Čas močarísk

Človek je samostatnou ulitou vo svojom svete, kamkoľvek sa pozrie, nieto žiadnej cesty, len samé močariská, každý má svoju pravdu. Zodpovedný program Boha Univerzum je vložený do prírody, má jasné tabuľky, sú to diaľničné cesty, tak sa dá inteligencia budovať, do detailov preverovať, tým zapustí korene, ktoré človeka spružia ako pružina, vyrastie do koruny krás informovanosti, lebo slovo overuje v praxi, tým tvorí pružinu neba, človek zručný v každej situácii.

Dnešný dátum 10.05.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný budovaný základ pre koreň života, poznať tabuľky pre cesty života
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, hľadám/š/ cestu z močarísk ako žaba von, čas ukáže, aký som, si skokan
  3. 2 x 2. = stíš sa, najprv potrebujem/š/ spoznať tabuľky – zapustiť korene v močariskách, postaviť sa na vlastné nohy a z močarísk sa dvihnúť von – to ti dovolí len zdravý rozum
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, každá informácia letí ako ohnivá guľa, zachytáva sa požehnávaním kríža – rozdelí sa na dve časti – dvere ,,deň a noc“ a následne na štyri časti – kompas štyroch ročných období
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, každý zodpovedne rozhoduje sám, má možnosť byť trafený ohnivou guľou, alebo cez blížneho rásť, vedieť, čo v ňom osobne spí a treba sa prebúdzať s kompasom života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 10.05.2023

Vytlačiť Vytlačiť