Človek je spojený so zemou

Akú nápovedu spojitosti so zemou som dostala v železných horách na pobyte v Kraskove? Na pobyte v Kraskove sme sa zoznamovali s kameňmi, tabuľami s informáciami s prvohorami a druhohorami.

Každý sa stretne s informáciou prvýkrát, buď mu to mozog berie, alebo neberie, tým sa takzvane dostáva do depresie a zostáva otrokom informácie. Keď pátra po vedomostiach: ,,dôveruj, ale preveruj“, jedno či je to rodič, dieťa, priateľ, politik, kňaz, lekár, sudca, všetko má kroky k vyspelosti duše: ,,detskej zvedavosti“, tak si dovolím/š/ dostať sa – vyhrabať sa k druhohorám: ,,pracujem/š/ na sebe“, všetko má skúšku správnosti overovania krokov k vrcholu poznania.

Dnešný dátum 19.02.2024 /19.február 2024/ nás upozorňuje na otrokársku spoločnosť – počíta sa s hlupákmi, že klamstvo vyhrá nad pravdou:

  1. 2 x 0. = pevný základ pre prvohory zvládať depresiu: A – že sme boli vyhnaní z raja, B – že nám všetko patrí, C – že sú ľudia hlupáci, ktorí sa nad nami zľutujú vytrvalým psím pohľadom a svojou uspávacou pesničkou z prvohôr raja. Vyjsť z depresií – rozum je v kŕči nevedomostí, vyjsť zo svojej ulity, vedome pracujem na sebe, prekonávam/š/ v sebe prvohory, a dostávam/š/ sa k druhohorám. Počujem/š/ a vidím/š/, že každé remeslo má pevné postupy ku kvalitnému výkonu, pripustím/š/ si, svojím dovolením poznávanie múdrosti v kolobehu života, učím sa žiť v užívaní kruhu periodickej tabuľky chemických prvkov Mendelejeva: pomalým dychom zvládam/š/ psychiku – chémiu, vojenský nátlak váh v hľadaní poriadku pre mier v zdravom tele, zisťujem/š/, že som súčasťou všetkého, pripravujem/š/ si materiál pre fyziku – funkčné telo
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, zvládam/š/ prvohory – depresiu minulosti, dovolím si pracovať na sebe, prijímam/š/ druhú šancu ,,druhohory“, presviedčam/š/ seba samého, že všetko má dokonalý systém ,,vstať z popola“, živiť sa zo svojich rúk, tam kde moja noha vkročí, viem sa orientovať, so mnou napreduje rodina, obec, štát, národ, kontinent, planéta Zem v slnečnej sústave
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, štartujem/š/ z prvohôr, užívam/š/ podmienky druhohôr pre bohatú zábavu v každom remesle
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života: cez blížneho prebúdzam/š/ v sebe periodickú tabuľku Mendelejeva pri stavbe chrámu Božieho
  5. 1 x 9. = pre múdrosť života: zahoďte starosti o blížnych, starosť je skryté svetlo v kameni. Každý z nás je slnkom, na každého vysielam/š/ lúč svetla, užívam/š/ periodickú tabuľku Mendelejeva, myseľ zohráva hlavnú úlohu, ako použijem/š/ periodickú tabuľku Mendelejeva pre slovo – hovorím/š/, skutok – trénujem/š/, odbornosť – odovzdávam/š/ skúsenosti: ,,dôveruj, ale preveruj“ periodickú tabuľku Mendelejeva v každý moment svojho života: ,,dvakrát do tej istej rieky nevstúpim/š/“. Uvedomujem/š/ si, že: 1. myseľ je kňazstvo – mať spásonosné myšlienky, 2. slovo je politika – mať Ježišove slová – receptúru remesla, 3. skutok je lekár špecialista – mať Kristov výkon – stať sa obratným vo svojom fachu, 4. odbornosť je sudcom výkonu, špeciálnej kvality váh v periodickej tabuľke Mendelejeva – mať v sebe Mesiáša, každá udalosť má večer – odovzdávaním skúsenosti, som majiteľom chemického aktívneho prvku: A – svetla – mám/š/ rukolapný dôkaz – zdravé telo, B – temnoty – mám/š/ školenie pre vymazanie víru v mozgu, tak tvorím/š/ blok psychický – znehodnocujem/š/, nepoznám/š/ chémiu periodickej tabuľky Mendelejeva a tým sa narušuje fyzika – ničený, až zničený koordinovaný výkon tela

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 19.02.2024 /19.február 2024/

Vytlačiť Vytlačiť