Človek, živý vzor Boha Univerza

Človek, živý vzor Boha Univerza: stromu poznania, alebo vzoru kohúta a vajca. Človek v tichosti naštartuje svoj vnútorný počítač, hľadá riešenia. Ak dokazujeme pravdu, zvolíme vzdušnú cestu, neukotvíme energiu, kráčame cestou podľa vzoru: kohút a vajce. Človek, ktorý chce úprimne riešiť situácie, ukotví citlivo problematiku v danej chvíli, volí cestu vzoru: strom poznania. Vo všetkom potrebujeme hľadať svetlo života, podľa vety miluj svojho blížneho, ako seba samého. Tým človek použije v sebe kvantovú fyziku, otvorí program NANO technológií, aby úspešne zvládol kroky života. Vo všetkom sa človek potrebuje cítiť doma, použije frekvenciu kmitočtov, pre zdarný cieľ cesty života, čas každého odhalí, po ktorej ceste človek kráčal.

Frekvenciou kmitočtov štartujeme kvantovú fyziku, čo v tabuľkách znamená myseľ, použitý rozum človeka. Viera v dokonalosť vytvára človeku druhý krok, pre charizmatickú chvíľu života – zdarné riešenie situácie. Vždy sú rovnaké postupy práce, podľa štrnástich krokov k zvládnutiu vrcholu.

Najprv sa stíšime, spracujeme myseľ, pre zdarný chod rozumu. Obidva vzory pracujú rovnako, podľa štrnástich autosugescií:

 1. som esom života – Božie dieťa
 2. stíšim sa
 3. všetkému dávam čas
 4. pre plodnosť života /rozdiel je v slove, kde už človek vložil úmysel do myšlienky: sebectvo, sebaľútosť, strach, obavy. Človek kráča krátkodobou sebazničujúcou energiou podľa vzoru: kohút a vajce. Úmysel prosperity rodiny, obce národa, národov, človek rozvibruje kmitočtami, tak kráča dlhodobou tvorivou cestou pokroku podľa vzoru: strom poznania/
 5. pre prijatie blížneho /energia kvantovej fyziky neviaže na seba svetlo, tvorí rozpadajúcu DNA – nemá uchopenie koncovky, neujme sa, energia kvantovej fyziky viaže na seba svetlo, tvorí pružnú DNA – má uchopenie koncovky, ujme sa: vzor strom poznania
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 7. slovo Božie Univerza žije sedem dní v týždni
 8. pre zákazku života
 9. pre múdrosť života
 10. pre vytrvalosť života
 11. pre zvládnuté pokrokové učivo – prax
 12. pre vyššie Ja v rutine života
 13. pre kraľovanie v odbore – profesii
 14. pre zdravú psychiku a fyziku, človek sa ujal – zdravá vitálna myseľ vytvára priestor novým generáciám, pre zdravé pružné telo človeka, podľa vzoru: strom poznania, alebo pre chorú psychiku a fyziku, človek sa neujal, prezrádza ho podlomená vitalita tela pre nové generácie, použitý vzor: kohút a vajce

Všetko nové prichádza ako balíček vo zvierači francúzskeho kľúča, je ako Rubikova kocka, rozhoduje úmysel človeka. Máš sebaľútosť, strach, obavy, pýchu, sebectvo …, máš poškodenú statiku – svoj kríž, sedem autosugescií pre zákazku života. Či ťa kvantová fyzika geneticky kmitočtami zničí hneď, alebo až potom, o tom hovorí vzor: kohút a vajce. Za aký čas prijmeš svoj kríž – pevnú statiku, sedem autosugescií pre ukotvenie energií, pre zákazku života, aby ťa kvantová fyzika kmitočtami živila podľa vzoru: strom poznania.

Boh vložil do každej situácie olympijské hry, rýchlosť kmitočtov pre výživu – vitalitu tela vzor: strom poznania, alebo olympiádu pre sebazničenie plodu plodnosti, pri zlyhaní olympiády v kategórii mysle, slova, skutku, odbornosti podľa vzoru: kohút a vajce /zvieracia ríša: si potravou pre predátorov života: máš sebaľútosť, strach, obavy …, nakoniec pre pýchu, sebectvo, ťa spáli neukotvená energia/

Zdravá psychika je liečiteľ tela, preto majme na pamäti štyri kroky – smery života:

 1. Naštartovať a ubrzdiť myseľ s tromi autosugesciami
 2. Naštartovať a ubrzdiť slovo štyrmi autosugesciami
 3. Naštartovať a ubrzdiť skutok s tromi autosugesciami
 4. Naštartovať a ubrzdiť odbornosť štyrmi autosugesciami

Každému sa počíta čas, pre pevnosť zdravej psychiky a fyziky. V detskej zvedavosti riešiť situáciu, vychytať zákutia v odbore – profesii, s úmyslom žiť pokrokovo so svojimi blížnymi.

Každému sa počíta čas, ktorý strávil deštruktívne a znehodnocovaním, živil sa svetlom dokazovania, pomsty, strachu, zlosti, obáv, pýchy, sebectva, ktoré následne poškodia ničia zárodok psychiky a fyziky, tak si neudržal formu života, hrozí ti požiar života – vyhorenie – z očí. Strávený, stratený čas dokazovania svojej neviny a chystanie sa obhajoby, obral ťa o čas pokroku pre tvoje osobné napredovanie, zvolil si vzor: kohút a vajce.

Máme dokonalý systém, treba sa nám učiť obracať v odbore – v profesii. Každý človek je vždy Božie dieťa Univerza na olympiáde vo víre hudby tanca kvantovej fyziky, kde sa meria hlavne štart, nájsť kyslík života pre oheň života a mať čo najkratšiu brzdnú dráhu, zastavenie kyslíka pre zhasenie ohňa života. Preto veci nerozoberajme, je to požiar zrelosti, pre energiu kovu vysokého napätia. Ďakuj, udržuj formu života v plnom silnom prúde. V každej chvíli máš možnosť prejsť kvantovou fyzikou s kmitočtami vodivého ohňa života, preto je známa autosugescia vety: miluj svojho blížneho, ako seba samého, pre správnu silnú vodivosť s kmitočtami života vzor: strom poznania.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 09.04.2021

Vytlačiť Vytlačiť