Človek je lámačom svetla a tmy

Tvoje Áno, nech je Áno, tvoje Nie, nech je Nie. Táto veta vystihuje lámanie tmy – temnoty: ,,ľadoborca v človeku a svetla – lucifera: taviča horúcej lávy.

Čo znamená: ,,Vstúpiť do víru života?“ Vstúpiť do víru života znamená, zdať sa ponižovania detskou zvedavosťou: Klopte a otvorí sa. Hľadajte a nájdete tak sa následne lúč temná lomí. Načítavame nové informácie cez blížneho a osobnej suverenitu práce s egom, zachytávame spúšťača tmy – temnoty, uvedomiť si, že sme ľadoborcom života – kanalizáciou dutej žily od každej jednej bunky, až do srdca: ,,spoznať slovo, otvoriť si vedomé svetlo.“

Čo znamená: ,,Vystúpiť z víru života?“ Vystúpiť z víru života znamená, zdať sa povyšovania: postite sa v svojej komore srdca … , tak sa následne lúč svetla zlomí, použili sme pokoru šťastia. Načítané informácie cez blížneho a osobnej suverenitu práce s egom, – spúšťača svetla – svetlonosa, uvedomiť si, že sme taviči svetla horúcej lávy – kanalizáciou inžinierskych sietí čistého prúdu: aorty, tepny spiatočnej cesty do každej jednej bunky, domov: ,,spoznané slovo, overíme skutkom, tým lomíme lávu svetla, ktorú treba dekoratívne, miniatúrne ukotviť – zatvoriť.“

Dávajme pozor na víry života, každá situácia prináša obdobie temná, alebo svetlá, kde potrebujeme kruhy dňa rozvíriť – naštartovať energiu a následne upokojiť – ubrzdiť energiu. Človek je živým robotom – kópiou Univerzum. Otec nebeský riadi maxi – vesmír – hviezdy na oblohe a človek riadi v sebe mikro – vesmír – bunky vo svojom tele miniatúrnej podobe.

Spoznať v sebe temnotu – bunka sa posrala, stíšme sa, energiu hovna je potrebné stráviť – prejdeme čističkou kanalizáciou dutej žily do srdca, tam sa následne situácia mení, v krvi sa otvorí sýtosť svetla – poznanie – nápad – informačné pole s nami komunikuje. Každú komunikáciu – poznanie overujeme v praxi, preto vychytávame veľké veci, tak následne krv z pľúc cez srdce, aortu tepnu sa vracia domov. Dekorujeme situácie – svoje kroky života – krv sa vracia cez kapiláre do bunky domov.

Človek načítal z informačného poľa mnoho, nová doba vyžaduje presnosť lomu svetla a tmy kde sa tlačí na využitie rovnováhy vlastného ega, rozhýbať sa vo víre života, otvorením si informačného poľa svetla a za krásu dňa poďakovať, uložiť svetlo – slnko spať. Vybudovaný kanál je overovaný v praxi pri budovaní chrámu Božieho. Budovanie stavbu sa vola telo Eva – fyziky a stavbu buduje duša Adam – psychika: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli stál sa kameňom uhoľným – človek pod tlakom situácií aktivuje si uhlíkovú stopu. Čistá uhlíková stopa je čistým diamantom, ktorý si každé Božie dieťa planéty Zem aktivuje cez blížneho sám. Suverénne ego lomí:

  1. temnotu – tmu – sme ľadoborcami – práca s ľadom
  2. svetlonosa – svetlo – sme taviči ohnivej lávy – práca s ohnivou guľou a následným využitím v reálnom živote

Nová doba pozíva všetkých, ktorí sú pripravený dať sa ukameňovať: ,,ľadom, alebo horúcim guľovým bleskom,“ dnes je svätého Štefana, ktorého ukameňovali k smrti – pripravili ho o chrám Boží, jeho chrám sa stal uhoľným. Poučme sa dnešným dňom: 26.12.2022

  1. 1 x 0. = majme pevný základ v načúvaní svojho tela, tak ego má a plní svoju funkciu
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom pre načítavanie informácií z informačného poľa pre následný koordinovaný pohyb fyziky – tela
  3. 5 x 2. = stíš sa, tak si spustíš správny vír života – nastúpiš do správneho vlaku života
  4. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad, ako lomiť tmu – noc na svetlo – deň

Plaziaci sa had nás posilňuje:

  1. 12 – vyššie Ja v rutine života načítava informácie pod mikroskopom pre človeka miniatúrnu bytosť v Univerzum
  2. 20-14=6 – mať a vedieť si otvoriť víziu života, cez lomené svetlo a lom tmy, tak následne otvoríme prax, pre pochopenie slovo – nápad
  3. 22-14=8-7=1 – darujeme si afrodiziakum dychu blanu kvetu života
  4. 26-24=2 – máme párové číslo dvoch lomov pre jeden deň: lom tmy a lom svetla: ,,Tvoje nie, nech je nie – lom tmy o polnocí /rodí sa dieťa Ježiš – nové svetlo/ a tvoje áno, nech je áno – lom svetla na poludnie. Pripomeňme si pesničku: ,,Sadaj slnko sadaj, za vysokú horu, až nebudeš sadať, stiahnem ťa za nohu.“

Poučenie: Včerajší príbeh z prechádzky nám lepšie rozjasni presné uchopenie, pochopiť situáciu do ktorej nás vír života dostane. Zastavili sme sa pri známom na punč. Známy hneď ma zavolal za objekt a vytiahol fotku z kódom, kde zberal peniaze pre vraj jeho dobrého známeho … pokračované keci o hovne, Ja som sa pozrela na fotografiu veľmi ťažko chorého muža s malým synkom, načítala som informáciu: ,,Ako ma mohol najlepší kamarát ojebať.“ Požiadala so takzvaného známeho o predanie informácií, o lomu tmy a svetla, z toho vysvitlo, že bol len zberač peniazi, nebol jeho známy, nemal na neho kontakt ani nevedel kde sa práve nachádza, lenže potrebuje peniaze na liečbu. Svet peňazí zničí každé priateľstvo. Vedel dobre čo robím, čomu sa venujem, načrtla som, že som pracovala a kde je revanš, dostala som od neho na revanš Bardejovský punč, vraj najlepší čo ponúka … ale to sa už píše iná kapitola života, verím, že kto má pochopiť ten pochopí a uchopí svoj život do vlastných rúk pre lom tmy a svetla, že deň sa skladá z nocí a dňa … .

Podarí sa nám vyriešiť civilizačný problém s hovnom? Je to lom svetla a tmy.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 26.12.2022

Vytlačiť Vytlačiť