Človek človeku knihou života

Prejdeme si znovu všetky obrázky, aby sme sa zamerali na čísla 11, 12, 13, 14, sú číslami odbornosti v prítomnom a budúcom čase.

 1. číslo 11. je o zvládnutí nového remesla
 2. číslo 12. je o úcte k sebe
 3. číslo 13. je o úcte k sebe, k svojmu riadeniu remesla: premyslieť, povedať sebe, alebo blížnemu – zabezpečiť hladký chod diania, tým odovzdávaš skúsenosti
 4. číslo 14. je o udržaní zdravej psychiky a fyziky

V prítomnej chvíli patričná úcta k blížnemu je čítanie z informačného poľa pre sebarealizovanie. Každý človek je pre nás knihou, kde prišiel čas sa oslobodiť od ponižovania a povyšovania. Pri pozornom štúdie ,,Manuál života“ prišla som k názoru, že duchovná kniha je k dosiahnutí zdravej bunky a to je kvet života, ôsma lekcia, ktorá je posilou: mysle, slov, skutkov, odbornosti

 1. zo vzduchu – pomalým tichým dychom zohrievame v mysli informáciu pre prijatie načítania nových informáciu z knihy života so svojim blížnym a situáciou do ktorej sme sa dostali /1., 2, 3.,
 2. dostávame sa do ohňa slov, ktoré potrebujeme prepáliť ako rudu v železiarni, aby sme mali obsahom potrebné prvky živín k životu /4., 5., 6., 7.,/
 3. prúdiaca sa voda valí a formuje slovo na koordinovaní skutok /8., 9., 10., /
 4. poriadna robota sa chváli sama, je odbornosťou – plodnou zemou života /11., 12., 13., 14.,/

Dôležité číslo trinásť, uvedomiť si, že každý človek je pre nás stoličkou v jadre, aby sme mohli jesť z obetného stola z každej strany súčet je číslo trinásť pre osobnú originalitu človeka, úcta k sebe je vyšším Ja úcta k sebe a blížnemu je kraľovaním, dáva na tvojom obetmým stole osobné zdravie: psychiky – duše a fyziky – tela.

Sme otroci tam, kde nepoznáme a sme kritici, to čo poznáme, sme modrou oblohou, kde sme sa učili poznávať programy Univerzum, čítali sme z kníh života.

 1. každý je semenom života: lekcia mínu späť – číslo trinásť je stred úsečky dňa a nocí
 2. každý má slobodnú vôľu poznávať nové semeno pokroku cez blížneho: lekcia mínus štyri – číslo trinásť je na samom dne meča života, rozpoznania noci a dňa
 3. každý sa krúti v kolese šťastia rozpoznávať kolobeh života: lekcia mínus tri – myslieť, hovoriť, slovo overiť v praxi, odovzdávať odborné skúsenosti – číslo trinásť je na spiatočnej ceste dňa
 4. každý v sebe nosí noc – psychiku – dušu – pre dokonalý pohyb – odvaliť kameň života, každý v sebe nosí deň – fyziku – telo – pre dokonalý pohyb žiť na základnom kameni života – číslo trinásť je vrcholom psychiky a fyziky
 5. všetko živé žije v cirkulácii života: lekcia mínus jedna – číslo trinásť je hore pre psychiku a dole pre psychiku
 6. všetko živé má zdravý základ: lekcia nula – číslo trinásť ukazuje smer mysle, slov, skutkov odbornosti
 7. všetko má dokonalý pohyb slova: prvá lekcia – číslo trinásť ukazuje smer mysle, slov, skutkov odbornosti
 8. všetko sa tvorí podľa slova: druhá lekcia – číslo trinásť ukazuje smer mysle, slov, skutkov odbornosti
 9. všetko má možnosti slova a skutku: tretia lekcia – číslo trinásť ukazuje smer mysle, slov, skutkov odbornosti a chystá sa spojiť v jeden celok
 10. všetko má otca – slovo a matku – skutok: štvrtá lekcia – čísla trinásť sú v spojitosti jedného celku mysle, slova, skutku odbornosti
 11. všetko má jadrový zvuk pre pohyb: piata lekcia – čísla trinásť sú v spojitosti jedného celku mysle, slova, skutku odbornosti
 12. všetko má víziu koordinovaného pohybu tanca života: šiesta lekcia – čísla trinásť sú v spojitosti jedného celku mysle, slova, skutku odbornosti
 13. všetko má rozum – uzol dokonalosti: siedma lekcia – čísla trinásť sú v spojitosti jedného celku mysle, slova, skutku odbornosti
 14. všetko má svoj kvet postupnosti: ôsma lekcia – čísla trinásť sú v spojitosti jedného celku mysle, slova, skutku odbornosti v zóne odbornosť
 15. všetko má svoj plod: deviata lekcia – čísla trinásť sú v spojitosti jedného celku mysle, slova, skutku odbornosti v zóne slová
 16. všetko má svoju čerstvosť zrelosti: desiata lekcia – čísla trinásť sú v kruhu stoličkami života v spojitosti jedného celku mysle, slova, skutku odbornosť okolo jadra čísla 14. – zdravá psychika – duša, zdravá fyzika – telo

Dnešný dátum 19.10.2022 nás posilňuje s autosugesciami plaziaceho sa hada, čo je 24. hodín – ,,deň“ v dvojici čísel:

 1. 1 x 10. = vytrvalosť života
 2. 1 x 19. = planéta Mars, počuť Boha Univerzum
 3. 1 x 20. = vidieť dielo Boha Univerzum života
 4. 1 x 22. = blana kvetu života

Október, desiaty mesiac v roku nám drží palce v desiatich Božích prikázaniach, prijať v sebe proroka Mojžiša, aby sme mali jasno v počutí slova a v jasnom prevedenom videní skutku slova, svojou desiatou autosugesciou inteligencie: ,,VYTRVALOSŤ“, pri odovzdávaní a prijímaní skúseností, zvládnuť svoju myseľ, slova, skutky v troch fázach pre vetu: miluj seba, stáť sa odborníkom v budovaní chrámu Božieho – svojho tela.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Liberci: 19.10.2022

Vytlačiť Vytlačiť