Človek je prúdom svetla zdravej bunky

Dávajme pozor na negatívnu myseľ, slovo, skutok, odbornosť, je tam už prítomný gejzír toku energie, ktorý následne robí bahno v tele – diagnózu, ničí v človeku inžinierske siete (systémy … ). Prúdom pozitívneho myslenia človek otvára v sebe gejzír toku vody prietoku svetla, preto všetko čo sa nám nepáči, je novým gejzírom energie, preto sa stíšme, uvoľnime si myslenie cez statický bod pečene (tajomstvo rán Ježiša Krista), aby sme sa vedeli prirodzene zhlboka nadýchnuť, prijať svetlo života. Skontrolujme si nohy a ruky: poklepkávaním nôh a rúk – stepovaním, si uvoľníme končatiny, aby sa slnečné tvorivé svetlo múdro rozžiarilo a tak sa rozprúdi celé telo.

  1. Všetko čo sa nám nepáči, je novým gejzírom pre nové ciele sprevádzania toku vody do mora – oceánu, tým získavame skúsenosti, za ktoré ďakujeme, aby sme udržali pevnú silu vo svojom tele.
  2. Všetko čo sa nám nepáči, je semenom, stíšením sa príde nový nápad – slovo, ktoré následne overíme v praxi a tak vzniká odbornosť.
  3. Všetko čo sa nám nepáči, stíšením svojej mysle sme aktívnymi v poznávaní Božej sýpky, aby sme si aktivovali nové pokrokové učenie, tak príde slovo – osivo života, následne prichádza overenie skutku – pestovanie života, tým človek získava skúsenosti – žatvu života ,,odbornosť.“
  4. Všetko má svoj obetný stôl – žatvu Univerzum, tu vidíme na oblohe stálu pomoc vesmíru: ,,odbornosť života“ sú to zdravé korene, preto otvorme svoju myseľ pre nové pokrokové sýpky – programy: ,,čakry od pása dole, tri planéty k slnku tvoria kmeň života,“ príde nový čistý nápad – jar života = nová suknička stromu, aby sme mohli vždy oslavovať: ,, čakry od pása hore, tvoria korunu stromu“ a následne posilníme v sebe auru života, ktorá sa skladá z kvetu, plodu, zrelosti podľa vzoru stromu poznania a podľa vzoru vajce: blana, škrupina, viditeľné zdravé vajce pre novú populáciu života (z uvareného vajíčka – pýchy, alebo z podchladeného, pokazeného vajíčka – ponižovania človeka človekom, nové potomstvo zaniká).

Stíšme sa, chráňme svojho ducha a bunky prietokom svetla, pomalým tichým dychom so statickým bodom pečene, aby nám svetlo života rozprúdilo ľahkosť nôh, rúk pre nové ciele, more – oceán poznatkov života. Dávaj pozor na svoje vnútorné inžinierske siete (systémy …) ! Neznalý, nevedomý, neskúsený jedinec môže nabúrať zdravý životný štýl života v tele človekainžinierske siete (systémy). Pozitívny pohľad jedinca človeka ovplyvňuje svetlo toku energie ku každému človeku, alebo systému, aby sme vychytali a spevnili zdravé inžinierske siete v štyroch smeroch: v mysli, v slove, v skutku, v odbornosti a tak dokonale fungovali ako Univerzum.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 26.11.2021

Vytlačiť Vytlačiť