Časy slobody

Spojitosť slov ,,Časy slobody“ vyžadujú poprehadzovanie písmen podľa slovanských obyčajov, kde tvrdé ,,y“ nemalo miesto, lebo používali rozum – prehrávač programov a dokonalý internet dušu, zatni zuby pre detskú zvedavosť, tak otvorím/š/ v sebe Slnko pre slnečnú sústavu – Amorov lúč lásky – desatoro Božích prikázaní, pre slinu vyvolanú v ústach pre trávenie a následne v tráviacom systéme čisto a čestne pracujúcich orgánov – kopanie Omarových studní lásky.

 • časy – a sči /vymoč sa/
 • slobody – soli bod

Dnes nasleduje odkaz slávnostného ruženca:

 1. ktorý slávne z mŕtvych vstal: to, čo mám/š/ vryté – natrénované stáva sa ti návykom. Pracujem/š/ s prvkom kov, obhospodarujem/š/ si pľúca, hrubé črevo s vnútorným lúčom lásky – Slnka zimy, cítim/š/ v sebe spln mesiaca – vedomú informáciu
 2. ktorý slávne vstúpil do neba: som, si naslovovzatý odborník, ktorý dôverne pozná svoje ovocie pre výkon remesla v danom odbore – obore. Mám/š/ pochopenú vedomú informáciu slova a slovo používam/š/ v koordinovanom pohybe. Pracujem/š/ s prvkom voda, vedome si obhospodarujem/š/ obličky, močový mechúr s vnútorným lúčom lásky – Slnka jari a kosákom mesiaca pri sklonenej hlave pre česť pochopeného slova
 3. ktorý nám zoslal ducha svätého: som, si, sme učiteľ/učitelia/ čias, ktorý/í/ odovzdávajú svoje základné múdre skúsenosti pre štart svojim blížnym. Pochopená vedomá informácia ma hlavu a pätu pre koordinovaný pohyb. Pracujem/š/ s prvkom živého dreva stromu v sebe, vedome si obhospodarujem/š/ pečeň, žlčník s vnútorným lúčom lásky – Slnka leta a kosákom mesiaca pre trávenia brucha, všetko v sebe skrýva pochopenie slova svojím vedomým rozumom – vedieť vychytať overiť slová v praxi života – poriadna robota sa chváli sama
 4. ktorý ťa panna vzal do neba: každý, kto sa dá na remeslo, poznáva dôverne kroky pohybov svojou vytrvalosťou, dosiahne istotu plodných výsledkov poznania slobody stráveného času pri vrytom informačnom pohybe tela – pochopená vedomá informácia má hlavu a pätu, nosí v sebe slnko a ubúdajúci mesiac – zvládam/š/ nové pokrokové slovo v praxi života. Pracujem/š/ s prvkom oheň, obhospodarujem/š/ v sebe srdce, tenké črevo s vnútorným lúčom lásky – babieho Slnka leta s ubúdajúcim mesiacom – s rešpektom pred novým výkonom: ,,čo platilo včera, dnes to má nové požiadavky“ – pokrok ľudstva klope na každé dvere pre novú diamantovú dobu
 5. ktorý ťa panna v nebi korunoval: informačné pole je otvorené, kráčam/š/ so svojím rozumom – prehrávačom duší v dennodennej modernizácii, v sebe nosím/š/ dokonalú inteligenciu, ktorá sa nedá kúpiť, ale vytrvalo čisto a česne na sebe pracovať, každý dotyk informačného zápasu kreše panenskú iskru pre kroky korunovácie pre poznanie v nebi. Zažité situácie sa stávajú návykom – automatickým procesom, stojím/š/ pevne na prvku zem, vedome si obhospodarujem /š/ žalúdok, pankreas, slezinu s vnútorným lúčom lásky Slnka jesene s dotykom splnu k ubúdajúcemu mesiacu

Dnešný dátum 19.09.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ poznania pre nebo – zvládať v sebe hormonálny systém: A – hľadať rozum v hrsti /kontrola aktuálneho citu v rukách a v črievičkách pre tanec života/, B – držať jazyk za zubami pre tvorenie slín na jazyku – zdravé aktuálne sliny otvárajú nové informačné programy, C – objaví sa ľahkosť tela pre dennodenné hry života: slovo overiť – vychytať v praxi života, D – odovzdávanie informácií
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom viery v slovo a následný koordinovaný pohyb pre skutok
 3. 1 x 3. = daj všetkému čas, svojím dotykom liečim/š/ seba a blížneho
 4. 2 x 9. = pre múdrosť života, poznanie je sloboda panenskej presnosti kresania ohňa, pre otváranie informácie/í/ a následný trénovaný koordinovaný pohyb

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 19.09.2023

Vytlačiť Vytlačiť