Citeľný zvrat

Kde nájdem/š/ citeľný zvrat slnka vo svojom vnútri? Vo svojich rukách nohách, keď hľadám/š/ čistotu ohňa, svetla, poznania, v takzvaných rukách, nohách a v boku Ježiša Krista.

Dnešný dátum 21.06.2024 nám pripomína citeľný zvrat ohňa, svetla, poznania:

  1. 2 x 0. = pevný základ zvratu v rukách, nohách, pre čistotu ,,ranu v boku“ ohňa, svetla, poznania
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, cítim/š/ – vnímam/š/ určené miesta, čistej sily uchopenia: v rukách, pre zvrat kroku v chodidlách, čistotu boku – funkčný bod pre zrak – pečeň, žlčník
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, pre nastavenie citu, rozumu, zraku, hmatu, sluchu, s kontrolou sliny na jazyku – chutí a vedomým nádychom a výdychom – kontrola čuchu
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, kontrolujem/š/ si živý stisk v rukách, kontrolujem/š/ si päty s dvihnutými prstami na nohách, kontrolujem/š/ si pomalý nádych a výdych, s kontrolou čistej sa tvoriacej sliny na jazyku
  5. 1 x 6. = pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, každé slovo možno v prítomnej chvíli rozumom: ohmatať, vidieť, počuť, voňať, chutnať slinu na jazyku – mazivo pre orgány tela /chýbajúcu slinu treba preveriť – kopem/š/ jazykom medzi zubami a čakám/š/ tvoriacu sa slinu ja jazyku/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 21.06.2024

Vytlačiť Vytlačiť