Cesta, na ktorej si sám

Oslobodiť sa od všetkých poznatkov pripútanosti, v skromnosti získava a udržiava hojnosť možnosti realizovať sa, na ceste samoty, po ktorej kráčaš. Všetci prejdú šibalsky okolo teba, bránami: mysle, slov, skutkov, odborne i neodborne, podáš im ruku, chvíľu cítiš ich dotyk, aby vyšli z bahna nedostatku a tak sa zúrodňuješ sám aj tvoji blížni, cítiš rozkvet, alebo zánik v sebe, v rodine, v obci, v štáte, v národnosti, na kontinente, na planéte Zem so zákonom Boha Univerzum.

Dnešný dátum 30.07.2023 nás posilňuje: Libuša

  1. 3 x 0. = pevný základ darov, pre kohúta – koreňov inteligencie podsvetia života, vysedieť – vyrásť vedome, podvedome, karmicky, dedične
  2. 2 x 2. = stíš sa, len tak príde svetlo citu načítania nových informácií pre pokrok, alebo zánik, každý sa podieľa – spriada pavúčiu niť cesty života
  3. 2 x 3. = daj všetkému čas, všetko má svoje ovocie – výsledkov alebo zánikov
  4. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni pre tvoj rast v komunikácii s Bohom Univerzum, kým myseľ načítava informácie žiješ, až buduješ na šibalstve blížnych – čo povedali – urobili, strácaš svoje dary kohúta podsvetia – koreňov života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 30.07.2023

Vytlačiť Vytlačiť