Človek sa stáva Božím dieťaťom

Aký má význam fráza: ,,človek je Božie dieťa?“- je to prvá fráza Božieho zákona predpísaná kvalitou života človeka: ,,Si Božie dieťa“, to znamená: ,,ži, žite kvalitný život, podľa Božích princípov“.

Pre človeka je, bol, aj bude v úvode stanovený vojenský poriadok kvality pre dvadsaťštyri hodín denne žiť a udržiavať kvalitný život rastu rozkvetu, pre plodnosť života. Boh ukotvil v prírode program podľa, ktorého programu má človek žiť, aby sa v remesle rozvíjal a tak zavŕšil plodnosť života v každom remesle, aby sa človek stal Božím dieťaťom, je nutne rešpektovať váhy života: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého,“ je to veta pre aktiváciu, aktualizáciu zdravej bunky, podľa prítomnej predlohy postavenia hviezd. Boh má na oblohe hviezdy a človek telo s bunkami. Boh je ako jeden veľký človek, kde pri pohybe hviezd, odovzdáva satelitné spojenie medzi bunkou a planétami, preto človek potrebuje byť hladný po kvalite informácií rozkvetu, aby každý skutok rozvíjal – klonoval. ,,Čo vidíš na druhých, čakaj na sebe,“ preto si všímajme talenty blížnych a vytvárajte sebe priestor, aby sme sa zoznamovali so skrytými svojimi možnosťami, aby tabuľka rastu a udržiavania sily bola človeku k úžitku, pre rozkvet v Diamantovej dobe.

Človek sa uväznil v uhlíkovej dobe, všetko kritizoval – chválil a tak ohrozil energiu rastu a udržiavanie sily človeka. S kritikou nové energie neaktivoval, chválením sa všetko narušilo – páli a spálilo človeku aktívne jadro ako Černobyľská jadrová elektráreň.

Buďme múdri a vytrvalí, naliehavo prosme a ďakujme ako pri veľkej rýchlosti riadenia vozidla pre zdravý plodný život na planéte Zem. Človek obhajuje titul: ,,Božie dieťa – 1,“ pri stíšení sa ukotví – 2 a je súčasťou planéty Zem, čistí seba, aj planétu Zem. Sebe, blížnemu pre nový systém dávaš, dávame čas – 3, pre plodnosť života – 4, kde pretrváva zákon dokonalých Váh pre aktiváciu, alebo aktualizáciu nových programov, podľa vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého,“- pre prijatie blížneho -5, tak následne prichádza nový nápad – 6, – otvorenie Jari života, pre vetu: ,,slovo Božie žije sedem dní v týždni – 7, a tak následne človek realizuje nápad: zákazku života – 8. Je to múdry nápad – 9, tak buď vytrvalý – 10, aby si ho vychytal v najvyššej kvalite, tým zvládaš prax života – 11, odmeníš sa, dosiahneš vyššie Ja v rutine života – 12, tak môžeš kraľovať v danom odbore myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou – 13, tým potvrdzuješ, potvrdzujeme na planéte Zem zdravú psychiku a fyziku – 14, obhajujeme štrnásť krokov puberty človeka pre zdravý, zdarný Boží plán Božích detí rastu a udržania sily v tele, pre novú Diamantovú dobu.

Hovorí sa: ,,márnosť nad márnosť,“ je to minulá chvíľa starých programov – staré už jedovaté jedlo duše, brzdí človeku vývoj. Aktivita je sviatosťou, odskúšania funkčných informácií rastu človeka. Prítomná chvíľa je spojenie s Univerzum, kráčať v šľapajach podľa prítomných hviezd, vždy si všetko aktualizovať, aktivovať – načúvať vnútorne Bohu. V mojej hlave je stála myšlienka, že človek nemá zomierať, ale odchádzať aj s telom rýchlosťou mysle, ako svetelná bytosť pre nový plán: ,,ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, čo ho milujú,“ Poďme odhaľovať nové tajomstvá podľa Božej disciplíny, kde je detská zvedavosť, aktivácia a aktualizácia duchovných programov, pre vyššie ciele. Rozpoznávajte múdrosť od mudrovania, len tak odstránite prekážky na svojej vývojovej ceste. Odovzdaj všetko do rúk Božích, uver pohybu hviezd, ktoré ti aktivujú, alebo aktualizujú prítomnú chvíľu pre zdarný chod dvojice, si Pánom svojho ducha, ktorý aktivuje a aktualizuje telo, aktivované, aktualizované programy sú dušou človeka.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove 08.10.2021 – súčet čísla dnešného dátumu je 14, štrnásť krokov Božieho dieťaťa pre zdravý, zdarný život na planéte Zem.

Vytlačiť Vytlačiť