Človek Wi-Fi

Názov nám prezrádza informačnú silu človeka. Človek disponuje so sedemnástimi úrovňami podľa vzoru: ,,Kohút a vajce, alebo strom poznania. Dnes si so sedemnástich bodov preberieme najdôležitejších päť: ,,štart a cieľ“, ostatných dvanásť sú plne automatizovaných, je jedno či si informovaný, alebo nie si informovaný, každý je majiteľom duše – psychiky, kde sám riadi koordinovanú silu čistého živého diamantu, brúsi svoje ego – pre spracovanie emócií osobnosti – svoje fyzické telo. Poďme k veci.

 1. mínus piata lekcia: plaziaci sa had – 24 hodín denne

Každé číslo skrýva pojem uvedomenia, všetko vysvetľujú tabuľky pre uchopenie. Tabuľky máme v predošlom článku, zo dňa: 27.11.2022 Základy obsahu Immanuel.

2. mínus štvrtá lekcia: rovnodennosť

Na poludnie sa had lomí a pokračuje do polnoci a tak následne všetko opakovane pokračuje, tu nachádzame svoje ego, kde bojuje s tabuľkami deň a noc. Vždy je Planéta Zem z jednej strany osvetľovaná slnkom a z druhej strany zatemnená tmou, to je i človek so svojim egom. Tabuľky máme v predošlom článku, zo dňa 27.11.2022 Základy obsahu Immanuel.

3. mínus tretia lekcia: rovnocennosť psychiky duša Adam – muž – a fyziky telo Eva – žena

 • Človek jasnej mysle mužský princíp, koordinovane tvorí v sebe – ženský princíp
 • Rovnocennosť a samostatnosť koordinácie. Zoznámme sa s tabuľkami od jedna po štrnásť – uchopenie mužského a ženského princípu, od pätnásť do dvadsaťštyri štartujeme automatický pohyb pre psychiku a fyziku.

4. mínus druhá lekcia: kompas – statika človeka mužského a ženského princípu, dopad obratu o 180°stupňov mysle, slova, skutku, odbornosti v prítomnej chvíli:

 1. všetko treba premyslieť: mužský princíp – psychika – duša – Adam – ďalekohľad – dokonalý internet – skenovanie – vízia
 2. všetko treba overiť v praxi: ženský princíp – fyzika – telo Eva – mikroskop – realizácia

Aké názvy skrýva tabuľka

 1. myseľ – dieťa dňa – noc
 2. slovo – tínedžer dňa – ráno
 3. skutok – otec slovo, matka skutok – deň
 4. odbornosť – dedko slovo, babka skutok – večer

Tabuľky pre štvor – cípu hviezdu – kompas – statiku života máme v predošlom článku.

5. mínus prvá lekcia: cirkulácia plaziaceho sa hada

Tu sa skrýva záhada plaziaceho sa hada z rajskej záhrady, dnes sa pozrieme na to trochu inak. Poďme spoznávať každé číslo do ktorej kategórie emócia spadá, aby sme rozpoznávali mikroskop od ďalekohľadu, jedno akú schránku tela máš – lieči ťa tvoja psychika, pozná pravdu:

Inteligentný človek je semenom dňa v stavaní základov z piatich okruhov:

 1. vnútro prvého okruhu: ženský princíp – mikroskop – základ života ,,prijať blížneho – 5, zákazka života – 8, možnosti 17-14=3 – tretia čakra, máš predstavivosť – víziu 20-14=6 – šiesta čakra – tretie oko“
 2. vnútro druhého okruhu: ženský princíp – mikroskop – tvorivosť života ,,plodnosť života – 4, nápad – 6, informácia – slovo Božie žije sedem dní v týždni -7, múdrosť života – 9, tvorivosť – 16-14=2 – druhá čakra, otec slovo a matka skutok 18-14=4 – štvrtá čakra, rozumom rozumieť – 21-14=7 – siedma čakra
 3. stredný okruh, prvý okruh aury semena dňa: mužský princíp – ďalekohľad – úmysel dokonalosť ,,čas – 3, vytrvalosť -10, svetlo – 15-14=1 – prvá čakra, blana – kvet – 22-14=8, 8-7=1 – prvá časť aury“
 4. predposledný okruh – druhý okruh aury semena dňa: mužský princíp – ďalekohľad – výsledky tvorivosti ,,stíš sa -2, prax -11, zdravá psychika a fyzika -14, plod života -23-14=9, 9-7=2 – druhá časť aury
 5. posledný vonkajší okruh – tretí okruh aury semena dňa: mužský princíp – ďalekohľad – ,,Božím dieťaťom – 1, s vyšším Ja v rutine života -12, kraľuje myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou – 13, prežiť deň v obhajobe k zdravej bunke – 24-14=10, 10-7=3 – tretia časť aury

Uchopenie vibrácií v čakrách:

Stíšme svoju myseľ je naším dieťaťom pre ukotvenie sa v zdroji slnečnej sústavy – prapodstate čistoty tvorby Univerzum. Detská zvedavosť je ohňom života s rozličnými možnosťami, cez blížneho máme presne navigačné súradnice, zamierime – zabrúsime slnečný lúč podľa vlastného a spoločného úmyslu. Koľkí spravodlivo dychtivo pozorujú situácie, aby získali správne súradnice pre budovanie chrámu Božieho – svojho tela, tak sa jednotlivo a spoločne dotýkame prapodstaty pravdy ukotvenej v psychike, ktorá následne pod mikroskopom preveruje úmysel pre výživu fyziky.

Dnešný dátum 02.12.2022 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = ukotvenie, pevný základ života
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, Ja som tvoja Wi-Fi a Ty moja Wi-Fi
 3. 5 x 2. = stíš sa, použi správny vzorec vibrácie

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 02.12.2022

úprava: 03.12.2022

 1. 2 x 0. = pevný stály základ mužského a ženského princípu: ,,a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom/BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj/
 3. 4 x 2. = stíš sa pre predposledný okruh kolobehu života, tak zvládneš novú prax – návyky života, obhájiš svoje jadro – psychiky a fyziky, žneš žatvu svojho života

Záver dopísaný: 04.12.2022

 1. 2 x 0. = pevné ukotvenie mysle v jadre slnečnej sústavy
 2. 1 x 1. = som, si Božie dieťa/BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj/
 3. 4 x 2. = stíš sa, navigácia súradníc obohatí ti život
 4. 11 x 4. = pre plodnosť života

Konzultanti: Mária Bednárová, Mária Mihaliková

Vytlačiť Vytlačiť