Cit slová je mečom a krytom v rukách človeka

Každé slovo preciťujeme hmatom v prítomnej chvíli, kde vidieť a počuť spracované i nespracované emócie. Čo vidíš a počuješ na druhých, odpúšťaj a pros so zdravým rozvážnym rozumom, tak rod rozvinie udalosti vo všetkých Božích zátišiach v spravodlivom mieri Univerzum.

Dnešný dátum, deň detí 01.06.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ citu v rukoväti stáleho živého meča a krytu v rukách človeka
  2. 1 x 1. = som, si Božie dieťa, obhajuješ svoj cit života pod svojimi nohami, každého a všetko požehnávaj, prejdeš čisto po nastražených bažinách /močiaroch/ života: vedomých, podvedomých, dedičných, karmických
  3. 2 x 2. = stíš sa, kráčaš v koliesku škrečka, pred sebou máš myseľ v odbornosti, za sebou máš slovo overovať praxou skutku guľového blesku v kolobehu života štyroch ročných období. Všetko má svoj poriadok, /ne/úspešný rod kontroluje Univerzum
  1. 1 x 3. = daj všetkému čas, kontrola vyžaduje spracované emócie EKG, zub za zub je mierovým pokrokovým tancom života planéty Zem a Boha Univerzum, splniť podmienky vstupu do novej doby a tak pokročiť do novej doby: ,,ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, čo ho milujú“
  2. 1 x 6. = pre zvládnutie nového pokrokového slova – nápad, pre možnosť hmatateľného pohybu. Svoj rod a rody blížnych sú čestnými tajomstvami pokroku života, ktoré si ctime a rešpektujeme vývoj inteligentného života na planéte Zem, emočného uchopia energie, v základných päť zmyslov pre zdravý chod orgánov, tak nastupuje inteligencia mierového rozumu pre rajský život na planéte Zem

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 01.06.2023

Vytlačiť Vytlačiť