Človek má právo, ale aj povinnosti

Človek sa skladá z buniek. Každá bunka má jadro. Zaujímavosťou je, že bunky vyzerajú ako včelí úľ. V jednom úli, je len jedna kráľovná.

Len jedno jadro bunky je spojené s majiteľom tela. Ostatné jadrá bunky sú spojené s našimi blížnymi, ktorí žili, žijú a budú žiť. Jadrá bunky tvoria človeku dušu – dokonalý internet. Každá bunka je malý živý diamant, ktorý pod tlakom zvedavosti spájame do jedného veľkého diamantu. Majiteľ tela pracuje so živým laserom maličkých diamantov. Emócie sú pre živú potravu tela, ktorú voláme prána- laserová výživa tela. Pros- zapínaš živé jadro diamantu. Ďakuj, udržuješ oheň, tlak živého diamantu. Živý diamant- duša- dokonalý internet- blížni: „PROS a ĎAKUJ.“ To sú slová pre spracovanie emócií, aby nám telo bezchybne fungovalo, využitie živého diamantu- duše- blížnych- dokonalý internet. Podrobne sme si rozpísali čo je duša, koľko názvov má duša, ukáže čas. Tak, ako sa dívame s údivom na pyramídy, ktoré slúžili podobne ako vynález elektrického prúdu Pána Teslu. Nový pohľad na pyramídy, priniesla dnešná doba.

Najprv právo človeka užívať dušu: právo človeka sa skladá zo štyroch častí:

Právo človeka je: myslieť, nápad, slovo rozprávať, slovo previesť v praxi, aby sa človek stal odborníkom pre použitie duše. Ešte raz si to zopakujeme ako sa používa duša: „myseľ, slovo, skutok, odbornosť.“ Právo jadra bunky vyživujú orgány. Pripomeňme si vetu: Miluj svojho blížneho ako seba samého.

Môžeme to nazvať aj pyramída mesiaca v človeku. Právo žiť na planéte zem. Detailne je to rozpísané v kolónke hviezda: „Jedna bunka, je jeden boh.“ Pyramídu mesiaca v človeku, sme uctievali ako kríž. Národy uctievali čas od splnu k splnu. Je to rotácia zeme a mesiaca v štyroch ročných obdobiach. Zima- myseľ. Jar – slovo. Leto – skutok. Odbornosť- jeseň. Skrátka právo je kompas života. Užívaš právo, užívaš kompas života: Myseľ- sever. Slovo – východ. Skutok – juh. Odbornosť- západ. V bunkách máme rozložených všetkých ľudí i odborníkov sveta na každé remeslo. Čas v jadre bunky pokroku, majiteľ tela prebúdza sám, alebo mu to niekto vymodlil. Jeden od druhého zapaľuje chápanie – opičenie sa. Preto pri emócií NIE, stišuj svoje telo. Používaš svoje víťazné jadro bunky pre telo, majiteľa, pre svoju kráľovnú. Všetky bunky pri stíšení mysle, sú v pozore. Do pozoru bunky dáva človek, aby sa reštartoval ako počítač, keď telo zaznamená emóciu nie: zlý pocit. Každé telo má jedného majiteľa- včeliu kráľovnú. Stíšením sa, uzatváraš jadra bunky v tele. Je to príkaz: Pozor pripraviť sa bunky! Tlak mysle vydáva rozkaz: „Kto má informácie na daný problém!“ Zoradíš, pripravíš jadro bunky. Otvoríš nahrávaš program z jadra bunky do svojej mysle. Je to dokonalý internet. Každé nahrávanie vyžaduje čas. Takéto vybavenie má každý človek.

Uzatvoriť jadrá v bunkách znamená zima – myseľ. Sýtiť myseľ- inštalovať programy z jadra bunky. Víťazné jadro majiteľa je ako včelia kráľovná. Kraľuje ostatným bunkám. Ostatné bunky slúžia, ako včeličky, aby si získali med- sladkosť života. Myslíš pozitívne. Stíš celé telo: hlavu – príjmovú kanceláriu. Hruď – projektovú kanceláriu. Brucho- realizačnú kanceláriu, aby si sa postavil na vlastné nohy, jedol z vlastných rúk. Hľadáš slnko života, pyramídu slnka. Až sa myseľ upokojí, hľadáš, vnímaš na problém riešenia, prichádzajú nápady. Používaš svoju inteligenciu od boha danú. Nápady voláme ducha pravdy: „Jar – slovo.“ Človek sa nadúva svojou múdrosťou. Múdrosť treba rozžiariť svetlom, slovo – nápad overiť, vychytať v praxi. Prax človeka, nazývame leto. Čas ukáže, ako človek na sebe pracoval. Príkladom je rozprávka: tri prasiatka. Keď sa človek chytí, vydrží prax, stáva sa MAJstrom, odborníkom remesla. To, hovoríme o jeseni života človeka.

Tak sme si pripomenuli v rýchlosti právo duše, cez štyri ročné obdobia, aby sme zvládli kríž človeka, alebo pyramídu mesiaca. Teraz sa pozrieme na povinnosti človeka. Povinnosti života sú overované na základoch práva človeka deväťkrát. Deväťkrát skúška správnosti práva. Deväťkrát pyramída, alebo rôzne chody, pohyby energie. Číslo skúšky a čakra, je to isté. Tvorí vajíčko života – sfingu – router- rôzne pomenovania pre zdravé používanie telo. Prvá skúška správnosti sa nazýva slnko. Slnečná pyramída. Je to človek vynálezca, ktorý sa opiera o svoje vlastné ruky. Odvalí zo seba kameň povinnosti: rieši problém múdrosťou, vytrvalosťou. Tak vzniká živý učiteľ pre rutinu života. Druhá skúška správnosti sa nazýva Merkúr. Je to človek podnikateľ, vystiera ruky hore. Používa blížnych ruky, pre odbornú prax, aby sme spoločne napredovali v rozkvete života. Tretia skúška správnosti sa nazýva Venuša. Veľký tresk. Zodpovednosť za vynález, alebo podnikanie. Zdravo nasýtiť svojich dvoch hladošoch vo svojom tele: rozum a žalúdok. Štvrtá skúška správnosti sa nazýva Zem. Slovo je otec, osivo semena, ktoré vonia, chutná rozum, inteligencia funguje. Skutok je matka, rast človeka. Človek svoj rast vidí, počuje, prejavuje materinský cit k svojmu dielu. Odborník remesla. Piata skúška správnosti sa nazýva Mars. Človek počuje pracovať svoje zmysly vchody k orgánom tela. Šiesta skúška správnosti sa nazýva Jupiter. Človek vidí svoje zmysly a orgány pracovať podľa knihy života: prítomnosť, minulosť i budúcnosť. Siedma skúška správnosti sa nazýva Saturn. Človeku zdravo funguje mozog: prijíma žalúdok, čistí pečeň, srdce rodí kyslík, obličky tancujú pri pohybe, tešia sa múdrosti. Rešpekt pred každým človekom upevňuje zdravý rozum. Tak si daruješ zdravú bunku, dych života. Dych života tvoria pľúca, preto pros – vydýchni, otváraj bunky. Ďakuj – nadýchni sa, zatváraj bunky. Ôsma skúška správnosti sa nazýva Urán. Urán ohraničuje kruh života. Štrnásťkrát kontroluje správnosť, kroky človeka vynálezcu. Deviata skúška správnosti sa nazýva Neptún. Neptún uzatvára kolísku – pavučinu života. Štrnásťkrát kontroluje správne kroky podnikateľa- učiteľa pokroku. Ako si učil svojich blížnych rásť. Mysľou – telepatiou. Slovom – výmena pokroku. Skutkom- realizovať pokrok. Odbornosť- užívať si raj života.

Človek sa stáva vajíčkom slnečnej sústavy, alebo sfingou – živým routerom Wifi pre vesmír. Skús svoju predstavivosť. Človek vyrastie ako kvet, napojí sa na univerzum. Za minulosť sa treba poďakovať. Urobíme mostík dozadu. Prítomná chvíľa udržiava nohy na mieste, kde za všetko zodpovedajú váhy, pevná zem pod nohami – otec života. Nič neponížiť, aby sme sa neutopili v bunke ako v bahne, príkladom je rozprávka „Soľ nad zlato“. Nič nepovyšuj, aby sme z bunky neurobili Černobyľ. Hirošimu. Nagasaki. Keď si zvládol hmatateľne prítomnú chvíľu, pevne stojíš na svojich nohách. Rodíš sa druhýkrát pomedzi vlastné nohy, hlava pozerá medzi nohami dopredu, aby si v prítomnej chvíli zvládal svoju prvú trojicu otca: vôňa ti, chutná ti, rozum ti funguje. Otváraš svoju druhú trojicu, svoju matku: videl si, počúvaš, aby si s citom koordinovane svoju inteligenciu, v prítomnej chvíli prejavil.

Pokrokový človek je živá sfinga, zložená z deviatych pyramíd slnečnej sústavy. Stojíš na pevných základoch práva človeka, ktorou je pyramída mesiaca: Myseľ, slovo, skutok, odbornosť človeka. Pochopí človek precíznosť stvoriteľa? Si vládca svojich buniek. Vesmír nad našimi hlavami funguje už mnohé tisícročia. Laicky povedané, bohu to na oblohe funguje. To isté má fungovať v bunkách, v tele človeka. Človek je stvorený na boží obraz. Naučí sa človek, aby tiež fungoval bezchybne? Všetko je postavené na práve: Myseľ, slovo, skutok, MAJ – strom odbornosti človeka. Narodil si sa s právom, život ti dáva kompas. Vieš právo kompas, používať? Venovala som tomu svoj život. Po tridsiatich rokoch hovorím, že poriadok psychický – duchovný, či fyzický si treba dennodenne udržať: 1. v mysli, urobiť reštart. Spomaliť dýchanie, upriamiť sa na problém. Ako vynálezca, keď chceš pokrokovo žiť. Ako podnikateľ, keď chceš míľovými krokmi napredovať- vychytať nedostatky. Všetko je na to , aby slúžilo psychicky, fyzicky. 2. v slove. Slovo treba chápať ako receptúru. Pochopené slovo je smerodajné. 3. skutok. Skutok treba chápať ako učenie koordinácie svojho tela. Nadobudnúť prax v obore je skúška správnosti slova, ktoré je smerodajné. 4. odborník. Odborník dohliada na rozkvet spoločnosti. Odborník je dennodenne skúšaný svojimi žiakmi a prekonaný svojimi žiakmi, vychytá nedostatky. Zaznamenaný rozkvet pokroku remesla.

Právo a povinnosť je hnacia dokonala sila vpred. Načúvaj svoju dušu, ktorá sa skladá z jadra všetkých ľudí sveta, ktorí žili, žijú a budú žiť. Čas prehovorí, ako si užil právo svojej včelej kráľovnej. Stíš sa, načúvaj dušu, aby si počul majstra v obore prehovoriť. Načúvaš v neobmedzenom časopriestore rutiny života, aby si mal päť krokov života pohromade. Počítaj zaradom schody napredovania: problém, múdrosť, vytrvalosť, majster, rutina života. To rozpráva už pyramída slnka. Tvoja povinnosť. Dávaj pozor, aby si používal svoj prvý dar, slovo prosím na emócie Nie. Poradiť sa s jadrom odborníka. Rovný s rovným. Nevyskakuj z kože, opúšťaš právo svojej včelej kráľovnej. Dávaj pozor, aby si používal svoj druhý dar, slovo ďakujem na emóciu Áno. Ďakuješ za otvorené jadro v časopriestore. Chrániš svoje jadro bunky, chrániš jadro ukryté vo svojom tele, pre svoj zdravý rozvoj, správnu funkciu tela. Otváranie a zatváranie buniek. Inač výbuchom, usmrtíš jadro bunky odborníka vo svojom tele. Laicky tomu hovoríme, vyhorený človek. Zázračné slovo prosím, otváraš jadrá odborníka, rastieš ako stĺp, privolávaš si pomoc pre svoje telo chrám boží. Presýpanie informácií z jadra bunky do prehrávača rozumu. Zázračné slovo ďakujem, je vlajkou tvojho života. Ďakuješ za zdarné slovo, ktoré je navigáciou života pre smerodajné skutky života. Slovom ďakujem, si udržiavaš silu svojho života. Správne nahratý program z jadra bunky. S pozdravom a úctou Matejová.

V Bardejove 8.8.2019— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť