Čiernobiele emócie skrývajú studené a teplé farby

Vyfarbime si svojho emočného – informačného ducha. Čierno je nevedomosť – človek nie je v obraze, uvedomenie si pohybu ducha človeka v studených modrých farbách je znázornený nocou. Biele je vedomosť – človek je v obraze, pohyb ducha človeka v teplých červených a žltých farbách je znázornený dňom v skrytých hodinách času psychiky a fyziky. Človek má zatmenie rozumu, alebo plodnosti. Názorné vysvetlenie máme Bohom dané na planéte Zem, sú to polárne noci a dni pravidelne sa opakujúc. Z minulých článkov si pripomeňme spojitosť planéty Zem – glóbusu a päť – cípu hviezdu orgánov človeka:

  1. Ázia – pľúca, hrubé črevo
  2. Amerika – obličky, močový mechúr
  3. Európa – pečeň, žlčník
  4. Afrika – srdce, tenké črevo
  5. Austrália – žalúdok, pankreas, slezina
  6. Severný pól – rozum, um
  7. Južný pól – plodnosť života

Ovplyvňujeme sa všetci informačne, každý človek sa posilňuje svetlom poznávania, mieša teplé a studené farby podľa vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ a tak svojím konaním dosiahne vetu: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“. Narušovaná úcta k človeku – kritikou sa miešajú studené farby, človek nehľadá, zanedbáva zázraky Božie informačného poľa, stráca dotyk svetla teplých farieb, tým stratí deň a tak má noc – informácia častíc, alebo celistvosti spí. Vyžadovaná úcta k človeku mieša ohnivé farby pýchy, ktoré človeka následne spália a tak sa človek cíti vyhorený – jeho informačné pole je neplodné. Spojme si hodiny času s vojenskými hodnosťami, uvedomme si mysliteľov – severný pól je fyzická účtovnícka myseľ zaznamenaná papierovej roboty, zvládnutá iskra života je zdravou psychikou a poslanie plodnosti života – južný pól je skutok precíznej roboty v praxi na fyzickej úrovni, zvládnutý pohyb ktorý sa stáva pásovou výrobou dovolenia si na psychickej úrovni pre zmenu dúhy – vylepšiac odbornosť umeleckým dielom naslovovzatým odborníkom.

Originálne hodiny počas dňa majú svoju paletu farieb situácií pre silu ducha veľkosti, podľa vojenských hodností:

1. hodnosť: vojak – prvá hodina, 2. hodnosť: desiatnik – druhá hodina, 3. hodnosť: slobodník – tretia hodina, 4. hodnosť: čatár – štvrtá hodina, 5. hodnosť: rotný – piata hodina, 6. hodnosť: rotmajster – šiesta hodina, 7. hodnosť: nadrotmajster – siedma hodina, 8. hodnosť: štábny nadrotmajster – ôsma hodina, 9. hodnosť: podpráporčík – deviata hodina, 10. hodnosť: práporčík – desiata hodina, 11. hodnosť: nadpráporčík – jedenásta hodina, 12. hodnosť: štábny práporčík – dvanásta hodina, 13. hodnosť: poručík – trinásta hodina, 14. hodnosť: nadporučík – štrnásta hodina, 15. hodnosť: kapitán – pätnásta hodina, 16. hodnosť: major – šestnásta hodina, 17. hodnosť: podplukovník – sedemnásta hodina, 18. hodnosť: plukovník – osemnásta hodina, 19. hodnosť: brigádny generál – devätnásta hodina, 20. hodnosť: generálmajor – dvadsiata hodina, 21. hodnosť: generálporučík – dvadsiata prvá hodina, 22. hodnosť: armádny generál – dvadsiata druhá hodina, 23. hodnosť: generál – dvadsiata tretia hodina, 24. hodnosť: prezident – prežiť deň – dvadsiata štvrtá hodina, 25. politika človeka – premiér – pre mier ´ – udržiavaná celistvosť človeka pestrosti farieb.

Maľujeme teplé a studené farby podľa hodín dňa, vo všetkom hľadáme celistvosť zodpovednosti bádania a udržania celibátu pestrosti farieb poslania človeka ako žiarivá paleta farieb planéty Zem, podľa vety: ,,Miluj svojho blížneho ako seba samého.“ Každý potrebuje mať chladnú hlavu, aby všetko naskočilo, a následne išlo podľa teplých farieb hodín dňa, ktoré treba ubrzdiť z palety farieb do odtieňmi zelenej studenej farby zodpovednosti, udržaním jadrových techník pre zdravú hlavu na krku, mať prípojku – otvorenú piatu čakru – počuť Boha Univerzum, aby sme mohli znovu začať deň pre nové zážitky miešaných farieb. Ako vyzerajú farby pozitívneho človeka? Pamätaj na vetu: ,,Tri dni v hrobe,“ svoju neznalosť neospravedlníme, preto po troch dňoch svojou zvedavosťou zapneme teplé farby vojenskou disciplínou hodností.

Učíme sa všetko prijať čo príde – sú to kúsky puzzle, štartujeme v sebe studené modré farby, aby sme si otvorili informačné pole pre charizmatické chvíle dňa teplých červených farieb slov a žltých farieb skutkov, pre ukončenie dňa zapneme v sebe studené zelené farby. Každý deň je zložený z chvíľ pestrej palety farieb pre zdravé funkčné orgány tela úspešného dňa a pokojných nocí. Každá chvíľa nás preveruje, či je pre nás deň, lebo máme funkčnú navigáciu teplých a studených farieb – plávame v známych preverených vodách – situáciách, alebo noc – prichádzajúce neznáme skúšky života: ,,Ráno nesľubuj večer a večer nesľubuj rána“, mať rešpekt zmeny, meníme farby. Vždy budú nástrahy života nepripravených ľudí, ktorí v našich očiach nebádali po celistvosti a zaplietli sa do sietí duchovných kanibalov sebeckosti, preto sa stíšme, aby sme si správne miešali studené a teplé farby, aj ich farba má informačné pole – sú to pre pastiera stratené ovce – kritikou zničené puzzle, zanedbaný obraz celistvosti v palete farieb prežitého dňa.

Vojenské hodnosti a hodina času planéty Zem nás vedú ku bádateľskému poznávaniu ako sa udržiava zdravý rozum a kde sú ukryté informácie plodnosti poznania pre celistvosť človeka pri použití palety farieb dňa zvládnutých emócií. Veľký duch človeka rastie – vyfarbí sa cez všetky odtiene farieb.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 06.06.2022

Konzultanti: Lucia Sobolčíková, Mária Mihaliková, Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť