Človek a jablko

Každý človek je jadrom jablka – stred rajskej záhrady, blížni sú dužinou jablka – dotyk úcty fyzický, alebo telepatický: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého, A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“. Katolická cirkev znázorňuje symbol jablka ako vystavenú sviatosť oltárnu, milosrdenstvo Ježiša Krista … .

  1. stredný strom z rajskej záhrady je človek ,,Ja“, ktorý k sebe pristupuje vždy s úctou, podceňovaním ohrýzam/š/ svoje jablko, z ktorého sa nesmie jesť- lebo zomriem/š/
  2. ostatné stromy raja, sú naši blížni, kde si navzájom dávame patričnú úctu, pre trenie Bioohňa v rajských záhradách – každý si sám tvorí – pestuje svoju rajskú záhradu

Dnešný dátum 15.10.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ pre Biooheň, kto je kto, ináč jablko bude hniť z vnútra, alebo z vonku
  2. 2 x 1. = som, si Božím dieťaťom pre tvorenie Bioohňa
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, tvorím/š/ obetu zápalného Bioohňa pre funkčný chod rajskej záhrady mojej, tvojej, ich, tak každý pre každého je kontrolou Boha Univerzum
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, som, si slobodný/á/ psychicky a fyzicky pracujem/š/ so svojim egom na Božom projekte premeny: A – obeta chleba, mantinel večného súdu pre emócie NIE, dovoliť si kresanie Bioohňa – s detskou zvedavosťou – získať pochodeň pre zahájenie olympijských hier s toxickými kovmi – premeniť ich na minerály: mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou, B – obeta vína, mantinel večného súdu pre emócie ÁNO, ukončenie olympijských hier: mysle, slova, skutku, odbornosti, získané skúsenosti sú vavrínovým vencom slávy – mať v rukách, v nohách Biooheň a v ústach studňu opojného vína premeny, pre udržanie miery vzácnych minerálov /premnožíme minerály – človek vyhorí/
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, premenu získam/š/ len cez úctu k sebe a s detskou zvedavosťou pozorovaním tlaku k blížnemu pre zápalnú obetu chleba a následnú obetu vína, tam sa skrýva cesta rozkvetu pre plod života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 15.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť