Čas svätých prijímaní

Májový čas, kde deti chceme pripraviť čo najlepšie na psychickej úrovní pri spracovaní EGA, aby sa vedeli správne rozhodovať. Tu sa mi ukazuje EKG, spojitosť s tromi udalosťami, rozpíšeme si ich takto:

 1. sedem hlavných hriechov – vrchná línia EKG
 2. svätá omša – stredná línia EKG
 3. sedem sviatosti – spodná línia EKG

Zvládať psychiku, napájať sa na čistotu duše, sedem bodov sa opakuje v každom okamihu. Všetko, čo sa ti nepáči je spodná línia EKG, prechádzaš strednú líniu EKG, nachádzaš vrchol života, hornú líniu EKG:

 1. krst je prvým čítaním starého zákona /moje, tvoje skúsenosti/, až to pochopíš, to je moja, tvoja pýcha
 2. spoveď je druhým čítaním nového zákona /chceš sa realizovať – napredovať/, až to vieš, máš obžerstvo sily
 3. sviatosť oltárna je pochopenie celku – Evanjelium, nazývame ho lakomstvom – vytýčený cieľ cesty
 4. birmovanie je príprava do života ,,kázeň“ – náradie/znalosti človeka/ plus materiál /situáciu riešiť/, toto vedomí nazývajú závisť vedieť realizovať to, čo vieš
 5. pomazanie chorých je obeta chleba /poriadny tréning k praxi/, toto vedomí nazývajú smilstvom /dovoliť si pokrok/
 6. kňazstvo je obeta vína /spokojnosť z výkonu tréningu s praxou, za vami zostáva kus dobrej odvedenej práce a odborník vidí nové ,,druhýkrát keď to budem robiť, urobím to takto“/, toto vedomí nazývajú hnev
 7. manželstvo /duša Adam a telo Eva/ je spojené so slovom amen ,,tak je“, toto vedomí nazývajú lenivosť /pomalý internet, skrotené EGO – spolupráca duše s telom/

Dnešný dátum 13.05.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ EGA pre EKG
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, staraj sa o svoje srdce spracovaním svojich emócií, všetko má poradie pre jasný cieľ
 3. 2 x 2. = stíš sa, aby moja, tvoja inteligencia mala jasný smer svetla, na ktorom každý stojí sám
 4. 2 x 3. = daj všetkému čas, ktoré kroky na ceste životom používaš, to ukáže čas
 5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, svetlo života si legitimujeme navzájom, cez blížneho

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Vrbov – Vlková: 13.05.2023

Vytlačiť Vytlačiť