Čas slovaplodnosti

Dokonalá inteligencia svojou detskou zvedavosťou kreše posvätný oheň plodnosti duše svojím dotykom. Dlhodobá vytrvalosť načítava a realizuje sa, tým si tvorí zdravú vitalitu plodnosti pre: seba, rodinu, obec štát, národ, kontinent, planétu Zem. Som, si planéta Zem – fyzika – telo, pre chrám Boží, lebo používam lúč lásky v čakrách, čo je to slnečná sústava, pre kontrolu s Univerzum desatora Božích prikázaní:

 1. čakra: Slnko – dokonalosť (Ja som pán Boh tvoj, nebudem/š/ mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal)
 2. čakra: Merkúr – tvorivosť (Nevezmem/š/ mena Božieho nadarmo)
 3. čakra: Venuša – možnosti (Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil)
 4. čakra: Zem – ,,otec – slovo“ a ,,matka – skutok“ (Ctím, cti si otca svojho, i matku svoju)
 5. čakra: Mars – slovo počuť (Nezabijem/š/)
 6. čakra: Jupiter – slovo vidieť ,,realizovať sa“ (Nezosmilním/š/)
 7. čakra: Saturn – slovu rozumieť (Nepokradnem/š/)
 8. prvá časť aury: Urán – blana kvetu života (Neprerieknem/š/ krivého svedectva proti blížnemu svojmu)
 9. druhá časť aury: Neptún – škrupina plodu života (Nepožiadam/š/ manželku blížneho svojho)
 10. tretia časť aury: Pluto – zdravá bunka (Nepožiadam/š/ majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je)

Dnešný dátum 16.09.2023 nás posilňuje:

 1. pevný základ zvedavosti, pre plodnosť vitality tela používaním duše – psychiky
 2. som, si vytrvalým Božím dieťaťom, používam/š/ dušu – psychiku pre načítavanie nových programov, v sebe nosím/š/ dokonalú inteligenciu, keď si krešem/š/ posvätný oheň cez svojich blížnych
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, používam/š/ dušu – psychiku dokonalú inteligenciu v sebe
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, z každého a zo všetkého si spevňujem/š/ svoje ohnivé informačné pole duše – psychiky pre svoju a blížneho vitalitu tela
 5. 1 x 6. = pre zvládnutie nového pokrokového slova – nápad plodnosti cesty EKG pod tlakom: dotyk k blížnemu aktivuje moju dušu – psychiku a zanechávam/š/ liečivú, alebo ničivú stopu v mojej, v tvojej fyzike
 6. 1 x 9. = pre múdrosť života, svoju dušu – psychiku aktivujem/š/ cez blížneho detskou zvedavosťou – krešem/š/ posvätný oheň pre stavbu chrámu božieho – tela – fyziky, takýmto spôsobom si otváram/š/ vedomú cestu do neba poznania dokonalosti, cez svoju vlastnú vytrvalosť. Brať niečo samozrejme a nepreverovať úmysel svoj, alebo blížneho, vracia nás to do času Sodomy – Gomory k horiacej síre, kamenného tela. Každý deň je nový – originálny zapaľovať vedomé svetlá poznávania vo svojej duši – psychike, ktoré telu umožňujú pohyb, preto je tu veta: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami, v zdravom tele, zdravý duch“.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 16.09.2023

Vytlačiť Vytlačiť