Chvíle pravdy

Včerajšia téma: venuj sa slovu: ,,BIBLIA“ – čítaj 3, 4 písmeno, tak 1, 2 písmeno a nakoniec 5, 6 písmeno, dozvieš sa o prísahe na bibliu viac.

Dnes prišla téma pre slová:

  1. cirkus – ric suk /maj v poriadku ľudský výfuk/
  2. cirkev – ric vek /ľudský výfuk tvorí vek/
  3. truľo – tuľ or /všetko objímaj, orieš pole neorané – klamstvo otvorilo svoje dvere/

Tešíme sa z prítomnej chvíle života s dnešným dátumom 29.08.2023

  1. 2 x 0. = pevný základ v spolupráci písmen pre zdravý telepatický rozum v neobmedzenom časopriestore: pros – tma – plynový pedál a ďakuj – svetlo – brzdový pedál páru, pre všetko a každého, kdekoľvek, kamkoľvek, kedykoľvek …
  2. 3 x 2. = stíš sa, páruješ dvojice: pre myseľ, slovo, skutok, odbornosť v neobmedzenom časopriestore svojím rozumom
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas, pre párovanie významu pre pohyb, kde z tabuliek vyplýva, že je to ,,láska“
  4. 1 x 8. = pre zákazku života, zákazkou života človeka je všetkému dať život – dych života – receptúru pre tanec – skutok svojím tréningom
  5. 1 x 9. = pre múdrosť života, všetko má svoju receptúru – pre koordinovaný tanec pohybu života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 29.08.2023

Vytlačiť Vytlačiť