Človek sám sebe sudca i obhajca

Človek sám sebe sudca i obhajca. Keď myseľ človeka medituje, zachytí, otvorí sa, ako web stránka. Každý zdravý pohľad, ktorý voláme detská zvedavosť. V mysli človeka má svoje miesto. Postoj zachytáva mozog. Nastáva prepojenie duše s mozgom. Meditácia rozmrazuje mozog, je to energia zimy, kde spoliehame na sýpku, dušu človeka.
Čo zachytí mozog následne prepojí s výživou tela. Tu už hovoríme o komunikácií. Slová sa stávajú skutkom. Aké slová máme na jazyku a nimi živíme svojich blížnych, takú výživu vezieme svojim bunkám. Túto energiu voláme nová prítomná JAR. Svojim slovom človeka prebudíme k životu, dáme človeku impulz.
Reakcia na impulz, dáva do pohybu telo. Hrubo hmotná energia hovorí o tom, že si žiačikom, učíš sa jemno hmotnosti, pohybu tela. Zaradíme ju do energií LETA. Spracovanie jemno hmotnosti je príprava výživy pre bunku. Keď druhých rešpektuješ, hostíš sa, berieš zdravú výživu pre svoje telo.
Kdekoľvek ti chýba rešpekt pred dokonalosťou, tvoje ústa melú jed, kde svoje jedlo pre bunku sám dobrovoľne otráviš.
To čo vieš, pre teba je to rutina. Rutinu zaradíme do energie JESENE. Je to žatva človeka. Ďakuj v pokore. Tu používaš a udržiavaš záťaž statiky. To čo vieš, potrebuješ to ostatných učiť, tým zaťažuješ svoj sval. Prejaví sa úmysel a pevnosť tvojho zdravia, šťastia, že môžeš učiť vytrvalosť, ktorá posilňuje psychiku, že môžeš odovzdávať svoje životné skúsenosti. Sám podávaš jedlo, svojej vlastnej bunke, tvoj úmysel, zrkadlenie slov: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“
Tu vidno tvoj vplyv na človeka. Ľudia, ktorí meditovali, lebo boli protivní, vstúpili do meditácie a použili dokonalý internet menom duša, v nej vzniklo prepojenie dokonalosti, našli učiteľa všetkých čias. Alebo si pre nich stála celebrita. Spomínajú na tvoje veľké srdce, sú to tvoji žiaci, ktorí sa vracajú k tebe s úctou myšlienkami, slovami, skutkami, aby si pripomenuli LETO, zvládnutie hrubo hmotnosti, ktorú premenili na jemno hmotnosť. Odľahčovanie, olejovanie tela.
Poďme sa pozrieť na príbeh všetkých čias.
Za starých čias, Abram s manželkou sa vydal hľadať zasnúbenú zem. V čestných časoch ABRAMA, ktorému Boh pridal písmena „HÁ,“ výraz uvedomenia spokojnosti a tak mu vzniklo nové plodné meno ABRAHÁM.
O SARAJ sa píše, ako o najkrajšej žene sveta, hovoríme o manželke Abrama, ktorej boh odobral písmeno J. Tak vznikla rutina, ktorú voláme plodnosť.
Dnes tomu hovoríme nevedomosť, vydávame sa hľadať vedomosť: „zasnúbenú zem,“ predstavíme si ju pod novým dôležitým výrazom: „sietnica oka“- presné zrkadlenie. Presné zrkadlenie nazvali naši predkovia dokonalosť. Dnes tomu hovoríme: „recept, projekt, návod na použitie.“ Keď človek má pred sebou recept, projekt, návod na použitie, roztancuje si svoje telo. Tak následne sa v tele prejaví rutina výrazov: veda, technika, rozvoj, pokrok, vývoj. Na tieto výrazy, ktoré manipulovali človeka, je jednoduchý názov: „remeslo.“ Remeslo má zlaté dno – cit jemno hmotnosti, tvarovanie svalov, ako zlatých tehličiek.
Ľudský mozog je ako počítač. Nad čím sa zamýšľaš, dostávaš sa do meditácie, inštaluješ si program. Úmysel jedinca zobrazí presnosť. Presnosť má svoju maternicu, na výrobu svalu, ktorú sme pomenovali zlatá tehlička. Každý problém je stratené slnko života, neplodné dni maternice. Každý úspech je nájdené slnko života, plodné dni života. Záujem riešiť problém je používať presný lom svetla. Tak sa spevňuje každý sval, voláme to statika, pre výrobu zlatej tehličky.
