Človek človeku je hudobným nástrojom

Dnes 28.10.2022 sa začína trinásty mesiac v novom chode života /pozri včerajší článok/ kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou. Čohokoľvek a kohokoľvek sa našich päť zmyslov dotýka, je to päť čiar a štyri medzery hudobnej osnovy, znejúce tóny pre tanec podľa spracovaných i nespracovaných nôt života. Nastavujeme si myseľ pomalým tichým dychom, aby sme vo svojom vnútri zachytili lýru nebeskej hudby života, kde vzniká liečivá sila brúsením: človeka k človeku je hudobným nástrojom živej znejúcej hudby.

Každý má v živote nejaké poslanie – je vyvoleným pastierom oviec – blížnych, známych i neznámych. Dávaj pozor na stratené ovce – je to slučka – príliš stiahnutá kravata zvuku na tvojom krku, počuť Boha Univerzum. Aký vnútorný zvuk máš k blížnemu? To je tvoj hudobný nástroj, ladíš ho, staráš sa o neho: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, tým následne vyslobodíš najmä sám seba od kritiky, pýchy, ponižovania, povyšovania, ktorá nám vytvára čierne diery – hrob, tým vedome uväzňujeme svoju dušu, ktorá z tela uteká, lebo telo prestalo hľadať zlatú lýru – hlas Boží. Kritiku spracujeme pomalým tichým dychom, tak následne sa objavujú nové možnosti sebapoznania. Preto mnohokrát svojim blížnym hovorím: dýchaj žiabrami, aby si sa napojil na energiu raka – /zákazka života/, ktorý žije len v čistých vodách. Pomalým tichým dychom hľadajme čistý Boží zámer pre otvorenie nových programov oslobodiť seba od kritiky – vyjsť z čiernej diery. Dychom, sami sebe otvárame nové možnosti, nachádzame novú počutú hudbu tanca s rytmom vypracovaným sebapoznávania – jadra duše v človeku. Pozrime sa na obrázok, vyznačené slová v päť – cípej hviezde, kde sa nachádzajú štyri medzery a päť čiar:

Štyri medzery sú znázornené živlami a prvkami, päť čiar sú znázornené v päť – cípej hviezde.

Prišiel čas pochopenia, vidíme totožné čísla ako na kalváriách, kde krížovou cestou mučili národy celých dvetisíc rokov, aby spoznávali zmysel života, že človek funguje v rytme života 2 x 7 = 14:

 1. pozri obrázok: od 1 po 7 tu stojí pevná statika, dar Boha Univerzum, určená pre používanie človeka, oddychová zóna – noc
 2. pozri obrázok: od 8 po 14: stály pohyb energií pre koordinovaný pohyb človeka, otvorená stála prevádzka pre funkčnosť tela, pre stavbu chrámu Božieho – deň

Koleso šťastia /živly/ majú zuby života /päť – cípu hviezdu/, začíname si guľať svoj vlastný život. Prebúdzame v sebe lúč lásky svojím dychom pre počutie hudby tanca v rytme spracovania, cez svojich blížnych sa dotýkame podstaty – jadra bunky v sebe:

 1. dychom ovládam v sebe živel vietor pre zuby života, ktoré tvorí päť – cípa hviezda /čuch, afrodiziakum, pľúca, hrubé črevo, Lót, Perún, kov – prúd/
 2. počutím ovládam v sebe živel oheň pre zuby života, ktoré tvorí päť – cípa hviezda /sluch, hudba, obličky, močový mechúr, Abram – Abrahám, Rod, voda – tečie/
 3. tancom ovládam v sebe živel vodu pre zuby života, ktoré tvorí päť – cípa hviezda /zrak, tanec, pečeň, žlčník, Mojžiš, Mokoša, strom – výživa/
 4. rytmom ovládam v sebe živel vodu a živel zem pre zuby života, ktoré tvorí päť – cípa hviezda /hmat, učiteľ života, srdce, tenké črevo, Saraj, Lada, oheň – zohrieva/
 5. spracovaním ovládam v sebe živel zem pre zuby života, ktoré tvorí päť – cípa hviezda /chuť, rutina života, žalúdok, pankreas, slezina, Noe, Svarog, zem – úroda/
 6. jadrospracovaním rytmu tanca počujem svoj dych života, vďaka svojej duše – dokonalému internetu – sme vždy čerství
 • prúdom tečie výživa zohrieva úrodu, som, sme vždy čerství

Človek má päť zmyslov – päť strún života, hovorí tabuľka: čuch, sluch, zrak, hmat, chuť a štyri medzery, hovorí statika, kríž, kompas, prvky /pokojná: myseľ, slovo, skutok, odbornosť/ pracujú so živlami /búrlivá: myseľ, slovo, skutok, odbornosť/: vietor – myseľ, oheň – slovo, voda – skutok, zem – odbornosť: /pozri hore obrázok/

 1. prvok vzduch /myseľ/ je zahnaný do kúta živlom vietor, vie sa predvádzať v rôznej sile a tým zmyslami vytvára tlak, ktorý pôsobí na orgány tela
 2. prvok oheň /slovo/ je zahnaný do kúta živlom oheň, vie sa predvádzať v rôznej sile a tým zmyslami vytvára tlak, ktorý pôsobí na orgány tela
 3. prvok voda /skutok/ je zahnaný do kúta živlom voda, vie sa predvádzať v rôznej sile a tým zmyslami vytvára tlak, ktorý pôsobí na orgány tela
 4. prvok zem /odbornosť/ je zahnaný do kúta živlom zem, vie sa predvádzať v rôznej sile a tým zmyslami vytvára tlak, ktorý pôsobí na orgány tela

Zuby zdravých orgánov tela, gúľajú svoje koleso šťastia, riadené kontrolou zmyslov: Svojím dychom počujeme hudbu, spracovaný tanec je praxou života, zdravým jadrom v rytme kolobehu života:

Doprajme si zlatú lýru, stať sa skutočným odborníkom, poznávať noty, daný tón života pri každej situácii k sebe a k blížnemu, aby si sa pohol so zubom diania. Otázka znie: si dobrým hudobníkom? Máš to ľahké, sadni si k hudobnému nástroju a zahraj to /tak vznikali najkrajšie tvorené diela doby/, čo cítiš v extrémnej situácii, hľadaj správny tón, aby koliesko zatlačilo na správny zub so živlami, a tak sa následne mohlo krútiť, roztočiť nové poznanie – iný uhol pohľadu pre charizmatické chvíle života.

Pozri na novodobé hodiny, ktoré ukazujú aj mesiace v roku. Tri roky sú tri pevné kroky – rozhodnutia /nájdi 1x číslo 27 v roku s 365 dňami/,
aby si štvrtý rok mohol reálne kvalitne žiť – plaviť sa vo svojom korábe – vo svojom tele vztýčenou hlavou /nájdi 2x číslo 27 v roku s 366 dňami/.

Vždy sme vo svojej veľkej sále, voláme ju matkou planéty Zem, kde dirigovanie našej hudby môže počuť každý, stačí sa stíšiť a cez svoj dych načúvať, ako máme spracovaný tanec života, cez jadro rytmu svojím rozumom. Nekritizovať, lebo sa staneš penou, ako malá morská víla. Robíme na sebe štyri roky – kroky: Lót, Abram – Abrahám, Mojžiš, Noe

 1. stíš sa v mysli, utekáš ako Lót so svojimi dvoma dcérami: nádych – výdych, zvládaš penu života prvýkrát – hnev z krivdy
 2. stíš sa v slove, vydávaš sa na cestu ako neplodný Abram, aby si sa stal plodným Abrahámom, zvládaš penu života druhýkrát – hnev zo strachu
 3. stíš sa vo svojej praxi pre skutok, aby si sa vyučil pri naslovovzatých odborníkoch, ktorí sú trónom kvality života, zvládaš penu života tretíkrát – hnev z neistoty
 4. stíš sa, stávaš svoj koráb – svoju loď, si staviteľom Noe pri odovzdávaní svojej odbornosti. Pracuj s možnosťou: voňaj – afrodiziakum, načúvaj – lýre, spracuj energiu blížneho – systém, nájdeš tanec jadra s pravidelným rytmom /svojho srdca/ svojich zverencov. Sú to tvoje kvety života, si včelou, ktorá ich oplodňuje, a oni oplodňujú teba, aby raz tvoj koráb pevne pristal na zemi.

Mať strach, alebo strašiť iných to znamená: mať červený semafor, byť neplodný Abram. Spoznávať múdrosť, to znamená: mať zelený semafor, stávať sa plodným prorokom Abrahámom života. Mať zlosť, alebo druhým tvoriť zlosť – penu besnoty to znamená: mať červený semafor, je to mŕtvy Mojžiš. Mať v sebe vždy ochotu poznávať, to znamená: mať zelený semafor – mať v sebe živého proroka Mojžiša, ktorý prináša nové a nové ovocie života.

Naši blížni sú naším živým orchestrom, kde velí dirigent – naša maličkosť tela – spúšťa informačné pole pravdy Boha Univerzum – našej duše, ktorá je zlatou lýrou, kým hrá má príbytok – telo – chrám Boží, lebo používa úctu k blížnemu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 28.10.2022 – starý doba

V Bardejove: 01.13.2022 – nová doba

Konzultant: Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť