Človek je dokonalou NANO časticou pečene

Človek je stvorený na Boží obraz, ako NANO častica pečene. Keď je človek NANO časticou pečene, tak pečeň je jednou veľkou NANO časticou slnečnej sústavy pre vesmír, preto poďme v sebe prijať kompletizáciu všetkých NANO častíc pre kmitočty kvantovej fyziky. Ľuďom zdravého rozumu poslúži desať Božích prikázaní. Poďme si overiť spravodlivosť – pravdivosť desatora Božích prikázaní s NANO časticami, aby človek mohol byť kompletný psychicky a fyzicky, mal rovnocennú kompletnú výživu NANO častíc, a tak sa následne posunul do novej doby. Kroky do novej doby nikto za nikoho nemôže urobiť. Obchodné pulty – reťazce človeku ponúkajú absenciu pre výkon – si nepotrebný, kmitočty kvantovej fyziky presunieš na vedľajšiu koľaj – „prijať v sebe práce neschopnosť – človek sa nevie, alebo sa mu nedá uplatniť,“ a tak v sebe zastaví – zavrhne kolobeh života. Tak sme si zvykli maródovať, prijali sme v sebe informáciu, že sme chorí, neschopní, to znamená, že niektorý orgán je chorý – bez kmitočtov kvantovej fyziky. Pokrokový človek si uvedomí, že vyzrieť pre modernú spoločnosť môže každý, potrebuje sa k tomu vypracovať a stať sa dobrým inžinierom v oblasti remesla – profesii. Človek je dokonalým živým robotom fungujúcim na kmitočtoch kvantovej fyziky len vtedy, keď správne užíva desatoro Božích prikázaní. Pod každým číslom desatora Božích prikázaní vnímaj sudoku, odstraňuješ nástrahy života, aby si sa spevnil a stal sa súčasťou jedného celku, tak kmitočty kvantovej fyziky sa prejavia zdravou vitalitou, s dokonalou receptúrou Boha Univerzum:

