Chrbtová kosť človeka

Poďme sa pozrieť z čoho sa skladá chrbtová kosť človeka. Ponúkam Vám moju víziu:

 1. krčná chrbtica má sedem stavcov – sedem dní v týždni používame kocku s ihlanmi a kužeľmi, ktoré zasahujú vždy aktívne jadro: ,,Božie slovo žije sedem dní v týždni“
 2. hrudná chrbtica má dvanásť stavcov – vždy budú emócie – mantinel polnoc a mantinel poludnie. Mantinel dní – oslava poludnia je dobrým pocitom pomenovaným slovom áno, ktoré sú byľou života, je to držiak ihlan, informuje o pochopení, spracovaní ženskej energie a mantinel nocí – oslava polnoci je zlým pocitom, ktorý je zrnom života, je to aktívny kužeľ pre nový štart“, poukazuje, aby sme pochopili, spracovali mužskú energiu
 3. päť stavcov kostrčí je prepojených prvou čakrou, človek sa naučil sedieť na zadku a učí sa o dokonalosti života (dieťa sa učí sedieť)
 4. päť stavcov krížových je prepojených s druhou čakrou, človek sa učí o tvorivosti života (dieťa sa učí chodiť)
 5. päť stavcov driekových je prepojených s treťou čakrou, človek sa učí o možnostiach života (dieťa sa učí spoznávať -zaraďovať)

Prvá, druhá, tretia čakra je opísaná už dávno prorokom Noemom, aby človek po spojení s Univerzum po všetkom jasne pátral, aby pochopil a sýtil sa Božou pravdou:

 1. Noe púšťa krkavca, ktorý sa vráti späť – je to o dokonalosti Univerzum, na ktorú je napojený ktokoľvek, čokoľvek a kedykoľvek
 2. Noe púšťa holubicu, ktorá sa vráti späť so zelenou ratolesťou – je to o tvorivosti Univerzum, na ktorú sa môže napojiť ktokoľvek, čokoľvek a kedykoľvek
 3. Noe púšťa holubicu, ktorá sa nevráti späť – je to o možnostiach Univerzum, na ktorú sa napojí len ten, kto vie všetko stráviť, rozpoznáva celistvosť zrna života, ktorá je o otcovskej energii kužeľom života. Pre následnú celistvosť kolobehu života: ,,noc myseľ – energia zima, ráno slovo – energia jar, deň skutok – energia leto, večer odbornosť – energia jeseň“ je to materinská energia, ktorá je pevným ihlanom života pre overenie života v praxi

Pozrime sa na mantinely roka pre ľudské trávenie: ,,pre prijatie nového – naučiť sa niečo nové“, aby sa inteligencia rozkvetu mohla pozrieť na nové parametre možnosti zakódované Univerzum QR. Pýtam sa: ,,365 dní sú ozaj dvanásť mesiacov Univerzum?“ Keď krížová cesta, jokerové karty, inteligencia života sú v štrnástkovej sústave? Ako by to bolo, keby sa 365:14=26, tak by mal mesiac 26 dní, júlový mesiac by mal 27 dní a každý štvrtý rok by bol priestupný, kde sa nové rodí, január by mal každý štvrtý rok 27 dní. Tak by sedelo, že všetko má viac ako tri a pol času: 26:7=3,71, 27:7=3,85. Čo to znamená v praxi života a načo má to dopad? Je to o trávení a spracovaní poznania človeka, že vždy je možnosť niečo vylepšiť – vychytať a tak si spevňovať zem pod nohami:

 1. myseľ je sluha na plný výkon pre celistvosť, aktivuj si myseľ stíšením sa a detskou zvedavosťou vytrvalo hľadáš dokonalosť, tým sa následne zasýtiš pravdou Univerzum
 2. slovo je cestou celistvosti, aktivuj si tvorivosť informácií v hľadaní nového pokrokového slova pravdy Univerzum
 3. skutok je hybným zámkom pohybu pre celistvosť, aktivuj si možnosti pravdy Univerzum
 4. v odbornosti nachádzame štrbinu pre celistvosť, nová generácia je novým dňom, vždy chce poznávať niečo nové, tak ako naslovovzatý odborník večne skúma a všetko musí byť niečím podložené – dokázané, preto sa stíšením pripravujeme spoznávať, spracovávať nové možnosti života, aby hymna lásky bola vždy aktuálna: ,,Keď príde nové, staré opustíme“.

Žijeme pokrokovo? Používame ihlan a kužeľ života? Spýtaj sa sám seba? Kto si?

 1. bezduchý travič – všetko ide mimo teba: myseľ kade tade, v slove stopy pre pýchu – poškodzujúci kužeľ, alebo poníženosť – poškodzujúci ihlan
 2. duchovné strávené chvíle života, všetko ide z hĺbky teba hladko, nachádzaš stopy úcty – spoľahlivý kužeľ, alebo stopy dôvery – spoľahlivý ihlan

Čas je lekárom života, používania kužeľa a ihlanu v kocke sedem dní v týždni:

 1. k spodnej strane je určený ihlan a kužeľ pre telo zem, kde svoje vodné hospodárstvo, zrkadlí sa múdrosťou pravdy svetla a tak spravuje zdravé orgány tela: obličky, močový mechúr, pre počutie hudby života, ktoré je spojené s kontinentom Amerika
 2. k vrchnej strane je určený ihlan a kužeľ pre rozum, kde je zmrazené vodné hospodárstvo, ktoré si aktivujeme, keď niečo chceme poznávať vo svetle pravdy s vyšším Ja pre uznávanie celku, ktoré je spojené so Severným pólom
 3. k pravej strane je určený ihlan a kužeľ pre myseľ, kde je vzdušné hospodárstvo, spracovaná zákazka života a tým sa posilnia orgány tela: pľúca, hrubé črevo, pre voňavé afrodiziakum, ktoré je spojené s kontinentom Ázia
 4. k zadnej strane je určený ihlan a kužeľ pre slovo, kde je ohnivé hospodárstvo, ktoré spracujeme svojou vytrvalosťou a tým sa posilnia orgány tela: žalúdok, pankreas, slezinu, pre chuť života, ktoré je spojené s kontinentom Austrália
 5. k ľavej strane je určený ihlan a kužeľ pre skutok, kde svoje vodné hospodárstvo spravujeme zvládaním pokrokového učiva v praxi života a tým sa posilnia orgány tela: pečeň, žlčník pre tanec života, ktoré sú spojené s kontinentom Európa
 6. k prednej strane je určený ihlan a kužeľ pre odbornosť, kde je zemské hospodárstvo, pracujeme s kontrolným kraľovaním: mysle, slova, skutku v odbornosti a tak sa posilnia orgány tela: srdce, tenké črevo, pre hmatateľné uchopenie, ktoré je spojené s kontinentom Afrika
 7. v jadre sú prepojené ihlany a kužele pre funkčné telo, kde je jadrové hospodárstvo používané detskou zvedavosťou, odhaľovaním detailnej pravdy Univerzum pre jadro kohokoľvek, čohokoľvek a kedykoľvek, ktoré je spojené s Južným pólom a tým sa obhajuje plodnosť života

Máme možnosť Božskú dokonalosť užívať v kvalite v plnom priehrští, ktorá vyžaduje zodpovednosť:

 1. pre zákazku života, použiť vzdušné hospodárstvo: myseľ
 2. pre vytrvalosť života, použiť ohnivé hospodárstvo: slovo
 3. pre zvládnutie pokrokového učiva v praxi, použiť vodné hospodárstvo: skutok
 4. pre kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami v odbornosti, použiť zemné hospodárstvo: odbornosť

Hop, alebo trop, každý je pred veľkým rozhodnutím života, čo bolo zomrelo v spokojnosti, môžeš sa tým poučiť a tým napreduješ a čo bude je živou hudbou slova pre tanec skutku života.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 09.08.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť