Chráňme si ducha pravdy.

Čo, robí testovacia a očkovacia látka v človeku.

Testovacia látka v človeku berie vôľu – originálnu silu napájať sa telepaticky na univerzum. Zdravý človek má v sebe posvätného ducha. Cez vôľu prekonáva viac než 5G, preto potrebuje mať v sebe očkovaciu látku, aby bol človek ovládateľný.

Následky? Poškodená DNA zastavuje v človeku inteligenciu. Človek funguje na lúči lásky: Miluj svojho blížneho, ako seba samého, vytvára originálnu látku, silnejšiu ako 5G. Zlomený duch to už nedokáže. Vráti nás to do doby Babylonu – pomotaných jazykov. Nevie si poskladať, čo s čím súvisí.

Poďme sa pozrieť na prácu – poslanie, kde som telepaticky pracovala na chode bunky. Zdravé jadro bunky sa skladá z dvoch častí: zdravá psychika zdravého ducha človeka, ovláda fyziku. Zdravá fyzika upevňuje zdravú psychiku.

Každý si môže preštudovať jednoduchý chod bunky. Každá zdravá bunka je satelit slnečnej sústavy ovládaná zdravým duchom človeka.

Až rozum nebude mať posvätného ducha, stáva sa handrou. Pamäť sa bude oslabovať, až metóda zničí slabých i silných, lebo duch pravdy sa nebude môcť brúsiť.

Človek je jeden veľký diamant, ktorý sa potrebuje stále aktivovať ako slnko a zabrúsiť sa. Až zhasne v človeku pravda, pretože človek prestane hľadať pravdu, zhasnete slnko – ducha dokonalej pravdy, zahynie všetka sila, aj tým čo si myslia že sú v prítomnej chvíli páni sveta. Zničia si nabíjačku ducha pravdy.

Človek bojuje proti človeku na rôznych frekvenciách, aby zistil dokonalosť a to je nabíjacia sila človeka. Brúsenie slnka. Človek je dieťaťom slnečnej sústavy. Má len krok, aby si moje slová preveril a na vlastné oči videl a počul akou silou Boh človeka obdaril.

Učenie jednej bunky má štrnásť lekcií, kde sa každá bunka podriaďuje duchu psychike zdravého človeka, hladného po pravde. K tomu sú tabuľky pre pár ducha pravdy. Tabuľky pre kolobeh života. Tabuľky pre overovanie pravdy sú kmeňom života. Tabuľky pre pravdu, koruna života. Tabuľky pre raketu človeka sú štrnásť kľúčových slov, pre zdravý chod a vývoj človeka pre vstup do novej doby.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove 24.10.2020

Vytlačiť Vytlačiť