Cesta k vrcholu

Cesta k vrcholu desiatich etáp, zvládať psychiku, aby fyzika podala výkon.

 1. zákon z 10: ,,oheň, svetla, poznania“ – detskou zvedavosťou ukotviť v sebe takzvanú sfingu všetkých zmyslov, pre načúvanie citu vo svojom vnútri pri obnove – štepu v bunkách. ,,Ja, som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby sa im klaňal.“
 2. zákon z 10: ,,rovnodennosť, rovnocennosť, kompas, života“ – každá situácia mňa/teba/ napomína. ,,Nevezmeš meno Božie nadarmo.“
 3. zákon z 10: ,,kolobeh života, základ života, dokonalosť“ – aktivovaný koreň života – dar duše – psychiky, stáť na pevných základoch Božích. ,,Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil“.
 4. zákon z 10: ,,tvorivosť, možnosti, otec slovo, matka skutok“ – pevný kmeň života. ,,Cti si otca svojho i matku svoju.“
 5. zákon z 10: ,,počuť slovo, vidieť slovo, rozumieť slovu života“ – obnova – štep Boží. ,,Nezabiješ“
 6. zákon z 10: ,,blana kvetu, škrupina plodu, zdravá bunka“ – rozkvet človeka. ,,Nezosmilníš.“
 7. zákon z 10: ,,sloboda psychiky a fyziky, rozhovory s Univerzum, zrelosť zodpovednosti“ – cieľ človeka. ,,Nepokradneš.“
 8. zákon z 10: ,,Mesiac – Archa zmluvy – svetlo meria tri a pol času s rozhovormi s Univerzum s možnosťou“ – zákon spravodlivosti. ,,Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.“
 9. zákon z 10: ,,rovnocennosť škrupiny plodu života s možnosťou“ – pôrod spravodlivosti. ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho.“
 10. zákon z 10: ,, pevný základ, vidieť slovo života s možnosťou“ – bonus automatiky. ,,Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.“

Dnešný dátum 24.05.2024 nám pripomína vnútro – cestu k vrcholu – obnovu – štep zdravej bunky:

 1. 2 x 0. = pevný základ života, získania zdravého Božieho štepu pre bunkovú obnovu: vedy, techniky, rozvoja, pokroku, vývoja
 2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa pre Boží štep zrelej zodpovednosti
 3. 2 x 4. = pre plodnosť života, všetko je skúškou poznania novej plodnosti, zvládať kroky k vrcholu štepu pre obnovu zdravej bunky, pre rodinu, obec, štát, národ, kontinent – orgány tela, planétu Zem – celistvosť človeka
 4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, blížni sú kresadlom ohňa Ducha svätého – ohnivých jazykov zmyslov

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 24.05.2024

Vytlačiť Vytlačiť