Človek spí vo zvieracej ,,ruji“

Vypočula som si dole video – kazateľa Biblie, ako ohlupoval svojím výkladom veriacich. Čo je to čert, diabol, satan, lucifer na planéte Zem a kto je anjelom na planéte Zem. Poďme spracovať najprv slová, ktoré sú ponížením a povýšením našich spoluobyvateľov planéty Zem. Pri tom pamätajme na predošlé články o 10. Božích prikázaniach a o 40. zbojníkoch. Pre mladšie generácie: demokratický postoj k svetu narušil gramatiku odkazu štúrovcov – slovenského jazyka, vymazal zo slovenčiny piaty pád skloňovania: ,,Oslovenie! ,,Kto! Čo!“ (zrušili prvok zeme – znehodnotený príbeh proroka ,,Noe“), pravá slovenčina má sedem pádových otázok ako sú dní v týždni – Božie slovo žije sedem dní v týždni – siedma korunná čakra, kde sa nachádzajú fialové liečivé lúče človeka.

  1. čert: Používaš kritiku? Myseľ je lenivá, nemáš spracované, pochopené situácie, uplatňuješ v sebe ponižovanie, alebo povyšovanie. Energia od pása dole v čakrách otca a matky zostáva vypnutá, prvý úsek životnej cesty kmeňa života je blokom čert. Slovo ,,čert“ má konečnú pre skloňovanie v siedmom páde, kde sa skrýva odkaz pre čestných ľudí – anjelov života: ,,čertom“, vidíme a počujeme transformáciu slova pre výraz: ,,reč Tom“, máš možnosť výberu: kráčaš cestou neveriaceho Tomáša? Si bez svetla, kde sa ťa netýka kvantová fyzika – alebo hľadáš čistý cit života k odbornosti! Svetlo riadi kvantová fyzika.
  2. satan: Na svojom druhom úseku životnej cesty zneužívaš situáciu s negatívnym slovom? Zavádzaš slovom, tvoríš chaos, hatíš sebe alebo blížnym cestu k odbornosti? Uplatňuješ v sebe ponižovanie, alebo povyšovanie? Narušuješ v sebe, alebo k blížnemu automatický pohon energií od pása hore v čakrách otca a matky! Tým narušuješ dokonalé váhy automatického pohonu života, vytvoríš blok menom ,,satan“. Slovo satan v mojom rodnom nárečí, alebo v Češtine, sa skloňuje v siedmom páde, aby zaznamenal konečnú pre skloňovanie, tak prichádza zmena slova ,,satanem“. Kontroluje čestných ľudí – anjelov života. Pýta sa: máš víťazný meč: ,,Tas amen“ – hovorí: tvoj každodenný život je svätou omšou, slovom označujeme konečnú cestu odborníka pre danú chvíľu situácie – tasíš svoj víťazný meč poznania – získavaš stály záznam skúsenosti. Každé slovo má skrytý dvojzmyselný význam pre funkčnosť čakier od pása hore pre otca a matku: ponižovaním a povyšovaním zotneš mečom otca automatickú funkčnosť 5. čakry pre pohyb zvuku, paralyzuješ 6. čakru, vidieť tanec pohybu – matku, vypnutý pohyb energie v 7. čakre – liečivý fialový lúč. Čestnosťou pružne posilníme výkon čakier: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Koľkokrát si počúval otca vo svojom vnútri a koľkokrát si videl realizáciu – svoju matku vo svojom vnútri? Rozumom spočítavaš totožnosť párov energie: vonkajšej a vnútornej, snažíš sa pochopiť svet, detská zvedavosť je svetlom prijatého slova, tým brúsiš svoju originalitu, kráčaš druhým úsekom životnej cesty k odbornosti.
  3. diabol: Na ceste životom v treťom úseku si opantaný lenivosťou k pohybu, alebo vyhorením ku tréningu pre kvalitu poznania citu remesla? Narušuješ svojim postojom tréning blížneho? Znehodnocuješ v sebe otca a matku Božiu! Slovo sa overuje skutkom! Všetko, čo má kvalitu je zhmotnený cit – preverené – transformované slová v skutok – v čin. Svojím tréningom sa prebojuješ v dokonalý skutok k 1. časti aury blany kvetu – otca života a k 2. časti aury škrupiny kvetu – k matke života, tak sa energia svetla rozžiari v ľudskej aure ako hviezdy na oblohe. Slovo ,,diabol“ pri skloňovaní prvého pádu sa dostáva na konečnú v skloňovaní v siedmom páde: ,,Diablom“, tak získavaš nový materiál pre svoju autoritu života, zo slova vyskladáš informačné slovo: ,,Balí dom“ – chrám boží, rozvíjaš v sebe silu svetla – práca je hrou pre svetlo života, znásobený tretí úsek života na ceste k odbornosti.
  4. lucifer: Na ceste životom si necitlivý k blížnym, tu je blok lenivosti učenia – odovzdávať smerodajné slovo a tu sa dostávame do konečnej štvrtej fázy života. To čo vieš, na aké ciele používaš? Si zneužitý vojenskou prísahou? Tvoje vnútro ti pripomína prítomnosť zneužívania vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého!“, lebo lucifer znehodnocuje prúd energie svetla v plnom nasadení, berie – vysáva energiu osobe, rodine, štátu, kontinentu, planéte Zem. Vojenskou disciplínou používaš vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého!“ energia svetla sa lomí na každé poludnie, stávaš sa drevorubačom, píliš písmeno ,,L“ píliš písmeno na tri časti, získavaš jeden mäkčeň a dve čiarky, ktoré tvoria dĺžeň, označíš prítomnosť lomu: svetla a tmy. Ostal ti roh z písmena L, ktorý je mäkčeňom, označuje tvoj zvládnutý cit k človeku, alebo k situáciám, kde sa energia pri ventiluje pri remesle. Prítomná chvíľa vo mne, v tebe, v každom, odhaľuje silu, pozeráme na seba a blížneho, rozpoznávame možnosti a vždy máme na výber, sú tu dva rady v každej jednej situácii: ,,luciferučí fér,“ lucifer je pýchou človeka – nesprávne uchopený mozog – ponížiť, alebo povýšiť. Učí fér je vzácnym človekom – anjelom života – dokonalé uchopený mozog.

Nespracované a spracované emócie v človeku majú len prítomný čas, po človeku skáču ako kravy, keď majú ruju – aktívny oblek zvieracej kože, všetky sa vtedy besnia a nekontrolovateľne skáču po sebe, akonáhle vyskočí plodne na kravu býk, začne sa nový proces, všetko sa uvoľní, kravy a býk sa pasú, venujú sa paši. (Oplodnenie je pochopenie – uvedomenie si slova)

Všetko, čo ponížiš je strachom, zlosťou …, vytváraš ruju, si osamelou kravou, tvoja pýcha ťa paralyzuje – nehľadáš riešenie – sprítomneného býka, v tvojom egu prebieha chaos ruje kravy – poníženosť skutku a chaos ruje býka – povýšeného slova. Stíš sa, rešpektuj posvätnú trojicu váženú váhami života: čo nevieš, nestretol si sa s podobnou situáciou, je v tebe aktuálna noc života, potrebuješ počuť slovo – plodného plemenného býka – otca života – začiatok novej cesty života. To, čo vieš stretol si sa s podobnou situáciou, je v tebe aktuálny deň života, potrebuješ čas na skutok – plodnú plemennú kravu – matku života. Na planéte Zem je poslaním človeka vo všetkom nájsť mäkčeň – cit pre seba, pre blížnych, pre situácie, ktoré sú následne remeslom a to je zámerom vedieť, kde je konečná, tým získaš prehľad v kolobehu života:

  1. zoznamovať sa s novým, je prekonaná ruja, vyzlečené zvieracie šaty z človeka: ,,Reč Tom“ – /myseľ, zima, sýpka/
  2. automatická autorita odborníka je poriadna robota, ktorá sa chváli sama: ,,Tas amen“ – /slovo, jar, siať/
  3. pripravenosť na zmenu, vždy začína nová hra – zákazka chvíle dňa života: ,,Balí dom“ – /skutok, leto, pestovať/
  4. získaš tisíckrát znásobené svetlo: ,,Učí fér“ – /odbornosť, jeseň, žať/

Buďme férovými k sebe a k blížnym, majme na mysli váhy života: Desať božích prikázaní, aby sme obhájili v sebe tisíckrát znásobené svetlo. Môj pohľad desatora je zmodernizovaný 24.09.2022 v kolónke Hviezda: Vyživujme svoju auru

Ste ste hladný po poriadku života? Čítaj z obrázku a posilní svoje zmysli: Čítame v prvej lekcií života: 14.05.2022 Dizajn telo je spojený s planétou Zem

Dnešný pohľad na dátum čísel podľa čakier slnečnej sústavy v človeku, nás posilňujú: 3 x 0. – pevný – stály základ človeka, 2 x 1. – dokonalosť života, 3 x 2. – tvorivosť života

Dnešný dátum pre inteligenciu človeka: 3 x 0. – stály – pevný základ človeka, 2 x 1. – si Božím dieťaťom, 3 x 2. – stíš sa

Október je 10 – tým mesiacom v roku, je to mesiac desiatich Božích prikázaní, prijať v sebe proroka Mojžiša, ponúka nám desiatu autosugesciu inteligencie: ,,Vytrvalosť“.

Dole je video, ako blížni manipulujú s veriacimi kresťanmi. Slovania majú svoju bibliu: ,,Rozprávky“- nechajte čestných ľudí čistého srdca, sú anjelmi života, každému ukážu svoju zdravú inteligentnú – kultúru života.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 01.10.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková, Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť