Človek je živou nanočasticou Univerza

Moderná doba prosperuje s nanočasticami vedomého vyspelého človeka, ktorý prekonal pocit menejcennosti, a tak následne vytvoril modernú spoločnosť, v ktorej žijeme. Brzdou vývoja života človeka na planéte Zem, je vytváranie neustáleho strachu, obáv, zlosti, žiarlivosti, pýchy, sebectva … vytváranie mŕtvych, alebo poškodených nanočastíc. Stíšením, vnútorným pokojom, pokojná myseľ v človeku rozžiari nanočastice. Ale poďme pekne po poriadku. Slnečná sústava je jednou, obrovskou nanočasticou pre Univerzum pečene. Ľudia na planéte Zem tvoria mikronanočastice, pre vesmír pečene. Pečeň je chemickou čistiarňou človeka, následne aj pre vesmír, z dôvodu aktívnych kmitočtov pre celý vesmír, potrebujeme len pohľad kompletizácie. Keď je človek nanočasticou pečene, tak mimozemšťania sú nanočasticami ostatných orgánov, pevných strážcov sústav iných galaxií. Jedného času sme na internete nachádzali rozpísané, nezvládnuté emócie, ktoré následne narušujú chod zdravého tela: nanočastica zostala spať, neaktivoval ju jedinec svojou zvedavosťou, alebo cez pýchu, sebectvo vyhorela koncovka nanočastice, a tak následne narušila imunitný systém: používaný vzor: kohút a vajce.

Použime gazdovský rozum, ktorý otvára a udržuje svetlo života. Každý náš blížny, je pre nás koncovkou nanočastice, ktorá prehráva záznam úmyslu použiť Boží systém, napojený na jadro. Keď žijeme podľa programu: strom poznania, vytvoríme si zdravú koncovku nanočastice, kde pri stíšení dávame čas kmitočtom, aby sa nanočastica rozhýbala, dala do pohybu kmitočty kvantovej fyziky. Podľa úmyslu zvedavosti človeka potešiť rodinu, okolie, obec, okres, štát, planétu Zem …, psychika je liečiteľom vitality tela, dáva povel na rozžiarenie kmitočtov.

Úcta podľa vety: miluj svojho blížneho, ako seba samého, tvorí v človeku zdravé kmitočty pre úspešného, zdravého človeka v odbore – profesii. Začiatky sú ťažké, zvládať chemickú reakciu – zvládať pocity svojou zvedavosťou, nie presviedčaním. Človek sa nesmie dať odbiť, keď niečomu nerozumie, má použiť detskú zvedavosť – potrebuje mať to zrozumiteľne vysvetlené, pre plodnosť kmitočtov – aktívnu činnosť človeka. Každý pracuje za seba a je súčasťou všetkého.

Nikto nie je viac, ani menej. Tak ako na planéte Zem, tak v celom vesmíre platí zákon o kvantovej fyzike, založený na kmitočtoch svetla zvedavosti živej bytosti. Keď niekto, alebo niečo ponižuje, nenaštartuje kmitočty. Keď niekto niečo zneužije svojou sebeckosťou – pýchou, kmitočty ho spália. Tak sa vyrobí kmitočtový zápis DNA pre genetiku, pre obec, pre oblasť, pre národ, pre planétu Zem … použitý vzor: kohút a vajce.

Preto máme byť súdržní, aby sme si uchránili zdravú kvantovú fyziku, kde kraľujú kmitočty pre desať božích prikázaní:

  1. miluj seba, si strážcom svojich kmitočtov nanočastíc. Som Božie dieťa. Človek je neplodnou nanočasticou, alebo plodnou nanočasticou Univerza. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
  2. miluj svojho blížneho na planéte Zem, sú to tvoje žiarivé koncovky kmitočtov, pripojenia sa na dokonalý internet. Stíšim sa. Je udelené právo slobodnej voľby neprijať, alebo prijať rovnosť človeka s človekom. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
  3. miluj Boha Univerza a všetkých mimozemšťanov, všetci patríme do jedného celku, s koncovkou kmitočtov sa spájame do jedného celku dokonalého vesmíru, prepojením sa, vytvárame spolu dokonalý internet. Pomsta, sebeckosť, pýcha, ti spáli koncovku kmitočtov, tak vzniká z očí -sebavznietenie, vyhorenie človeka, následné prekliatie – tak vznikne púšť – zákaz pripájania pre zneužívanie kmitočtov DNA, geneticky, pre obce, pre oblasti, pre štáty, pre planétu Zem – telo človeka, výroba chorého orgánu. Dávam všetkému čas. Posvätný zákon vesmíru. Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil.
  4. pre zdravý hmat, sú to kmitočty srdca a tenkého čreva. Pre plodnosť života. Každý živý tvor má hmatateľného otca – slovo i matku – skutok. Cti si otca svojho, i matku svoju.
  5. pre zdravý čuch, sú to kmitočty pľúc a hrubého čreva. Pre prijatie blížneho. Rozhodujúca prítomná chvíľa, pre spustenie nanočastíc – kmitočtov kvantovej fyziky. Nezabiješ.
  6. pre zdravý sluch, sú to kmitočty obličiek a močového mechúra. Pre prijatie nového pokrokového slova – nápad. Človek reaguje stíšením sa, na konkrétnu situáciu, rozžiari aktívne všadeprítomné svetlo života. Nezosmilníš.
  7. pre zdravú chuť, sú to kmitočty pre žalúdok, pankreas a slezinu. Slovo Božie žije sedem dní v týždni. U Boha Univerzum má všetko zrelú chuť, ktorá prechádza kolobehom života. Nepokradneš.
  8. pre zdravý zrak, sú to kmitočty pre pečeň a žlčník. Pre zákazku života. Všetko, čo vidíš, stíš sa, rozpoznávaj kmitočty fázy kvantovej fyziky kolobehu života: v mysli – Zima, v slove – Jar, v skutku – Leto a v odbornosti – Jeseň. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.
  9. pre zdravý rozum, sú to kmitočty plodnosti pre jasnú myseľ kmitočtov človeka. Pre múdrosť života. Vždy, každý sám rozpoznáva svoje kŕče zabúdania mysle – sklerózu – skorumpované, lživé – klamlivé televízne vysielanie, od jasného pohľadu počutia vízie pokroku človeka s človekom – dokonalé televízne vysielanie. Nepožiadaš manželku blížneho svojho.
  10. pre zdravé jadro, kmitočty jadra si brúsia diamant (šesť – cípa hviezda) – dokonalý systém vzoru odhaľuje: strom poznania, alebo kohút a vajce s aktívnou živou silou kmitočtov Boha Univerza. Pre vytrvalosť života. Odhalený človek sa sám vyháňa od stromu poznania, lebo žil, žije podľa vzoru kohút a vajce, v ponížení, alebo v povýšení. Kvantovú fyziku kmitočtov nesprávne použil, ničí geneticky svoje DNA, je brzdou pre dokonalosť okolia, obce, štátu, planéty Zem. Odhalený človek, žije v raji – pri strome poznania, správne geneticky užíva kvantovú fyziku kmitočtov DNA, pre okolie, pre obce, pre štát a pre planétu Zem. Pre zvládnuté pokrokové učivo – prax života.

Človek žije v modernej dobe, kde už nobelova cena za kvantovú fyziku bola udelená. Preto žime vedome, používajme správne svoj život. Práca Manuál života so živým diamantom – šesť – cípou hviezdou je k dispozícii všetkým, pre prúdenie zdravých kmitočtov, pre vytváranie sily tela, aby jadro človeka mohlo aktívne vyživovať a následne mohlo pracovať ako súčasť veľkého celku podľa Boha Univerzum. Boh velí Univerzu, človek velí telu – svojim pocitom – chemickej reakcii pre zapínanie a udržanie kmitočtov zdravého kolobehu života.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 10.04.2021

Vytlačiť Vytlačiť