Ponižovať niečo, niekoho, znamená uberať mu na cti, tomu hovoríme oplodnenie mimo maternice. Vajíčko nezišlo do maternice a narušuje statiku tela. Nemá podmienky na realizáciu. Nenašiel si zasnúbenú zem, nenašiel si sietnicu božieho oka. Nedotýkaš sa priestoru určenému sietnice, pre tvorenie sily človeka, dôsledkom toho nespúšťaš energiu pramy, pre výrobu svalu: „Zlatej tehličky.“.  Človek prestáva vyživovať si svoj organizmus, stratil pána – ovládanie svalu, už nie je sval zlatý, nabitý informáciou, je to odpad, pre novú revolúciu, ktorú voláme meditácia človeka.
Meditáciou sa naladíme na ducha činu, kde počujeme jeho kroky, tanec remesla, kde vidíme sväté písmo: recept, projekt, návod na použitie. Prama je energia duše s dokonalosťou, ktorú dnešný človek volá recept, projekt, návod na použitie, Ja som to pomenovala: „dokonalá maternica, so sietnicou oka, pre výrobu dokonalého trénovaného svalu – ZLATÁ TEHLIČKA.“ Záujem o dokonalosť zlatej tehličky, drží telo po kope.
Povyšovať niečo, alebo niekoho, znamená, prikladať niečomu, alebo niekomu väčší význam, tak príliš tlačíš na sietnicu, dôsledkom toho je príliš veľa slnka – pramy v človeku a poškodí, prepáli človeku sval, rozpustí zlatú tehličku, ktorá je sietnicou božieho oka. V začiatkoch prepaľovania voláme to narušený imunitný systém.
Čo tvorí sietnicu božieho oka? Ľudské telo, ktoré sa skladá z rôznych zlatých tehličiek a množstva minerálov, ktoré voláme vzácne kovy.
Každý problém je nedostatok energie v tele, ktorú voláme chudoba. Bojujeme o zlatú tehličku, bojujeme o minerál, vzácny kov v tele. Medituj, rieš problémy, posilníš, obohacuješ telo, prijímaš nového ducha tvorby, ktorý ti spevní chrbtovú kosť, volá sa to statika, postavená zo zlatých tehličiek a vzácnych kovov. Za dávnych čias to bolo česť slova. Dané slovo. A slovo sa skutkom stalo. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo BOH, a to slovo bolo u BOHA. Slovo BOH je skratka: bohatstvo osobnosti hľadaj.
Každá radosť vytvára prebytok energie. Deľme sa o svoje skúsenosti, tým vytvárame dokonalosť. Dokonalosť rozkvetu sa skladá: učiteľ a žiak. Tak sa schladzujeme a rozpaľuje sa energia poznania. Tým nadobudneme, alebo udržíme statiku pre dokonalosť božej sietnice. Pri emócii nesúhlasu meditáciou nastane reakcia. Rozpáli kovy, premení ich na minerály, posilní chabé svaly na zlaté tehličky. Pri emócií súhlasu, odovzdávame informácie myšlienkami, slovami, skutkami, aby sme schladili organizmus, tak zabránime vzniknutiu seba vznietenia- roztápanie svalu. Slabé seba vznietenie laický voláme z očí.
Hovorím za každého zdravého človeka, ktorý chce používať rozum s dokonalým internetom menom duša. Tvoje áno, nech je áno, práca so zlatým svalom a rozpálenými vzácnymi minerálmi v tele, ďakuj, že smieš učiť svojich žiakov: myšlienkami, slovami, skutkami. Stávaš sa svetelným učiteľom. Tvoje nie, je naštartovanie kovov, kde pod vplyvom mysle sa menia na minerály v tele, aby posilnili chabý sval, vytvarovali z neho zlatú tehličku. Pros, že smieš používať učiteľov: myšlienkami, slovami, skutkami. Stávaš sa božím dieťaťom.
S pozdravom a úctou Anna Matejová
V Bardejove dňa 19.09.2016— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť