Čistota hadej sily

Včerajšom článku sme si namaľovali uchopenie celistvosti vírov, trávením s pomocou hadej sily plodnosti, ako sa sýtiť a udržať plodné svoje telo. To čo sa nám nepáči, je to duchovný materiál pre výbavu tela, ktorým pracuje osobné, alebo kolektívne ego v tretej čakre. To čo sa nám páči, je to výbava nevesty – tela človeka pre najkrajší hlas a pohyb tanca zrkadlená pravda v piatej čakre: Najkrajší hlas a tanec je spojený so slobodou psychiky a fyziky

 1. sloboda psychiky a fyziky je zdravá plodná bunka
 2. sloboda psychiky a fyziky je škrupina plodu života
 3. sloboda psychiky a fyziky je blana kvetu života
 4. sloboda psychiky a fyziky je zdravý funkčný rozum

Zdravý spôsob života je korunou hadej sily:

 1. základom víru hada sú výsledky plodnosti – poriadna robota sa chváli sama
 2. zdravá bunka kontroluje blanu kvetu života
 3. sloboda psychiky a fyziky kontroluje zdravý informačný kanál pre zdravý rozum

Dôveruj, ale preveruj informácie plodnosti, všetko robí vír z prameňov zdravej duše pre osobné a kolektívne ciele zdravého života na planéte Zem.

Zopakujeme si, čo je ego? Ego sú váhy podceňovania, alebo pýchy ľudskej bytosti. Práca s egom človeka krstí, aby sa stala Božou bytosťou – vlastníkom zdravého tela pre rozpoznávanie hadej sily:

 1. spracované ego – slúži telo – váhy rovnosti ti slúžia – šťastie je s majiteľom čarovnej palice: pros a ďakuj
 2. nespracované ego – Pozor!!! Nevedomosť neospravedlňuje. Narušovaná sloboda psychiky a fyziky jednotlivo, alebo kolektívne čarovná palička váh nemá hlavu – prosím a pätu – ďakujem, opustila majiteľa, výkon funkcii činnosti je manipulatívny inou osobou pre jeho ciele

Používajme úprimnú prosbu:

 1. Pane, prijmi takého aký som Ja, vyznaj svoju originalitu. Čo sa myslí pod slovom Panne – panenská čistota výsledku skúsenosti s čímkoľvek a s kýmkoľvek – zdravo za cieľom prúdi diaľničná cesta hadej sily pod kontrolou mikroskopu mini sterom plní svoju funkciu pri stavbe tela
 2. Čokoľvek, alebo kohokoľvek sa poníži, alebo povýši je to manipulatívna energia – likvidačná diaľničná cesta – všetkému príde večer mikroskop mini steru plní svoju funkciu

Jednoducho povedané: pracuj so svojim egom, keď sa nepáči je to materiál pre tvoje napredovanie rozumne zdravo uspieť v rovnom boji historický poučený pre dopad výsledku – radostný spev a tanec tela.

Veta: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ je kresanie posvätného ohňa – vytvorenej liečivej sily človeka s človekom.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Dnešný dátum 12.01.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ zdravého úmyslu, ktoré pokračujú rodom, rodmi, mestom, štátom, kontinentom, úkazom na planéte Zem
 2. 2 x 1. = som si božím dieťaťom navzájom sa korunujeme a tým si vytvárame zdravé bunky v tela
 3. 3 x 2. = stíš sa, uchop svoje ego pre svoju čarovnú palicu: pros a ďakuj /ináč je čarovná palica nefunkčná, nemá plynový a brzdný pedál/
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, aby som, si poznal v sebe štyri vlády svojho spracovaného ega: vládu mysle – zima, vládu jari – slova, vládu skutku – leta, vládu odbornosti – jesene

Plaziaci sa had nás posilňuje:

 1. 12 – vyššie Ja je kontrolované mikroskopickým sterom osobného a kolektívneho úmyslu
 2. 01 – som, si Božím dieťaťom, zrkadlí sa v tebe čistý chrám úmyslov – zimy, slov – jari, skutkov – leta, odbornosti – jesene
 3. 20 – ponúkaš nové pokrokové nápady, máš v sebe vízie – správne použitá čarovná palička: ,,Nie – štart, Áno – cieľ“
 4. 23 – užívaš si zdravý plod života, korunovačnú žiaru života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 12.01.2023

Vytlačiť Vytlačiť