 1. Ja, som pán boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. Každý zdravý človek, sa potrebuje stíšiť, aby použil dokonalé Váhy vo svojom organizme, a to sú obličky. Stíšením obličky trúbia na nepoznaný jav, spájajú sa s Bohom Univerzum, spájajú sa s celkom, so všetkými NANO časticami. Použijeme obličky, močový mechúr pre zdravý, v mieri žitý deň. Tak použijeme prvú autosugesciu: Som esom života – Božie dieťa.
 2. Nevezmeš meno Božie nadarmo. Každý človek je pre človeka na planéte Zem NANO časticou pečene. Stíšime sa, to je známka inteligentnej bytosti, použijú sa dokonalé Váhy v inteligentnom organizme, a to sú pľúca. Stíšením pľúca dýchajú na nepoznaný jav, spájajú sa s Bohom Univerzum, spájajú sa s celkom, so všetkými NANO časticami. Použijeme pľúca, hrubé črevo pre zdravý, v mieri žitý deň. Tak použijeme druhú autosugesciu pre svoj dych: Stíšim sa.
 3. Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil. Vždy, keď niečomu nerozumieš, stíš sa, hľadaj vnútorný pokoj, zomkni sa, počúvaj v sebe, ako sa energie kmitočtov kvantovej fyziky rozbiehajú, spájaš sa s potrebnými NANO časticami univerza pre tvoj život, aby si posilnil kompletizáciu svojej osobnosti s Bohom Univerzum. Je to štvorprúdová cesta pre človeka, o týchto posledných časoch píše Biblia: myseľ človeka je biely kôň zimy, slovo je červený kôň jari, skutok je čierny kôň leta a odbornosť zastupuje plavý kôň = slovo overené v kolobehu života s praxou. Použijeme pri tom múdrosť seba prítomného ducha človeka, tretiu autosugesciu: Dávam všetkému čas.
 4. Cti otca svojho i matku svoju. Otec je slovo, rozpína energiu. Matka je skutok sťahuje energiu, tak ako to robí srdce, tenké črevo cirkuluje NANO kmitočty kvantovej fyziky s mimozemskou kultúrou pre živé NANO častice srdca a tenkého čreva, pre zdravý, hmatateľne pružný chod určený pre veľký okruh, ktorý je pod stálym živým dozorom, o tom hovorí štvrtá autosugescia: Pre plodnosť života.
 5. Nezabiješ. Slovo vždy bude rozťahovať energiu, ako to robí nádych a skutok sťahovať energiu, ako to robí výdych, je to pre zdravý chod pľúc a hrubého čreva, cirkulácia NANO kmitočtov kvantovej fyziky s mimozemskou kultúrou pre živé NANO častice pľúc a hrubého čreva, pre zdravý, čuchom pružný chod, určený pre veľký okruh, ktorý je pod stálym živým dozorom Boha Univerzum – nechaj blížneho na pokoji, aby ti jeho vôňa otvorila knihu života Boha Univerzum, a tak sa hrubé črevo zdravo vyprázdni, vyprázdniš zo seba prázdnotu, aby si prijal plnosť bohatstva života z knihy poznania, o tom hovorí piata autosugescia: Pre prijatie blížneho.
 6. Nezosmilníš. Slovo sa bude vždy rozpínať do veľkosti, podporovaného skutku. Čo je čisté múdre, o tom rozhoduje duch človeka, ktorý velí svojmu telu, používa dokonalé váhy múdrosti, svoje vlastné obličky, živé spájanie s cirkuláciou NANO kmitočtov kvantovej fyziky s mimozemskou kultúrou pre živé NANO častice obličiek, močového mechúra, pre zdravý, pružný zvuk chodu, určený pre veľký okruh, ktorý je pod stálym živým dozorom Boha Univerzum – nechaj blížneho múdrosť na pokoji, zamysli sa nad zvukom jeho pravdy, zo srdca mu praj čistú, životaschopnú energiu spojenú s Bohom Univerzum, aby sa močový mechúr mohol vyprázdniť, vyprázdniš zo seba staré, nepotrebné technológie – zanedbanú pokrokovú inteligenciu (zvyky), aby si prijal plnosť bohatstva života nových technológií, o tom hovorí šiesta autosugescia: Pre prijatie nového pokrokového slova – nápad.
 7. Nepokradneš. Človek v sebe potrebuje nachádzať pokoj života, udržiavať v sebe bojového prítomného ducha pravdy, používať múdrosť, o týchto posledných časoch píše Biblia: myseľ človeka je biely kôň zimy, slovo je červený kôň jari, skutok je čierny kôň leta a odbornosť zastupuje plavý kôň – rešpektovanie kolobehu života. Tak sa obdaríš, zdravým, čestným duchom – chuťou v prítomnej bojovej chvíli pre žalúdok, pankreas, slezinu, je to živé spojenie s cirkuláciou NANO kmitočtov kvantovej fyziky s mimozemskou kultúrou pre živé NANO častice žalúdka, pankreasu, sleziny, pre zdravý, chutný pružný chod, určený pre veľký okruh, ktorý je pod stálym živým dozorom Boha Univerzum – nechaj blížneho múdrosť na pokoji, aj pre neho platí kolobeh života, ako pre teba, pre mňa, zo srdca mu praj, praješ aj sebe čisté živé spojenie s Bohom Univerzum, aby sa žalúdok vyprázdnil, tak vleješ do seba – do svojho vnútra, nové pochopené informácie – spracované technológie, aby si prijal plnosť bohatstva života, stálych, živých technológií, o tom hovorí siedma autosugescia: Slovo Božie, žije sedem dní v týždni.
 8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. Táto veta je určená pre NANO častice človeka pečene. Všetci ľudia spolu na planéte Zem máme poslanie, sme pod stálym brúsením, a tak prichádzajú nové nápady pokroku a to je použitá večná kniha Univerzum človeka pre NANO častice pečeň a žlčník. Pre použitie večnej živej knihy, sa človek potrebuje stíšiť, sústrediť, sprítomniť svojho ducha pravdy vo svojom slobodnom tele, aby mohol čítať Božiu pravdu Univerzum, pre novú dobu spevňuje NANO častice pečene a žlčníka. Tak NANO častice pečene a žlčníka človeka, putujú vesmírom, ani vesmír nemôže zdravo fungovať bez kmitočtov kvantovej fyziky zdravej pečene. V očiach Boha Univerzum, všetko funguje naraz, kompletne, preto máme znalosti o mimozemských bytostiach, aby sme sa bližšie spoznali a plodne spolupracovali s celým celkom, Boha Univerzum. Pripomeňme si ôsmu autosugesciu z tabuľky sudoku: Pre zákazku života.
 9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho. Duch človeka je v človeku vždy pravý Adam, aktivuje programy pre chod zdravého rozumu. Telo človeka je vždy pravá manželka Eva, pre Adama. Toto je v človeku armáda, čítaj slovo odzadu: „Adam ra“, rad radom, každý človek je duchom Adam, NANO častica ducha Adama velí, zhmotňuje pravú pravdu pre manželku – telo Evu. Viditeľne a počuteľne vidieť zhmotnenú Božiu pravdu – prítomné kmitočty kvantovej fyziky Univerzum ako na nebi, tak v každom človeku, ako si vie sprítomniť – zobudiť svojho ducha Adama pre aktívny rozum, a tak zdravý chod tela Evy – každý človek pred Bohom Univerzum, je nahý. Vždy na planéte Zem žili a budú žiť čestní ľudia so zdravým plodným rozumom ducha Adama. Vždy, prebudený Adam predčítava Eve a tak spolu svojou zvedavosťou čítajú knihu pravdy Boha Univerzum, a tým sa telo Evy človeka leskne žiarou ako zdravý moderný živý šat, pre krásne žité, charizmatické, prítomné chvíle života, o kontrole nad čistou zdravou Evou – telom človeka, výstižne hovorí deviata autosugescia: Pre múdrosť života.
 10. Nepožiadaš majetku blížneho, ani ničoho, čo jeho je. Tu sa jasne hovorí o Adamovi – ducha človeka. Duch človeka je založený na pozorovaní kolobehu života, aby svedomito, pravdivo vládol telu. Píše o tom Biblia o posledných časoch v Jánových listoch: myseľ človeka je biely kôň zimy, slovo je červený kôň jari, skutok je čierny kôň leta a odbornosť zastupuje plavý kôň. Duch je spravodlivým vládcom pre telo v kolobehu života, o tom hovorí desiata autosugescia: Pre vytrvalosť života.

Človek je slobodná Božská bytosť, mikroorganizmus pravdy dokonalého Boha Univerzum. Dostal slobodnú vôľu, k čomu sa prikloní ako „vojak“:

 1. zloženie písmen slova „vojak“ – „OK jav“, človek prijal za svoj život čistú zodpovednosť, aby napomáhal blížnym a tak blížni sú jeho pravou oporou v dobrom i v zlom, všetko kontroluje dosiahnutá jeseň životných situácií, stal si sa odborníkom, tvoje remeslo – profesia sú „OK jav„: žije v pokornej pravde – zotrvá život s programom strom poznania so štyrmi ročnými obdobiami. Spoznáva a overuje nové javy života, kontroluje prejdený cyklus: nápad – požičiavaš, odbornosť – vraciaš späť do božej sýpky, tak sú systémy OK. Človek je bojovým prezidentom vo svojom tele, aby v každý deň zaznamenal mier situácie: jav OK, ako zvládol životný hromozvod a tak človek v remesle rozkvitá, stáva sa odborníkom vo svojom odbore – profesii, jav života si ukotvil, uzemnil, použil si hromozvod, našiel a overil si stránky z Božej knihy Univerzum.
 2. zloženie písmen slova „vojak“ – „Ja kov“: človek žil, žije v pokrytectve, klamstve, zavádzaním, spoliehaním na blížneho – vybral si program kohút a vajce, stratil v sebe Adama – spojenie s bojom dobra, s dokonalou pravdou, Adam v ňom tvrdo zaspal, človek si tak utopí telo v polovici cesty Božieho plánu, opustí ho sila, potopil si loď pre zlyhanie osobnosti v sebe, v hodnosti kapitána, lebo stratil tikot srdca. Pozri na slovo, odkaz našich predkov: „Kapitán“ =“Pán ti – ka“ hmatateľne ako výbušnina, zneužíva človeka na svoje vlastné ciele, alebo sa spolieha na druhých, žil v slnku zaslepený žiarou dokonalosti života, stal sa mŕtvym kohútom života, zničila ho žiarivá žiara vajce – aura života s vybuchnutým jadrom – Černobyľ – Hirošima – Nagasaki – neuzemnil si, neukotvil si svoje zdravie, má len útržky vytrhnutých strán z Božej knihy Univerzum.

Človek, do ktorého radu ťa postaví rozhodnutie slobodnej vôle? Boh Univerzum ťa stvoril pre živé sudoku: čistý, živý, riešený život, použité živé čísla DNA, podľa vzoru desatora Božích prikázaní, zaznamená žitý život, preverený čistou pravou pravdou, obhájenou vlastným životom.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 14.04.2021

Vytlačiť Vytlačiť