného v každej prítomnej chvíli.

Budúcnosť je požehnanie, aby prítomná chvíľa bola náležité pripravená na naše prežitie raja tu na planéte zem.

Človek má poslanie, odovzdávať poznatky svojich rúk- ohňa ostatným- kontrola chute.

Telo – tvoj úrodný figovník môže rodiť naveky, keď pravidelné odovzdávaš svoje poznatky svojim blížnym.

Tvoj osud, tvoje poslanie je tvojich rukách. Požuváš svoju tichosť, používaš svoju jednotku, aby si naštartoval energiu duše, svojho napredovania.

Človek, ktorí sa zaoberá včerajšom, minulosťou hatí si priechodnosť prítomnej cesty. Na duchovnej úrovní jeho spomienky sa javia, ako kamenné mesto. Na fyzickej úrovní upcháva cievy, ničí nervy… . Človek ochorie, zostarne a zomiera. Potrebuje novú ženu, fyzické telo. Preto starý zákon má toľko biblických mužov s toľkými ženami – znehodnotené chrámy človeka- minulé životy. Je len jedna víťazná žena starého zákona, krásna Sára- telo ktoré aj tvoje Ja – tvoja duša, tvoj ženích si zamiluje. Sú to tvoje pracovité ruky, ktoré rodia- ukazujú ako na to v každom remesle.

Planéta zem je pravý očistec. Nájdeš konečne pravé telo? Splnil si poslanie tu na zemi.

Minulosť energeticky sa prejavuje ako kameň na našej ceste, ktoré nám brzdí naše napredovanie. To sú tvoje pohrdnuté telá- tvoje chrámy, ktoré si používal ako odpadkový kôš, alebo si ho používal ako ciel, do ktorej každý jedinec musel strieľať, lebo ty – tvoja múdrosť je o čosi viac, ako ostatný. Znehodnotil si, svojich sedem pečatí a tak tvoja žena- tvoje mŕtve fyzické telo ti vzalo vše poklady, hnijú v tvojom fyzickom tele. Dary sú ti odobrané. Tvoja duša je v pekle. Talenty tvojho tela zostali vo fyzickom tele. Tvoj figovník nezarodil, lebo nikoho nič si nenaučil, len každého zdieral a sýtil svoju prestíž – pálil imunitný systém- je to nafúknutá bublina, ktorá páli tvojich blížnych. Táto energia je plesnivá a nemá od porušenia zákona.

Alebo svojou tichosťou urobili všetko. Takáto energia je hnilá- bez pružnosti, mŕtva, bez obličiek, bez múdrosti aj tejto sú dary odobrané, aj tie sú mŕtve, aj tie sú v pekle- nesieš kameň svojho Ja.

Prečo?
Pre tvoje sebectvo.

Použiješ mačku, obkrúcaš si niekoho okolo prsta, aby išla za tebou ako ovečka? zderieš človeka z jeho talentu a obaja skončíte v pekle. dary sú Vám odobrané.

Používaš v sebe psa, vlka prepožičiavaš štekot svojho hlasu, odoženieš od seba lásku- palivo pre svoje fyzické telo. Stratil si brzdy v svojom dokonalom aute- je to veta: „miluj blížneho svojho ako seba samého.“

Staneš sa myška hryzká, učíš sa po častiach, ktoré tvoria celok- spriechodňujú energiu medzi telom a dušu.

Energia pocitu nie, sa prejavuje preto, že je energia stuhnutá, človek si neverí, srdcovocievny systém tvorí malý okruh- malý klinový remeň, človek nemôže potiahnuť veľké veci. Je to stuhnutý klinový remeň medzi telom a dušou.

Energia pocitu áno hovorí, že je klinový remeň medzi telom a dušou akurát, preto ďakujme, aby klinový remeň prestál rásť a mohol dostatočné vyživovať srdcovocievny systém nášho fyzického tela- našej čistej Sáry- naše čisté ruky.

Vytlačiť Vytlačiť